Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013, lúc 15:52

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thật là sai lầm khi tin rằng Thiên Chúa lại không thực thi Công Lý của Người trong thế giới ngày nay. Những cuộc trừng phạt của Cha Ta đã bắt đầu và thế giới sẽ chứng kiến nhiều hơn nữa những biến động sinh thái khi cuộc thanh tẩy Trái Đất bắt đầu.

Giờ đây những sự chuẩn bị đã được tiến hành và chẳng bao lâu nữa những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ bị loại bỏ và bị trừng phạt, vì chúng không bao giờ chịu quay trở về và nài xin Lòng Thương Xót của Ta. Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta thật hết sức đáng sợ và khốn cho những kẻ coi thường Lời của Thiên Chúa, vì chúng sẽ bị trừng phạt nặng nề và bị tiêu diệt, khi công cuộc thanh tẩy Trái Đất cuối cùng sẽ chống lại sự ô uế của tên ác quỷ – tất cả đều sẽ diễn ra cùng lúc.

Khi các con nhận thấy những yếu tố của thiên nhiên tỏ ra hết sức khắc nghiệt, thì các con sẽ biết rằng Bàn Tay Công Lý đã giáng xuống. Tội kiêu ngạo của con người, tính ích kỷ và niềm tin của con người vào sự hiểu biết đầy khiếm khuyết của chính họ trong những vấn đề về tâm linh, đã khiến cho bốn hồ lửa trên bốn góc của địa cầu tuôn đổ trên nhân loại.

Vì các con đã phớt lờ những lời cảnh báo nên cuộc chiến để hủy diệt tội lỗi đã thực sự bắt đầu.

Chúa Giêsu Kitô

Con Thiên Chúa