Thứ năm ngày 26 tháng 1 năm 2012, lúc 21:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đây là thời gian để toàn bộ Sự Thật trong những Mầu Nhiệm của Thiên Đàng, được tiết lộ cho thế giới.

Sự Thật đã bị dấu kín trong một khoảng thời gian. Sự thông hiểu về việc can thiệp Thánh Thiêng của Ta trên thế giới, qua những phép lạ, những cuộc hiện ra và việc Thông Truyền của Thiên Chúa cho những linh hồn ưu tuyển, đã bị Giáo Hội của Ta gạt sang một bên trong nhiều năm.

Tại sao Giáo Hội của Ta lại phải giảm bớt tầm mức của Sự Thật trong khi điều rất cần thiết là tăng cường đức tin của con cái Ta ở khắp mọi nơi, thì chỉ có họ biết được mà thôi.

Mọi thị nhân chân thật của Ta và của Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta, đã bị phớt lờ ngay từ đầu và bị Giáo Hội của Ta khinh thường.

Hỡi con gái của Ta, ngay cả bí mật cuối cùng của Fatima cũng đã không được trao cho thế giới, vì bí mật ấy tiết lộ sự thật về bè phái độc ác của Satan xâm nhập vào Tòa Thánh Vatican.

Phần cuối cùng của bí mật chưa được tiết lộ để che đậy bè phái độc ác, vốn đã xâm nhập vào Tòa Thánh Vatican với số lượng lớn kể từ cuộc hiện ra của Mẹ Ta tại Thánh Địa Fatima.

Con gái Lucia của Ta đã bị buộc phải giữ im lặng bởi những quyền lực đang kiểm soát một phần của Tòa Thánh Vatican mà những vị Giáo Hoàng yêu dấu đáng thương của Ta chỉ có chút ít quyền kiểm soát.

Hãy xem cách họ không chỉ bóp méo Sự Thật trong các Giáo Huấn của Ta mà còn đưa ra những nghi thức mới trong việc phụng tự của Giáo Hội Công Giáo, vốn xúc phạm đến Ta và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội Chân Thật Duy Nhất và cũng vì vậy mà Giáo Hội là một mục tiêu chính của Satan và bè phái độc ác của hắn.

Sự Thật đến từ Ta.

Sự Thật làm cho con người khó chịu vì Sự Thật có thể liên quan đến sự hy sinh cá nhân. Sự Thật gây sự ra phẫn nộ trong một số trường hợp, và trong nhiều trường hợp, Sự Thật bị coi là dị giáo. Tuy nhiên chỉ có Sự Thật mới có thể giải thoát các con khỏi những sự dối trá, những sự dối trá này đến từ Satan và tạo ra một gánh nặng trên linh hồn các con.

Đã đến lúc Sự Thật được tỏ bày cho một thế giới đầy dối trá. Hỡi con gái của Ta, biết bao nhiêu những sự dối trá đã được bày ra cho con cái của Ta bởi những tôn giáo sai lạc, các ngẫu tượng, các nhà lãnh đạo sai lạc của Giáo Hội, các nhà lãnh đạo chính trị giả dối và các tổ chức cũng như phương tiện truyền thông giả dối.

Phần lớn Sự Thật bị che đậy. Tuy nhiên, nếu Sự Thật về những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay được tiết lộ, thì rất ít người chịu đón nhận. Đối với Mười Điều Răn của Chúa Cha thì cũng tương tự như vậy. Đây là những lề luật được Chúa Cha Hằng Hữu đặt ra và được trao cho ngôn sứ của Người là Môsê.

Sự Thật không bao giờ thay đổi cho dù nhân loại đã cố hết sức để thay đổi Sự Thật. Mười Điều Răn của Cha Ta không còn được chấp nhận, ngay cả trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo. Ngươi không được giết người có nghĩa là các con không được giết người. Điều Răn này không chỉ nói đến chuyện tự vệ nhưng còn nói đến mọi trường hợp khác.

Không ai có thể biện minh cho tội giết người – phá thai, tử hình hay trợ tử. Không một ai có thể biện minh được.

Đây là một tội trọng và sự trừng phạt là Hỏa Ngục đời đời.

Con cái của Ta có nhìn nhận điều này không, hỡi con gái của Ta? Không, họ thậm chí còn thông qua các luật không những để làm cho những việc này được chấp nhận mà còn làm cho chúng được dung thứ trước mắt Thiên Chúa. Nhưng điều đó sẽ không được dung thứ.

Từng Điều Răn trong Mười Điều Răn của Cha Ta đang bị vi phạm mỗi ngày.

Tuy nhiên, Giáo Hội của Ta không bao giờ rao giảng về tính nghiêm trọng của tội lỗi. Giáo Hội không bao giờ dạy con người rằng họ sẽ xuống Hỏa Ngục nếu họ phạm tội trọng mà không thống hối tội lỗi.

Thánh Tâm Cha bị tổn thương sâu sắc.

Các giáo hội của Cha trên toàn thế giới, không rao giảng Sự Thật.

Nhiều người trong số các tôi tớ được thánh hiến của Cha không còn tin vào tình trạng của Hỏa Ngục hoặc Luyện ngục.Họ không đón nhận Mười Điều Răn của Cha Ta. Họ bào chữa mọi tội lỗi.

Họ nói về Lòng Thương Xót của Cha Ta, nhưng không giải thích được những hậu quả khi chết trong tình trạng tội trọng. Bằng việc không thực hiện bổn phận mà họ được giao phó, họ xúc phạm đến Ta biết bao.

Trong nhiều trường hợp họ phải chịu trách nhiệm cho sự hư mất của rất nhiều linh hồn. Hỡi tất cả các con, hãy thức tỉnh trước Sự Thật, tất cả những ai tuyên xưng là tín hữu của Thiên Chúa Cha Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa của muôn loài, hãy biết rằng: Chỉ có Một Sự Thật duy nhất.

Không thể có Sự Thật nào khác.

Bất cứ điều gì khác ngoài Sự Thật đều là sự dối trá và không đến từ Cha Trên Trời của Ta, Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa của muôn loài.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Ghi chú: Cần phải lưu ý rằng trong một Thông Điệp trước đó, Chúa Giêsu đã nói với Maria rằng ngay cả tội giết người cũng có thể được tha cho một người thật lòng ăn năn thống hối.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth