Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2013, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, bằng Quyền Năng của Cha Ta, Thiên Chúa Tối Cao, Ta muốn báo cho tất cả những ai đang đau khổ vì Danh Ta, rằng thời điểm để Cuộc Cảnh Báo diễn ra đã đến gần.

Những ai trong các con được ban cho ơn thông hiểu về Ngày Trọng Đại do Lòng Thương Xót của Ta, sẽ sớm nhận thấy những dấu chỉ. Các con phải thú nhận tội lỗi trước mặt Ta, để các con có thể chuẩn bị đầy đủ cho biến cố này, một biến cố sẽ làm cho nhân loại phải khiếp sợ.

Ta sẽ sớm thực hiện điều này, để Ta có thể cứu rỗi những người đã cắt đứt mối dây sự sống, vốn liên kết họ với Ta, trước khi quá muộn. Các con phải tín thác vào Ta và hiệp nhất trong lời cầu nguyện để những linh hồn ở trong bóng tối không bị hư mất trước khi Ta ban ơn tha thứ cho tội lỗi của họ. Giờ đây hãy nhìn vào trong tâm hồn và linh hồn các con và hãy nhìn như thể Ta nhìn các con. Các con nhìn thấy gì? Liệu các con có thể đứng vững trước Mặt Ta và thưa lên rằng : “Lạy Chúa Giêsu, con đã làm mọi sự như ý Chúa muốn để sống một cuộc sống mà Chúa mong đợi nơi con” không? Hoặc là các con sẽ thưa lên rằng “Lạy Chúa Giêsu, con đã xúc phạm đến Chúa, vì con không thể cưỡng lại được, xin Chúa thương xót linh hồn con”? Hoặc các con sẽ lại nói rằng “Lạy Chúa Giêsu, con là kẻ có tội, nhưng chỉ vì con cần phải bảo vệ bản thân con”?

Các con sẽ đứng trước mặt Ta một mình – không một ai bên cạnh các con. Ta sẽ cho các con thấy linh hồn các con. Các con sẽ thấy mọi vết nhơ trong linh hồn mình. Các con sẽ hồi tưởng lại những tội lỗi và rồi Ta sẽ ban cho các con thời gian để cầu xin Ta tỏ Lòng Thương Xót các con. Không phải vì các con xứng đáng được hưởng Lòng Thương Xót của Ta – nhưng chỉ vì Ta quyết định ban cho các con Ân huệ này.

Ngày của Ta sẽ đến, một cách bất ngờ, qua những dấu chỉ vốn sẽ được tỏ ra cho các con biết trước.

Ta đã bỏ ra ba năm để cố gắng làm cho các con hiểu được Sự Thật. Một số người trong các con đã đón nhận Sự Thật. Số khác lại chối bỏ Sự Thật một cách hết sức vô ơn trước Mặt Ta. Đây là thời điểm Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Ta và chỉ có những ai mở lòng ra với Ta, và những ai đón nhận Ta, mới được ban cho cơ hội để đền tội.

Hãy cảm tạ vì Tình Yêu tuyệt đối của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth