Thứ bảy ngày 7 tháng 12 năm 2013, lúc 14:25

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta muốn tất cả các con, những người yêu mến Ta biết rằng, trong thời gian này, Ta mời gọi các con hãy đến với Ta như những con cái thơ bé của Ta và quỳ gối trước Mặt Ta.

Hãy rộng mở tâm hồn các con và hoàn toàn tín thác vào Ta. Khi ấy hãy kêu cầu Ta tỏ Lòng Thương Xót cho những ai khước từ Ta trong Cuộc Cảnh Báo, nhờ Tình Yêu của Ta dành cho tất cả các con. Xin các con hãy cầu nguyện cho những linh hồn lầm lạc đáng thương, những người quá xa lìa Ta đến nỗi họ sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn để trình diện trước Ánh Mắt thấu suốt mọi sự của Ta trong Cuộc Soi Sáng Lương Tâm.

Ta đau đớn đến tan nát cõi lòng mỗi khi Ta nhìn đến những con người không nhận biết Ta hoặc không hiểu điều gì sẽ xảy ra trên thế giới, khi Thời Điểm của Ta hầu như ở ngay trước mắt họ. Hầu như không có cách nào để chuẩn bị cho những linh hồn này, vì họ không bao giờ chịu lắng tai nghe Lời Đích Thực của Thiên Chúa. Vì thế, các con phải nài xin Lòng Thương Xót cho họ, qua lời cầu nguyện của các con. Ta sẽ tuôn đổ Lòng Thương Xót trên họ, nhưng đây là một công việc vô cùng khó khăn.

Ta kêu gọi toàn thể nhân loại lắng nghe Lời Mời Gọi của Ta ngày hôm nay. Thời Điểm của Ta hầu như sắp xảy ra, đó là Thời Điểm để cuối cùng Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại, biến cố trọng đại nhất từ khi Thánh Tâm Ta ngừng đập khi Ta chết trên Thập Giá.

Khi những ai trong các con nhận biết Lời Hứa trở lại của Ta, đến trước Mặt Ta, thì Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu nguyện, không chỉ cho linh hồn các con mà còn cho linh hồn những người bị luận phạt. Hãy nhớ lấy điều mà giờ đây Ta nói với các con. Trong ngày ấy, Ta muốn các con xin Ta rằng: “ Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Lòng Thương Xót cho những ai khước từ Chúa và những ai hết sức cần đến sự trợ giúp của Chúa. Amen.”

Khi các con cầu xin Ta trợ giúp tha nhân, Ta có thể tuôn đổ những Ân Sủng rất đặc biệt, ngay lập tức trên linh hồn những con người mà định mệnh của họ đã bị ngăn cản bởi sự lừa dối của tên ác quỷ.

Trên tất cả, Ta là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót Vô Biên. Đừng bao giờ quên rằng Lòng Thương Xót của Ta bao la biết dường nào, vì luôn có hy vọng cho những ai đã xa rời Ta. Không một sự gì mà Ta không thực hiện để đưa họ vào trong Vòng Tay Yêu Thương của Ta. Hãy giúp ta cứu vớt họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth