Thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2013, lúc 12:53

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đối với tất cả những ai bị bách hại vì Danh Ta, Ta muốn họ hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Hãy nhớ đến cái chết của Ta trên Thập Giá và hãy biết rằng nỗi thống khổ mà Ta đã phải chịu là để Ta có thể cứu nhân loại khỏi ách nô lệ của con thú. Hãy biết rằng Thập Giá của Ta, một khi các con phải vác lấy, là một gánh nặng rất khốn khó. Khi đón nhận Thập Giá của Ta, các con sẽ bị thù ghét không chỉ bởi những kẻ độc ác, mà còn bởi những người thánh thiện, những người thực sự yêu mến Ta, nhưng lại là những người thiếu sự nhận định.

Khi các con đón nhận Thập Giá của Ta và sống theo những Giáo Huấn của Ta, các con sẽ bị khinh chê. Khi các con đón nhận Thập Giá của Ta, bằng cách rao giảng Sự Thật trong những Thông Điệp này, các con sẽ bị phỉ báng và bị thù ghét nhiều hơn bất kỳ môn đệ nào khác của Ta, những người đã đến trước các con. Kể từ khi Ta chết trên Thập Giá, không một sứ vụ nào lại có thể sánh được với sứ vụ này, sứ vụ cuối cùng được Cha Ta ở trên Thiên Đàng chuẩn ban. Nếu không phải như vậy, thì người ta đã không hề để tâm đến sứ vụ này. Thay vào đó, khắp nơi trên trái đất, nhân loại sẽ lắng nghe Lời Ta và nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, Lời Ta sẽ được tất cả mọi người lắng nghe, kể cả những kẻ thù của Ta. Không ai có thể phớt lờ Lời Ta, vì điều này là không thể. Khi người ta lắng nghe Lời của Thiên Chúa thì không ai là không phản ứng lại theo một cách thức nào đó, bất kể trạng thái linh hồn của người ấy ra sao. Những người để Ta đánh động tâm hồn, không những được chế ngự bởi tình yêu dành cho Ta, mà họ còn được ngập tràn bởi tình yêu ấy, vì chỉ có Tiếng Nói của Thiên Chúa mới có khả năng tạo ra phản ứng như vậy.

Những ai trong các con nghe được Tiếng nói của Ta, thì giờ đây các con phải lắng nghe. Các con hãy vui lòng đón nhận gánh nặng Thập Giá của Ta, cho dù cuối cùng gánh của các con có nặng nề thế nào. Thập Giá này sẽ khiến các con kiệt sức, nhưng sẽ mang lại những hoa quả là ơn tha thứ cho những kẻ thù nghịch Ta, những linh hồn mà Ta mong muốn cứu lấy. Cuộc bách hại mà các con gặp phải có thể lớn lao, nó có thể khiến cho các con đau khổ và buồn sầu, nhưng hãy biết rằng người ta gây ra cuộc bách hại này bởi một thực tế rằng đây là Sứ Vụ của Ta. Sứ Vụ của Ta, khi không bị ô nhơ, sẽ tạo ra nỗi thống khổ khủng khiếp cho những ai đáp lại Lời Ta. Tuy nhiên, hãy biết rằng nỗi thống khổ của các con sẽ ngắn ngủi và sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng, khi Thiên Đàng sớm công bố phần cuối cùng trong Kế Hoạch Vĩ Đại của Thiên Chúa để cứu nhân loại. Khi ấy thế giới sẽ được đổi mới và Tình Yêu của Thiên Chúa sẽ triển nở cho đến khi Thánh Ý của Thiên Chúa được hoàn tất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth