Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2013, lúc 20:10

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, tất cả mọi người cần phải tự chuẩn bị để xứng đáng ra trước mặt Ta, vì Ta sẽ đến như kẻ trộm trong đêm và nhiều người sẽ không biết điều gì đang xảy ra. Vì thế giờ đây điều quan trọng là mỗi người trong các con phải thú nhận tội lỗi với Ta.

Sự Thật trong Lời Cực Thánh của Ta sẽ bị những kẻ thù của Ta loan báo theo những lối giải thích bị xuyên tạc để thay đổi Sự Thật, chúng là những kẻ dám cả gan lừa dối các con bằng mọi cách. Đây là lúc để các con chú tâm đến chính linh hồn các con và tình trạng linh hồn các con hiện nay. Đối với người nào không tin vào Ta thì Ta nói với họ thế này. Khi Ta đến trước mặt các con, các con có thanh thản để nhận ra Ta Là Ai hay không? Liệu các con có đến với Ta không? Ta sẽ đón nhận các con và lau khô những giọt nước mắt và các con sẽ sống một cuộc sống đầy vinh quang, một khi các con thú nhận tội lỗi với Ta và nài xin Ta mang các con vào trong Lòng Thương Xót của Ta.

Đối với những người tin vào Ta, liệu các con có thể đứng trước Mặt Ta mà không có chút hổ thẹn nào không? Liệu các con có đến trước Mặt Ta với một linh hồn trong sạch khi biết rằng tất cả mọi sự các con thực hiện đều có liên quan đến những gì mà Ta đã dạy bảo các con không? Không có gì đáng lo ngại. Khi các con nói với Ta rằng: “Lạy Chúa Giêsu xin tha thứ cho con, con muốn được theo Chúa.” thì các con sẽ được cứu rỗi.

Đối với những người tin vào Ta, nhưng lại tin rằng họ thật gương mẫu và không cần phải thú nhận tội lỗi, vậy thì các con có xứng đáng đến trước mặt Ta không? Khi Ta tỏ cho các con thấy tình trạng linh hồn của các con, liệu các con có biện luận với Ta và nói rằng các con xứng đáng đến trước mặt Ta, khi mà các con không xứng đáng không? Nếu các con không thể đón nhận Ân Huệ Lòng Thương Xót của Ta và thú nhận những việc làm sai trái của các con, thì các con vẫn còn xa cách Ta và Ta sẽ chỉ ban cho các con một cơ hội nữa để trì hoãn việc luận phạt.

Đối với toàn thể nhân loại, Ta kêu gọi các con trước tiên hãy chuẩn bị cho linh hồn các con. Các con phải sửa đổi mọi sự trong linh hồn các con, trước khi các con sẵn sàng đứng trước sự Hiện Diện của Ta trong Cuộc Cảnh Báo. Nếu các con không làm như vậy, thì các con sẽ phải chịu một cuộc thanh tẩy vô cùng đau đớn và Luyện Ngục của các con sẽ kéo dài trên Trái Đất, trước khi Ngày Quang Lâm của Ta đến. Ta khẩn thiết kêu gọi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này cho chính linh hồn của từng người trong các con và cho linh hồn những người thân yêu của các con.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (127) Để cứu lấy linh hồn con và linh hồn những người thân yêu của con

Lạy Chúa Giêsu, xin chuẩn bị cho con, để con có thể đến trước mặt Chúa mà không hổ thẹn. Xin trợ giúp con và những người thân yêu của con (xin nêu tên của họ ở đây) để chúng con sẵn sàng thú nhận tất cả những việc làm sai trái của chúng con.

Để nhìn nhận những thiếu sót của chúng con.

Để nài xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi.

Để tỏ tình thương đối với những ai mà chúng con đã gây tổn hại.

Để van xin Lòng Thương Xót của Chúa cho được ơn cứu rỗi.

Để chúng con tự hạ mình trước mặt Chúa, nhờ đó trong Ngày của Cuộc Soi Sáng Vĩ Đại, lương tâm của con và của… (xin nêu tên họ ở đây) được nên trong sạch và nhờ đó Chúa có thể tuôn đổ trên linh hồn con Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.

Giờ đây là lúc để các con nhắc nhở chính mình về mọi điều mà Ta đã dạy bảo các con. Giờ đây là lúc để xem xét lại Mười Điều Răn và hãy tự vấn bản thân các con xem các con đã thực sự sống theo Mười Điều Răn hay chưa.

Hãy trung thực với chính mình vì nếu các con không trung thực, thì bằng cách này hay cách khác, Ta sẽ tỏ cho các con thấy rằng các con đã làm cho Ta đau buồn biết bao trong suốt cuộc đời các con. Nhưng, hãy để Ta ủi an các con.

Ta chỉ đến như một Thiên Chúa của Lòng Thương Xót. Ta không đến để làm cho các con sợ hãi, vì Ta thật lòng yêu thương mỗi một người trong các con, cho dù các con đã gây nên cớ sự gì đi chăng nữa, nhưng Đức Nhẫn Nại của Ta thì có hạn. Chỉ có những ai nhìn nhận tính chất nghiêm trọng do tội lỗi của họ chống lại Thiên Chúa, mới có thể được bảo bọc trong Lòng Thương Xót của Ta. Những ai chối bỏ Ta sẽ có ít thời giờ để đền tội, vì Ta sẽ tách chiên ra khỏi dê. Một bên sẽ theo Ta. Bên kia sẽ bị bỏ lại và khi ấy Khởi Đầu Mới sẽ được tỏ ra cho mọi loài thụ tạo. Chỉ có những ai yêu mến Ta mới được ban cho Sự Sống Đời Đời.

Giờ đây hãy lưu tâm đến Lời Mời Gọi của Ta, vì Ta hành động như vậy để bảo đảm rằng càng có nhiều người trong các con được chuẩn bị hoàn hảo càng tốt trước Ngày của Cuộc Cảnh Báo.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth