Thứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2013, lúc 19:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả những ai nói rằng họ đến nhân Danh Ta và tuyên bố rằng họ đang dọn đường cho Thiên Chúa, sẽ khiến cho người ta ở mọi nơi trên thế giới lắng nghe họ – nhiều tiếng nói, nhiều ngôn sứ giả, nhiều kẻ nói dối – tất cả chúng, đều không có Quyền Phép của Thiên Chúa.

Hãy cảnh giác, đặc biệt là khi các con nghe tên ngôn sứ, kẻ nói với các con rằng hắn có nhiệm vụ chuẩn bị các con cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Khi các con nghe những điều này và khi các con được bảo cho biết rằng Ta sẽ xuất hiện trong thế gian, trong thân xác và linh hồn, thì hãy biết rằng điều này không phải là Sự Thật. Ta nhắc lại lần nữa, Lời Cảnh Báo của Ta cho nhân loại. Ta sẽ không bao giờ bước đi trong thân xác một lần nữa. Lần thứ nhất, Ta đã đến trong xác phàm, nhưng khi Ta trở lại, Ta sẽ đến theo đúng như cách mà Ta đã rời Trái Đất – trong những đám mây.

Các con sẽ sớm được tỏ cho thấy những hành động lớn lao, vốn sẽ được xem là những việc làm phi thường để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Một số những việc chữa lành cách thần diệu, được dàn dựng cẩn thận, sẽ được bày ra cho nhân loại bởi những kẻ thù của Thiên Chúa, những kẻ sẽ nói rằng những việc chữa lành này là của Ta. Nhiều người quá bất ngờ đến nỗi họ sẽ rơi vào sự lừa dối độc ác này. Biết bao nhiêu những điều kỳ lạ, những hành động lớn lao – tất cả đều được cho là bởi Bàn Tay của Thiên Chúa – sẽ khiến cho ngay cả những kẻ hoài nghi cũng tin rằng những phép lạ thánh thiêng đã xảy ra. Người ta sẽ ào ạt ban tặng những giải thưởng cao quý cho những kẻ đại diện đầy dối trá này, những kẻ tuyên bố rằng chúng lãnh đạo dân Ta. Thế giới sẽ sớm công khai tuyên bố rằng những kẻ giả mạo này là những vị thánh sống, và điều này sẽ xảy ra không bao lâu trước khi chúng cho ra mắt tên Phản Kitô.

Tất cả những sự chuẩn bị này đã được lên kế hoạch trong vòng bảy năm qua và sự ào ạt trong những thay đổi mạnh mẽ đang được bày ra, không phải là ngẫu nhiên. Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ trở thành một đề tài thảo luận thường xuyên. Tất cả mọi người sẽ được mời gọi để chuẩn bị cho Biến Cố Trọng Đại này, nhưng sẽ có đầy dẫy những lầm lạc trong giáo lý Kitô Giáo. Chỉ có những ai tỉnh thức, những ai có thể hiểu được Sự Thật và những ai không ngại đối mặt với Sự Thật, mới có thể thấy rõ những điều dối trá này. Và đối với họ, điều này sẽ là một gánh nặng rất lớn. Giữa những tiếng hò hét, những lời tán dương cuồng nhiệt, vốn sẽ được dành tặng cho những kẻ đã cướp đi những Ngai Tòa của Đức Khôn Ngoan, người ta sẽ nói rất ít về Lời Chí Thánh của Ta. Tất cả những gì người ta nói tới sẽ là tầm quan trọng của những việc làm tốt. Người ta sẽ không nói một lời nào về việc cần thiết phải tìm kiếm Ơn cứu rỗi, theo như Lời Chúa.

Khi thế giới trần tục cuối cùng hòa cùng một giọng điệu và gia nhập vào lực lượng của những kẻ giả mạo, những kẻ sẽ chiếm lấy Đền Thờ của Thiên Chúa, thì thời điểm để chứng kiến sự xúc phạm ghê tởm nhất đã đến gần. Đó là khi Đền Thờ bị biến thành ngai của tên Phản Kitô. Khi ấy, những kẻ tôn thờ tên Phản Kitô sẽ lên đến hàng tỷ người. Những ai nhận biết Sự Thật sẽ không còn nhiều thời gian để chờ đợi, vì triều đại của tên Phản Kitô sẽ rất ngắn ngủi. Và khi ấy, người ta sẽ nghe tiếng kèn. Vào ngày ấy, những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ bị ném và hồ lửa, đúng như đã được tiên báo.

Hãy ghi nhớ những lời tiên tri này. Những lời tiên tri này sẽ xảy ra đúng như đã được tiên báo – những kẻ giả mạo, những kẻ nói rằng chúng đến nhân Danh Ta, sẽ được yêu mến, được tán dương và được tôn sùng. Những ai đến nhân Danh Ta sẽ bị khinh bỉ và bị thù ghét. Nhưng Lửa Thần Khí của Sự Thật sẽ đến từ môi miệng họ và nhờ sự hy sinh của họ mà nhiều người lẽ ra không được cứu, sẽ được cứu rỗi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth