Chúa Nhật ngày 1 tháng 12 năm 2013, lúc 16:12

Hỡi con, Mẹ là người nữ mặc áo mặt trời và mặt trời tượng trưng cho Ánh Sáng của Thiên Chúa trong thế gian. Nếu không có mặt trời, thì sẽ không có Ánh Sáng. Nếu không có Ánh Sáng thì sẽ không có Sự Sống. Nếu không có Thiên Chúa thì chỉ có sự chết.

Vai trò của Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi khi Mẹ trợ giúp Thánh Tử của Mẹ trong Sứ Vụ cuối cùng của Người, Sứ Vụ để hoàn tất Giao Ước của Chúa Cha nhằm mang lại Ơn Cứu Rỗi cho từng linh hồn có nghĩa là Mẹ sẽ thực thi tất cả mọi sự có thể được, để mang về cho Người những linh hồn mà Người hằng mong ước. Mẹ mong muốn nhân loại nhận biết rằng Mẹ đã được chỉ định không những là Nữ Vương Thiên Đàng mà còn là Nữ Vương của mười hai chi tộc It-ra-en. Mười hai quốc gia sẽ cai trị trong Giê-ru-sa-lem Mới. Mười hai ngôi sao, trên vương miện do Chúa Giêsu Kitô đặt trên đầu Mẹ trong ngày Mẹ được phong Nữ Vương, thể hiện rõ lời tiên tri này. Mỗi một ngôi sao này tượng trưng cho mười hai quốc gia, vốn sẽ xuất hiện trong Ngày Phán Xét.

Tất cả mọi linh hồn, bao gồm những ai sẽ trỗi dậy từ trong kẻ chết, cũng như những ai sống trong thế giới ngày nay và những ai ở trong Ánh Sáng của Thiên Chúa, sẽ thực hiện sự chuyển tiếp vào Trời Mới Đất Mới. Họ sẽ nên một, trong sự hiệp nhất với Thánh Tử của Mẹ, và họ sẽ được phục sinh trong thân xác và linh hồn hoàn hảo, giống hệt như khi Thánh Tử của Mẹ trỗi dậy từ cõi chết.

Tình trạng hoàn hảo này là Tặng Ân Cao Cả nhất của Thiên Chúa và chứng tỏ rằng Người giàu lòng thương xót biết bao. Đây là ơn cứu chuộc mà Thánh Tử của Mẹ đã hứa ban khi Người chịu Nỗi Thống Khổ trên Thập Giá. Chính vì Tình Yêu lớn lao của Người dành cho nhân loại mà Người mong muốn cứu vớt từng linh hồn và đặc biệt là linh hồn của những ai đang hư mất đối với Người.

Giờ đây Mẹ ban cho các con một Ân Huệ đặc biệt, được Thánh Tử của Mẹ chúc phúc, để tất cả mọi linh hồn được ban cho ơn miễn trừ khỏi lửa Hỏa Ngục và được ban cho ơn cứu rỗi. Thánh Tử của Mẹ mong muốn từng linh hồn được cứu rỗi cho dù tội lỗi của họ có nghiêm trọng đến dường nào. Mẹ mời gọi các con giờ đây hãy bắt đầu Tuần Cầu Nguyện xin Ơn Cứu Rỗi. Các con phải bắt đầu việc cầu nguyện này ngay lập tức và phải tiếp tục đến tận ngày cuối cùng như Mẹ truyền cho các con. Các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này trọn bảy ngày liên tục trong một tháng, bắt đầu từ những ngày Thứ Hai, vào buổi sáng. Các con phải đọc ba lần mỗi ngày trong suốt một tuần và một trong bảy ngày này các con phải ăn chay. Trong việc ăn chay, các con chỉ ăn một bữa chính trong ngày và hai bữa còn lại các con ăn bánh mì và uống nước.

Đây là lời cầu nguyện các con phải đọc từng ngày trong tuần.

Chiến Dịch Cầu Nguyện 130: Tuần Cầu Nguyện Xin Ơn Cúu Rỗi

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin ban cho tất cả mọi linh hồn Ơn cứu rỗi đời đời nhờ Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, con nài xin Mẹ cầu cho sự giải thoát của tất cả các linh hồn khỏi sự trói buộc của Satan.

Xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ tỏ Lòng Thương Xót và ban ơn tha thứ cho linh hồn những ai khước từ Người, những ai làm tổn thương Người bởi sự thờ ơ của họ và những ai chạy theo giáo lý sai lạc và ngẫu tượng.

Thân lạy Mẹ, chúng con nài xin Mẹ chuyển cầu cho những ân sủng để cởi mở tâm hồn những ai hết sức cần đến ơn trợ giúp của Mẹ. Amen.

Lời hứa của Mẹ để trợ giúp Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, trong Kế Hoạch của Người dành cho nhân loại là để quy tụ tất cả các con, những ai nhìn nhận vai trò của Mẹ là Đấng Trung Gian của Mọi Ân Sủng và là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, để toàn thể nhân loại được hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc của các con.

Hãy dấn thân trong bình an. Mẹ sẽ luôn cầu nguyện cho các con thân yêu của Mẹ và luôn đáp lại lời cầu xin của các con để làm cho nhân loại xứng đáng trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth