Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013, lúc 22:05

Hỡi con, thế giới sẽ bị lừa gạt bởi những hành động được cho là những công việc bác ái cao cả. Lòng bác ái đối với tha nhân sẽ được người ta rao giảng là nhân đức cao cả nhất và được mong đợi nhất trong Mắt Thiên Chúa.

Khi những kẻ kiểm soát các chính phủ, các giáo hội và nhà nước liên kết với nhau, chúng sẽ giành được nhiều quyền kiểm soát đối với con cái Thiên Chúa. Sự kiểm soát đối với những người kém may mắn trong xã hội của các con có thể có hai ý nghĩa. Sự kiểm soát ấy hoặc là vì mục đích tốt hoặc là vì mục đích sai trái.

Mẹ buộc phải kêu gọi tất cả các con tập trung tất cả sự chú tâm của các con vào mong muốn của Con Mẹ trên hành trình gian khó hướng về ơn cứu rỗi. Nhiều người trong số những tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, mặc dù có ý ngay lành, nhưng sẽ vô cùng yếu đuối để đứng vững trên hành trình hướng về ơn cứu rỗi. Áp lực từ những kẻ thù của Thiên Chúa để buộc họ chối bỏ Thánh Tử của Mẹ, sẽ là quá lớn đến nỗi họ sẽ xa rời Sự Thật.

Ngôn sứ giả sẽ đưa ra một thứ tôn giáo đại kết hết sức mạnh mẽ và điều này sẽ thỏa mãn mọi kẻ đi theo dị giáo. Phần lớn những người trong Giáo Hội của Con Mẹ, sẽ bị lừa gạt, nhưng gần phân nửa những tôi tớ được thánh hiến của Con Mẹ sẽ không chịu thực hiện lời khấn cuối cùng, vốn sẽ được tuyên bố một cách sai lạc là lời khấn đối với Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể và sự mạo phạm đối với Bí Tích Thánh Thể sẽ là trung tâm của tất cả sự bất mãn và bất đồng ý kiến. Khi những phép lạ không có thật nhưng được cho là đã xảy ra với ngôn sứ giả thì nhiều người nổi tiếng trên thế giới sẽ vây quanh ông ta để mong được sự chiếu cố của ông ta. Ngay khi ấy, ngôn sứ giả sẽ đưa ra một danh sách những con người được vinh dự và họ sẽ được ban cho học vị tiến sĩ danh dự trong giáo hội cải tiến mới của ông ta, vốn chỉ còn là cái vỏ của Giáo Hội cũ. Tất cả mọi người sẽ đón nhận phần thưởng của họ vì những việc làm bác ái cao cả của họ, những việc làm ấy họ đã thực hiện dưới sự chỉ đạo của ngôn sứ giả. Họ sẽ ca ngợi lẫn nhau, cho đến khi họ công khai tuyên bố rằng ngôn sứ giả là một vị thánh sống, vì cái gọi là những phép lạ mà họ tuyên bố rằng ông ta đã thực hiện như một tôi tớ của Thiên Chúa. Và rồi ông ta và tên Phản Kitô sẽ thống trị phần lớn thế giới, nhưng nước Nga và Châu Á sẽ không can dự vào, vì hai đế quốc này sẽ chống lại Babylon Mới cho đến khi Rôma bị phá hủy.

Tất cả những biến cố này sẽ xảy ra và khi các con nhận thấy chúng sử dụng những nhà thờ làm nơi mà chúng hãnh diện công bố sự cao cả của chúng, những việc làm bác ái của chúng, khi ấy các con sẽ nhận thấy rõ ràng rằng lòng kiêu ngạo điều khiển ý hướng của chúng. Khi Rôma sụp đổ, sẽ có những cơn gian nan khốn khó, nhưng chúng sẽ chóng qua. Khi ấy thì thời điểm đã đến rất gần cho sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ.

Các con không được phép bỏ qua những lời tiên tri này. Một khi các con đi theo thứ tôn giáo mới sai lạc, mà người ta sẽ sớm đưa ra, thì các con sẽ loại bỏ Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và các con sẽ rời xa Lòng Thương Xót của Người. Đừng bao giờ từ bỏ quyền được hưởng Sự Sống Vĩnh Cửu vì bất cứ kẻ nào tìm cách dẫn dắt các con đi theo dị giáo.

Mẹ đầy yêu thương của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi