Thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2013, lúc 14:00

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, nhân loại sẽ chứng kiến những lời tiên tri tại La Salette khi những kẻ thù của Thiên Chúa, những con sói dữ đội lốt chiên, giờ đây sẽ tự đắc đứng lên ngay bên trong Giáo Hội của Con Mẹ trên Trái Đất và bắt đầu rao giảng những thứ dị giáo mà Mẹ đã từng cảnh báo nhân loại. Giờ đã đến.

Như đã được tiên báo, bóng tối đã ngự trị Giáo Hội và kế hoạch tàn phá linh hồn của các tín hữu trung thành sẽ tiếp diễn cho tới khi Thân Mình của Con Mẹ bị xúc phạm theo kế hoạch của tên Phản Kitô. Điều mà nhiều người không biết là những kẻ thù của Thiên Chúa, được dẫn dắt bởi tên Phản Kitô – kẻ sẽ tỏ mình ra – tin rằng có Thiên Chúa. Chúng không những tin rằng có Thiên Chúa mà chúng còn thù ghét mọi sự có liên quan đến Thiên Chúa, chúng sẽ bày mưu chống lại những Kế Hoạch của Người khi Người chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ.

Đối với mọi Lời mà Thánh Tử của Mẹ công bố, qua những Thông Điệp này, chúng sẽ gây mâu thuẫn với Người khi bắt chước những điều Người phán dạy. Nếu Thánh Tử của Mẹ phán rằng, giờ đây hãy chuẩn bị sẵn sàng qua những Bí Tích và cầu nguyện, thì chúng, những kẻ thù của Người, sẽ thực hiện những lời tuyên bố tương tự, nhưng những lời tuyên bố đó sẽ khác đi. Lời kêu gọi để giúp đỡ nhân loại – những người nghèo khổ – những người bị ngược đãi – sẽ là trọng tâm chính của chúng, chứ không phải là việc rao giảng Lời Chúa. Chúng sẽ không kêu gọi các con cầu nguyện cho linh hồn các con hoặc cho phần rỗi của linh hồn những người khác. Không, thay vào đó, các con sẽ được mời gọi để giúp đỡ những linh hồn này theo cách nhìn của con người.

Khi các con không nghe thấy lời mời gọi để cứu linh hồn của các con, từ những kẻ tự xưng là đại diện Giáo Hội của Con Mẹ, thì các con sẽ nhận thấy trong tâm hồn các con rằng có điều gì đó sai lầm khủng khiếp.

Thánh Tử của Mẹ đã chịu chết để cứu rỗi linh hồn các con, không phải là để giải thoát các con khỏi những sự bất hạnh của thế gian này, vốn sẽ luôn tồn tại cho tới khi Thánh Tử của Mẹ giành lại Ngai Vàng Đích Thực của Người, được Thiên Chúa Tối Cao hứa ban cho Người. Các con không bao giờ được phép lãng quên Lời Chúa. Giờ đây tất cả những gì hệ trọng là các con hãy cầu xin ơn cứu rỗi cho tất cả các linh hồn, cho dù họ có là những vị vua chúa hay là những người khốn khổ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth