Thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2013, lúc 17:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta muốn giải thích về tầm quan trọng của tình yêu và bằng cách nào, với tình yêu, các con có thể chiến thắng sự dữ và bằng cách nào thì sự dữ lan tràn khi không có tình yêu.

Satan thì không thể yêu thương nhưng thay vào đó, hắn bị ám ảnh bởi những gì hắn tin là sức mạnh và sự vĩ đại của hắn. Khi hắn tàn phá các linh hồn thì điều đầu tiên hắn thực hiện là hủy diệt tình yêu trong linh hồn ấy. Khi hắn thực hiện được điều này, hắn sẽ tiêm nhiễm một sự thù hận khủng khiếp vào linh hồn ấy, và chính sự thù hận này gây ra sự chia rẽ. Những sự chia rẽ và bất đồng, do lòng hận thù thúc đẩy, có thể dẫn đến những việc làm hết sức nguy hiểm, do một linh hồn thực hiện để chống lại linh hồn khác. Những việc làm chứa đầy hận thù, rất thường dẫn đến sự độc ác khủng khiếp và thậm chí là giết người. Tội kiêu ngạo thường được tiêm nhiễm vào những linh hồn vốn mở lòng ra với tên ác quỷ, và điều này dẫn đến những tham vọng tàn bạo và lòng tham. Nhưng ở đâu có tình yêu thì ở đó có sự Hiện Diện của Thiên Chúa.

Tình yêu triển nở vì tình yêu là một Tặng Ân của Thiên Chúa và tình yêu có quyền năng để hủy diệt sự dữ. Tình yêu thì không ích kỷ. Tình yêu thì quảng đại, tha thứ và không bị ô nhơ bởi tội kiêu ngạo. Hằng ngày, các con phải nài xin Thiên Chúa ban cho Tặng Ân của Tình Yêu và khi các con được ban cho Tặng Ân này thì hãy sử dụng như binh giáp để chống lại sự hận thù. Tình yêu, khi hiện diện trong một linh hồn trong trắng, sẽ thu hút sự hận thù từ những linh hồn vốn đã loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Họ không thể chịu đựng được Ánh Sáng của Thiên Chúa, vốn chiếu soi từ những linh hồn tràn đầy Tình Yêu Thiên Chúa.

Giờ đây hãy dấn thân trong sự nhận biết rằng Tình Yêu phải được dùng để giúp đỡ những ai đang hết sức cần đến sự Trợ Giúp của Ta. Hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này để xin Ân Huệ của Tình Yêu.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (129) Xin Ân Huệ của Tình Yêu :

Lạy Chúa, xin đong đầy trong con Tình Yêu của Chúa.

Xin giúp con chia sẻ Ân Huệ của Tình Yêu với tất cả những ai cần đến Lòng Thương Xót của Chúa.

Xin giúp con yêu Chúa nhiều hơn.

Xin giúp con yêu thương những ai cần đến Tình Yêu của Chúa.

Xin giúp con yêu thương những ai thù nghịch Chúa.

Xin để cho tình yêu mà Chúa ban cho con, được dùng để bảo bọc tâm hồn của những ai mà con gặp gỡ.

Bằng Tình Yêu mà Chúa truyền ban cho linh hồn con, xin giúp con chiến thắng mọi sự dữ, hoán cải các linh hồn và đánh bại tên ác quỷ và những tay chân độc ác của hắn, những kẻ tìm cách loại bỏ Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Chúa. Amen.

Ta là Tình Yêu. Khi các con thực lòng yêu mến Ta, Ta sẽ tuôn đổ ngập tràn trên linh hồn các con nhiều hơn nữa tình yêu và với tình yêu này, các con sẽ trợ giúp Ta cứu rỗi nhân loại.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth