Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2013, lúc 16:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi các con chất vấn tại sao Ta, Chúa Giêsu Kitô, lại cho phép sự đau khổ xảy ra trên thế giới, thì các con phải hiểu được Thánh Ý của Thiên Chúa. Nhiều người chịu đau khổ trên thế giới và họ luôn phải chịu như vậy. Đau khổ là do tội lỗi tạo ra sự chia rẽ giữa con người với nhau. Tội lỗi chia rẽ con người với Thiên Chúa, chính vì vậy mà con người sẽ phạm tội chống lại con người. Ta cho phép những đau khổ xảy ra vì điều này đem các linh hồn đến gần Ta hơn, thông qua việc thanh tẩy mà những linh hồn này phải chịu. Ta không vui khi thấy đau khổ. Thay vào đó, Ta Hiện Diện trong mỗi một linh hồn chịu đựng đau đớn và thống khổ. Thánh Ý của Thiên Chúa là để một số những linh hồn nào đó chịu đau khổ nhiều hơn những linh hồn khác, vì nhờ những linh hồn hiến tế ấy mà linh hồn những người khác, những kẻ ít xứng đáng với Lòng Thương Xót của Ta, mới có thể được cứu rỗi.

Ta đã tự nguyện chịu đau khổ trong suốt Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, nhưng Nỗi Đau và Lòng Khiêm Nhường của Ta đã đánh bại phần lớn sức mạnh của Satan. Satan không bao giờ tự hạ mình khiêm nhường, vì khiêm nhường đối với hắn là điều không thể. Và vì vậy, qua sự khiêm nhường, vốn đến từ nỗi đau đớn thống khổ, mà các linh hồn có thể làm giảm nhẹ sức mạnh của hắn trên những người khác. Định mệnh dành cho những linh hồn được Thiên Chúa tuyển chọn sẽ luôn là nỗi đau đớn, bách hại, thống khổ, chế giễu và nhạo báng. Những linh hồn này gần gũi với Ta nhất và Ta sẽ dùng sự hy sinh này của họ để lôi kéo những linh hồn khác, những người hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Ta, vào nơi nương náu của ơn cứu rỗi.

Bài học này rất khó đối với tất cả các con vốn là những người yêu mến Ta và điều này dường như không công bằng. Nhưng các con hãy biết rằng đau khổ đem các con đến gần Ta hơn và đau khổ sẽ mang lại cho các con Sự Sống Đời Đời với Ta trên Thiên Đàng. Đừng bao giờ đổ lỗi cho Thiên Chúa vì những đau khổ trên thế giới, vì trước hết, đau khổ là do sự sa ngã của nhân loại, khi con cái Thiên Chúa phạm phải tội kiêu ngạo.

Tội kiêu ngạo là gốc rễ của tất cả các tội và là nguyên nhân của nhiều đau khổ trên thế giới. Tội kiêu ngạo dẫn đến mọi thứ tội lỗi khác và rồi điều này lại gây ra sự chia rẽ và thiếu công bằng trên thế giới. Các con hãy yên tâm vì chẳng bao lâu nữa nhân loại cuối cùng cũng sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự của Thánh Ý Thiên Chúa. Khi đến ngày ấy, ý chí con người sẽ phải khuất phục trước Thánh Ý của Cha Ta. Trước ngày ấy, ngày mà con người từ bỏ lòng kiêu ngạo và hạ mình trước Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, thì sự đau khổ không thể kết thúc.

Khi nhân loại cuối cùng đón nhận Sự Thật và đón nhận Lời Hứa trở lại của Ta, thì Ta sẽ lau khô nước mắt của các con. Ta sẽ cho kẻ sống và kẻ chết trỗi dậy trong vinh quang và họ sẽ ngự trị trong huy hoàng trong Trời Mới Đất Mới, khi trời và đất kết hợp nên một trong Ta. Khi các con chịu đau khổ, hãy sống bình an, vì điều này sẽ sớm chấm dứt.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth