Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2013, lúc 22:00

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, nơi đại đa số cuộc sống của các Kitô hữu, Ta đã trở nên như một người họ hàng thân thích đáng xấu hổ của họ, Người mà đôi lúc được dùng đến để được phục vụ họ, nhưng luôn là Người bị giữ cho khuất mắt mọi người. Đây là cách mà nhiều người trong số những người được sinh ra là Kitô hữu và đã rời bỏ Ta, có cái nhìn về Ta. Ta không có tầm quan trọng gì, tuy nhiên khi họ gặp hoạn nạn, họ sẽ kêu xin Ta, dù không có chủ tâm, vì điều này thuộc hàng thứ yếu đối với họ.

Ôi, tại sao? Tại sao họ lại không thể nào đón nhận Ta? Điều gì đã ngăn cách con người với Ta? Tại sao những tôi tớ được thánh hiến của Ta đã không thể dẫn đưa họ về với Ta? Nỗi thống khổ của Ta ngày hôm nay cũng giống như ngày xưa trong Cuộc Khổ Nạn của Ta và giờ đây những ai đã từng giữ lòng trung thành với Ta, chẳng bao lâu nữa, sẽ ruồng bỏ Ta. Họ sẽ ruồng bỏ Ta vì họ sẽ đánh giá lại hiểu biết của họ về việc Ta thực sự là Ai và Giao Ước của Ta thực sự mang ý nghĩa gì – tất cả là vì những thứ lạc giáo sắp sửa xuất hiện.

Hết thảy mọi sự tôn kính dành cho Ta, trong các Giáo Hội của Ta, chẳng bao lâu nữa sẽ bị giảm thiểu đến mức chỉ còn lại một cái cúi đầu chào Ta. Họ sẽ không còn bái gối chào trước những nhà Tạm của Ta. Họ sẽ không còn phủ phục hoặc quỳ gối trước mặt Ta, và họ cũng sẽ không cầu nguyện trước Tượng Chịu Nạn của Ta trên Thập Giá, vì Hình Tượng của Ta sẽ không phải là điều mà họ được mời gọi để tỏ lòng tôn kính. Ta sẽ bị tra tấn và bị làm cho ra lố bịch. Lời của Ta sẽ bị biến thành một thứ dài dòng văn tự đến dị thường và Sự Thật về cái chết của Ta trên Thập Giá sẽ bị loại bỏ.

Sự Hiện Diện của Ta vẫn còn ở trên Mặt Đất trong thời gian này. Các con đừng có ruồng bỏ Ta, vì khi các con ruồng bỏ Ta thì Ánh Sáng của Ta sẽ bị dập tắt và khi ấy các con sẽ bị nhận chìm trong bóng tối. Chỉ có những ai giữ lòng trung thành với Ta mới có thể duy trì Ngọn Lửa của Ta và khi Ánh Sáng trong Giáo Hội Ta trên Trái Đất bị giảm xuống chỉ còn lại như một tia sáng chập chờn yếu ớt – khi ấy con người sẽ nghe được lời mời gọi cuối cùng từ Thiên Đàng. Vào ngày ấy, Ta sẽ quy tụ những Người Sống. Số còn lại sẽ bị bỏ mặc cho những kẻ thù của Thiên Chúa mà họ đã trung thành. Khi ấy thì họ sẽ không còn một chút hỷ hoan nào nữa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth