Bí Mật Kinh Mân Côi 24-27

Bí Mật Kinh Mân Côi 24 -27: Một trong những tên qủi đang ở trong em bắt đầu cười và nói diễu cợt rằng: “Này, đại ca, nếu đại ca dám bỏ cỗ tráng hạt đi thì tụi này sẽ cho đại ca biết tay!”

Bông Hồng 24Phương Thế Nên Trọn Lành

Các thánh luôn lấy đời sống của Chúa Giêsu làm mục tiêu học hỏi chính yếu của mình; các ngài dùng việc suy ngắm các nhân đức và đau khổ của Người làm cách thức giúp các ngài đạt đến mức toàn thiện Kitô giáo.

Khi thánh Bênađô bắt đầu suy gẫm các nhân đức và đau khổ của Chúa Giêsu, ngài tiếp tục giữ mãi việc suy gẫm này. Ngài nói:

“Hồi tôi mới trở lại, tôi làm một bó mộc dược để kính nhớ những thương khó của Chúa Cứu Thế. Tôi đặt bó mộc dược này trên ngực của tôi, khi nghĩ đến những đòn vọt, gai góc và đinh nhọn trong cuộc khổ nạn của Người. Tôi vận dụng hết tâm thần để hằng ngày suy ngắm các mầu nhiệm này.”

Đây cũng là một việc thực hành của các thánh tử đạo nữa.

Chúng ta biết việc các ngài chiến thắng những đau đớn rùng rợn nhất đáng ca ngợi là chừng nào.

Thánh Bênađô nói rằng lòng kiên trung lạ lùng của các vị tử đạo chỉ có thể phát xuất từ một nguồn mạch là sự liên lỉ suy ngắm các vết tích của Chúa Giêsu Kitô.

Các vị tử đạo là các nhà lực sĩ của Chúa Kitô, các tay vô địch của Người. Trong khi máu các ngài vọt lên, xác thể các ngài bị tan thành mảnh, thì linh hồn đại lượng của các ngài ẩn náu trong các dấu tích của Chúa Giêsu. Những dấu tích này làm cho các ngài tất thắng bất bại.

Trong cả cuộc đời trần thế, mối quan tâm chính yếu của Đức Mẹ là suy ngắm các nhân đức và đau đớn của Con Mẹ.

Khi nghe thiên thần hân hoan mừng hát vào lúc Người giáng sinh và khi thấy mục đồng đến thờ lạy Người trong máng cỏ, lòng trí Mẹ đầy ngỡ ngàng và Mẹ đã ngẫm nghĩ tất cả những sự diệu kỳ này.

Mẹ so sánh giữa sự cao cả của Lời nhập thể với sự khiêm hạ sâu xa của Người qua cách Người hạ mình xuống; Mẹ nghĩ đến Người trong máng cỏ đầy rơm rác với thiên ngai của Người trong cung lòng Ngôi Cha Hằng Hữu của Người.

Mẹ so sánh quyền năng của Thiên Chúa với sự yếu đuối của một con trẻ, sự khôn ngoan của Người với sự ngây thơ của Người.

Một lần kia, Đức Mẹ nói với thánh nữ Brigitta: “Khi nào Mẹ suy ngắm về sự đẹp đẽ, cao sang và khôn ngoan của Con Mẹ, lòng Mẹ tràn ngập vui mừng; khi nào Mẹ nghĩ đến tay chân của Người bị đanh nhọn thâu qua, Mẹ khóc lóc thảm thiết và lòng Mẹ rách nát vì sầu thương đau đớn.”

Sau khi Chúa Giêsu lên trời, Đức Mẹ sống những ngày còn lại của mình bằng việc thăm viếng những nơi thánh mà Chúa đã sống và chịu đau khổ. Khi ở những nơi này, Mẹ suy gẫm về tình yêu vô biên của Chúa và về cuộc khổ nạn khủng khiếp của Chúa.

Thánh Maria Mai-đệ-Liên không làm gì hơn ngoài những thực hành đạo đức như vậy trong 30 năm sau hết của thánh nữ, khi thánh nữ sống tĩnh mạc nguyện cầu ở Sainte Baume.

Thánh Giêrônimô nói rằng việc tôn sùng các nơi thánh được lan rộng trong tầng lớp giáo hữu từ các thế kỷ đầu của Giáo Hội.

Họ đến thánh địa từ khắp chốn trên thế giới Kitô giáo, để cảm nhận sâu xa hơn một tình yêu vĩ đại và tưởng niệm đến Chúa Cứu Thế xác tín hơn trong lòng, khi thấy những nơi và việc Người thánh hóa, qua cuộc sinh hạ của Người, bằng hoạt động của Người, bằng cuộc thương khó và tử nạn của Người.

Tất cả các Kitô hữu có cùng một đức tin và cùng tôn thờ một Chúa, cùng hy vọng vào một vinh phúc trên trời. Họ có cùng một Đấng Trung Gian duy nhất là Chúa Giêsu Kitô, do đó, họ tất cả phải bắt chước Mô Phạm Thần Linh của mình, bằng việc suy ngắm các mầu nhiệm về đời sống, nhân đức và vinh quang của Người.

Thật là lầm to khi cho rằng chỉ có linh mục, tu sĩ và những ai xa lánh sự nhộn nhạo thế gian mới cần phải suy ngắm các chân lý đức tin và các mầu nhiệm về đời sống của Chúa Giêsu Kitô.

Nếu các linh mục và tu sĩ có bổn phận suy ngắm về các chân lý của đạo thánh để sống xứng đáng cho đến cùng ơn gọi của mình, thì giáo dân cũng có cùng một bổn phận như vậy.

Vì hằng ngày họ phải đương đầu với những hiểm nguy thiêng liêng có thể làm họ mất linh hồn. Vì vậy, họ phải trang bị cho chính mình những việc suy niệm thường xuyên về cuộc đời, về các nhân đức và đau thương của Chúa Giêsu, là những gì tuyệt vời được cô đọng trong 15 mầu nhiệm Mân Côi.

Bông Hồng 25Sung Mãn Thánh Thiện

Sẽ chẳng bao giờ có ai hiểu được sự sung mãn thánh thiện lạ lùng được chất chứa trong các kinh và các mầu nhiệm Mân Côi. Việc suy niệm các mầu nhiệm về sự sống và chết của Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế là nguồn mạch trổ sinh những hoa trái kỳ diệu nhất cho những ai thực hành việc này.

Ngày nay, người ta muốn có những điều đánh động và gây cho linh hồn ấn tượng sâu đậm. Thế nhưng, trong lịch sử thế giới, sẽ không có điều gì cảm kích hơn kỳ tích về đời sống, sự chết và vinh hiển của Chúa Cứu Thế được chứa đựng trong kinh Mân Côi.

Qua 15 mầu nhiệm, các cảnh chính về đời sống của Người được phô diễn trước mắt chúng ta. Làm gì có những kinh nguyện tuyệt vời và cao trọng hơn kinh Chúa Dạy và Lời Chào Thiên Thần? Tất cả ước vọng và nhu cầu của chúng ta đều được thấy diễn tả trong hai kinh này.

Suy niệm về các mầu nhiệm và kinh nguyện Mân Côi là một việc dễ nhất trong các kinh nguyện, vì những nhân đức khác nhau của Chúa Giêsu Kitô và những giai đọan khác nhau của cuộc đời Người, khi suy niệm, làm tươi mát và củng cố tâm trí chúng ta cách lạ lùng, giúp chúng ta khỏi bị chia trí.

Những mầu nhiệm này, với người thông hiểu, là nguồn mạch của các tín điều căn bản nhất, với những kẻ đơn thành, là cách dẫn giải rõ ràng và dễ hiểu biết.

Chúng ta phải học suy niệm hình thức dễ dàng này trước khi tiến tới bậc chiêm niệm cao nhất. Đây là quan điểm của thánh Tôma Aquinô và cũng là lời ngài khuyên chúng ta khi nói rằng, trước hết, người ta phải cố gắng tranh đấu để chiếm lấy tất cả các nhân đức của kinh Mân Côi đã hiến cho chúng ta để cho chúng ta bắt chước.

Học giả Cajetan nói rằng, đó là cách chúng ta thực sự tiến đến độ hiệp nhất với Thiên Chúa – vì không có sự chiêm niệm hiệp nhất này thì chỉ là ảo tưởng nguy hiểm, có thể làm linh hồn lạc hướng.

Nếu các người phái Minh Tri và Tĩnh Tịch ngày nay theo lời khuyên này thì họ đã không bao giờ sa ngã nặng nề hay gây ra những gương mù như vậy, và khó chịu với những việc tôn sùng của kẻ lành.

Nếu ai cho là có thể đọc các kinh khác còn hay và tuyệt hơn kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng, thì họ đã rơi vào cạm bẫy ảo tưởng của ma qủi rồi đó.

Những kinh nguyện này là sự nâng đỡ, là sức mạnh và là bảo toàn cho linh hồn của chúng ta, nhưng tôi phải lưu ý là không cần phải luôn đọc các kinh này như khẩu nguyện.

Đúng là như thế, về ý nghĩa, tâm nguyện vẫn hoàn hảo hơn khẩu nguyện, song, hãy tin tôi đi, thật là nguy hiểm, nếu không muốn nói là nguy tử, nếu tự ý bỏ đi việc đọc kinh Mân Côi, viện lý là tìm cầu một sự kết hợp mật thiết với Chúa hơn.

Đôi khi linh hồn tự mãn đi theo một đường lối khéo léo và có thể làm được mọi sự trong nội tâm để tiến tới tột đỉnh của mức chiêm niệm như các thánh, có thể bị ma qủi đánh lừa đến chỗ bỏ không thực hành những việc tôn sùng trước nữa, vì họ cho rằng họ đã tìm ra được một sự thiện cao hơn.

Thế rồi họ coi các việc thực hành trước kia của mình là thấp kém, chỉ đáng dành cho các linh hồn tầm thường hay trung bình.

Linh hồn loại này đã tự ý làm như điếc trước các kinh nguyện và lời chào mà tổng thần dạy cho chúng ta, kể cả kinh Thiên Chúa đặt ra dạy cho chúng ta khi phán: “Các con hãy nguyện cầu như sau: ‘Lạy Cha chúng con…’“ (Mathêu 6:9).

Lâm vào tình trạng này, một linh hồn như vậy sẽ rơi vào những mơ tưởng còn nguy hại hơn nữa, rồi rơi từ dốc núi này xuống sườn núi kia.

Hỡi qúi bạn thân ái của Hiệp Hội Kinh Mân Côi, cứ tin tôi đi, nếu qúi bạn thực sự muốn tiến đến độ cao của đời sống cầu nguyện một cách hoàn toàn nghiêm chỉnh mà không bị ma qủi lừa đảo, như hắn từng làm nơi những kẻ cầu nguyện, hãy đọc trọn một tràng Mân Côi mỗi ngày, hay ít là 50 kinh.

Nhờ ơn Chúa, qúi bạn đã tiến cao trong đời cầu nguyện, cứ giữ lấy việc đọc kinh Mân Côi, nếu muốn ở mãi mức độ này và nếu qúi bạn muốn nhờ kinh Mân Côi để càng ngày càng sống khiêm hạ hơn.

Vì, chẳng có ai đọc kinh Mân Côi hằng ngày lại trở thành một kẻ lạc đạo chính hiệu hay bị ma qủi lừa đảo cả. Đây là lời phát biểu tôi sẵn sàng lấy máu mình mà ký để làm bảo chứng.

Mặt khác, nếu Thiên Chúa Toàn Năng, vì lòng thương vô biên của Ngài, kéo qúi bạn đến với Ngài, như Ngài đã làm nơi một số các thánh nhân trong khi các ngài đang lần hạt Mân Côi, qúi bạn hãy ngoan ngoãn phó mình trong tay Ngài, mặc cho Ngài lôi kéo qúi bạn.

Hãy để cho Thiên Chúa hoạt động và nguyện cầu nơi qúi bạn, và hãy để cho Ngài đọc kinh Mân Côi theo kiểu cách của Ngài, thế là đủ cho một ngày.

Tuy nhiên, nếu qúi bạn đang ở trong tình trạng chiêm niệm chủ động hay tình trạng thâm trầm cầu nguyện, tức quí bạn đặt mình trước nhan Chúa và yêu mến Ngài, qúi bạn càng không có lý do để bỏ đọc kinh Mân Côi.

Kinh Mân Côi sẽ là một trợ giúp tuyệt vời cho qúi bạn khỏi sợ mất mức độ tâm nguyện hay bị cản bước tiến thiêng liêng của qúi bạn.

Qúi bạn sẽ thấy rằng kinh Mân Côi đúng là chiếc Thang Giacóp với 15 bậc, nhờ đó, từng bậc một, qúi bạn sẽ đi từ nhân đức này đến nhân đức kia, từ ơn soi sáng này đến ơn soi sáng kia.

Như thế, không sợ nguy hiểm bị lầm lạc, qúi bạn sẽ dễ dàng đạt đến tầm vóc viên mãn của Chúa Giêsu Kitô.

Bông Hồng 26Kinh Nguyện Tuyệt Hảo

Bất cứ làm gì, qúi bạn đừng giống như người đàn bà ở Rôma kia đạo đức theo kiểu ý riêng, mà hễ nói đến kinh Mân Côi là lại nhắc tới bà.

Bà sùng đạo và sốt sắng đến nỗi, đời sống thánh thiện của bà đã làm cho bà nhẹ nhàng đối với những điều coi là ngặt nghèo nhất trong Giáo Hội.

Định tâm nhân thánh Đaminh hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho mình, bà xin thánh nhân giải tội cho bà.

Thánh nhân đã ra việc đền tội cho bà là đọc một tràng kinh Mân Côi, còn khuyên bà đọc như thế hằng ngày nữa.

Bà nói rằng bà không có đủ giờ để đọc, lấy lý nào là phải đi kính viếng các đền thờ ở Rôma mỗi ngày, nào là đã phải mặc áo thô cùng với áo nhặm, nào là làm khốn mình mấy lần một tuần, nào là thực hành quá nhiều các việc đền tội và chay tịnh.

Thánh Đaminh cứ thúc giục bà nghe theo lời khuyên của ngài đọc kinh Mân Côi, nhưng bà không chịu.

Bà rời tòa giải tội mà rùng mình trước những mẹo mực của vị linh hướng cứ nhất định muốn bà làm một việc tôn sùng bà không thích một tí nào cả.

Sau này, vào một lúc đang cầu nguyện, bà ngất trí đi và được thị kiến thấy linh hồn của bà đến trước tòa Chúa phán xét.

Thánh Micae đặt tất cả các việc hãm mình và cầu nguyện của bà lên một đia cân và tất cả các tội lỗi cùng với những bất toàn của bà lên đia cân còn lại.

Đĩa cân việc lành phúc đức của bà lại nhẹ hẫng so với đĩa cân tội lỗi bất toàn của bà.

Đầy kinh hãi, bà kêu khẩn đến lòng thương xót, van xin Rất Thánh Trinh Nữ cứu giúp, vị Bầu Cử ân đức của bà, Đấng đã lấy tràng kinh Mân Côi duy nhất mà bà đã đọc để đền tội, đặt lên đia cân công phúc của bà.

Tràng kinh Mân Côi này nặng hơn cả mọi tội lỗi lẫn việc lành của bà.

Rồi Đức Mẹ trách bà đã không chịu nghe theo lời khuyên của thánh Đaminh – đầy tớ của Người và không chịu đọc kinh Mân Côi hằng ngày.

Tỉnh trí lại, bà cấp tốc chạy đến sấp mình dưới chân thánh Đaminh, kể cho thánh nhân nghe tất cả những gì đã xẩy ra, xin thánh nhân tha cho sự bất tín cẩn của bà và hứa sẽ trung thành đọc kinh Mân Côi hằng ngày.

Bà đã nhờ thế mà tiến tới sự trọn lành Kitô giáo và cuối cùng đến vinh quang đời đời.

Hỡi qúi bạn là những người cầu nguyện, từ câu truyện này qúi bạn thấy được mức độ phi thường là dường nào, nơi quyền năng, giá trị và tầm quan trọng của sự tôn sùng phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi, khi nó được đọc chung cùng với sự suy niệm các mầu nhiệm của nó.

Một ít thánh đã tiến tới cao điểm của sự cầu nguyện, như thánh Maria Mai-đệ-Liên, vị thánh đã được các thiên thần đưa lên trời mỗi ngày, và cũng là vị thánh đã được đặc ân ngồi học dưới chân Chúa và Mẹ Thánh của Người.

Thế mà, vào một ngày kia, khi chị thánh xin Thiên Chúa tỏ cho chị biết phải dùng cách nào chắc chắn để tấn tới trong tình yêu mến Ngài cũng như đạt được tuyệt đỉnh trọn lành, Ngài đã sai tổng thần Micae nhân danh Ngài tỏ cho chị thánh biết là không có một đường lối nào khác giúp chị thánh tiến tới trọn lành ngoài việc suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa.

Rồi tổng thần đặt một cây thánh giá ở trước cửa động của chị thánh và bảo chị cầu nguyện trước cây thánh giá, chiêm ngắm các mầu nhiệm đau thương mà chính chị đã được chứng kiến tận mắt.

Gương của thánh Phanxicô Salêsiô, một vị đại linh hướng vào thời đại cua ngài, phải khuyến khích quí bạn gia nhập Hiệp Hội Kinh Mân Côi, vì, một vị thánh cao cả như ngài mà còn hứa buộc mình, bao lâu còn sống, mỗi ngày phải đọc đủ một tràng kinh Mân Côi.

Thánh Charles Borrômêô cũng đọc đủ một tràng kinh Mân Côi như vậy và hết sức khuyến giục làm việc tôn sùng này nơi các linh mục của ngài, nơi hàng giáo sĩ trong các chủng viện và cho tất cả mọi giáo hữu của ngài.

Thánh Piô V, một trong những vị đại giáo hoàng dẫn dắt Giáo Hội, đã đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Thánh Tôma Villanôva, tổng giám mục giáo phận Valencê, thánh Têrêsa và thánh Philiphê Nêri cũng như nhiều vĩ nhân khác mà tôi không kể đến tên hết lòng tôn sùng Kinh Mân Côi Thánh.

Theo gương các đấng; các vị linh hướng của qúi bạn sẽ lấy làm hài lòng, và nếu các ngài biết được lợi ích mà qúi bạn gặt hái được do việc tôn sùng này, điều trước hết mọi sự các ngài sẽ thúc giục qúi bạn là thực hành việc tôn sùng này

Bông Hồng 27Các Lợi Ích

Tôi phải hiến cho qúi bạn thêm những lý do tại sao mà nhiều linh hồn cao cả đã thiết tha thực hành việc tôn sùng này; đó là vì kinh Mân Côi khi được đọc kèm theo sự suy gẫm các mầu nhiệm của nó sẽ mang lại những ích lợi sau đây:

1.- Nó dần dần làm cho chúng ta hoàn toàn hiểu biết Chúa Giêsu hơn;

2.- Nó thanh tẩy tội lỗi làm cho linh hồn chúng ta nên thanh sạch;

3.- Nó làm cho chúng ta chiến thắng tất cả mọi kẻ thù của chúng ta;

4.- Nó làm cho chúng ta dễ dàng thực hành nhân đức;

5.- Nó làm cho chúng ta nóng nẩy kính mến Chúa;

6.- Nó làm cho chúng ta tăng tiến trong ân sủng và công đức;

7.- Nó giúp cho chúng ta những gì cần thiết để trang trải tất cả nợ nần chúng ta mắc với Chúa và với anh em mình, và sau hết, nó làm cho chúng ta thêm đủ mọi ơn lành của Chúa Toàn Năng.

Sự hiểu biết Chúa Giêsu Kitô là khoa học của Kitô hữu và là khoa học cứu rỗi; thánh Phaolô nói rằng nó vượt trên mọi khoa học trần gian (xem Philiphê 3:8), về giá trị cũng như về sự trọn hảo.

Điều này đúng là như thế:

1.- Vì phẩm vị của đối tượng mà nó hướng đến, đó là một Người- Thiên-Chúa, Đấng mà cả vũ trụ so với Người chỉ là một giọt sương hay một hạt cát;

2.- Vì ích lợi của nó đối với chúng ta; trong khi khoa học trần gian chỉ làm cho chúng ta tràn đầy những ám khói và kiêu kỳ ảo tưởng;

3.- Và sau hết, vì sự hết sức khẩn thiết của nó; ở chỗ, không ai có thể được cứu rỗi nếu không nhận biết Chúa Giêsu Kitô – thế mà, một người hoàn toàn không hề biết một tí nào về các khoa học khác lại được cứu rỗi khi họ thấu hiểu khoa học về Chúa Giêsu Kitô.

Phúc thay kinh Mân Côi là kinh ban cho chúng ta khoa học và sự hiểu biết về Chúa này, khi chúng ta suy niệm về đời sống, sự chết, cuộc thương khó và vinh hiển của Người.

Nữ hoàng xứ Saba hết lòng ca ngợi sự khôn ngoan của vua Salômôn đã kêu lên: “Phúc cho quần thần của vua và bầy tôi của vua là những người luôn hầu cận bên vua và nghe được sự khôn ngoan của vua.” (1 Chư Vương 10:8).

Thế nhưng, còn phúc hơn thế nữa cho các tín hữu cẩn trọng suy niệm về đời sống, nhân đức, thương khó và vinh hiển của Chúa Cứu Thế, vì, nhờ đó, họ có thể đạt được trọn sự hiểu biết hàm chứa sự sống đời đời. “Đấy là sự sống đời đời.” (Gioan 17:3).

Đức Mẹ đã tỏ cho chân phước Alan biết rằng từ khi thánh Đaminh bắt đầu rao giảng kinh Mân Côi đã làm cho các tội nhân cứng lòng bị đánh động và đớn đau khóc lóc về tội lỗi nặng nề của mình.

Đám tuổi trẻ thực thi những việc đền tội ngoài sức tưởng tượng, và ở các nơi thánh nhân rao giảng Phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi đều bừng lên lòng sùng mộ, đến nỗi, tội nhân đã cải hối và chính việc cải hối này của họ lại củng cố các người khác và làm thay đổi lòng người.

Vào một lúc nào đó, cảm thấy nặng nề tội lỗi trong lương tâm, qúi bạn hãy cầm lấy tràng hạt Mân Côi và đọc tối thiểu một ít nào đó, để tôn kính mầu nhiệm về đời sống, sự thương khó và vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô, với lòng tin tưởng, khi qúi bạn suy niệm và tôn kính những mầu nhiệm này, Người sẽ trình lên Cha Người ở trên trời những thánh tích của Người, để cầu xin cho qúi bạn và ban cho qúi bạn lòng thống hối cùng ơn tha thứ mọi tội lỗi của qúi bạn.

Một ngày kia, Chúa nói với chân phước Alan là: “Nếu những kẻ tội lỗi bất hạnh đáng thương này đọc kinh Mân Côi của Ta, họ sẽ được thông phần với công ơn thương khó của Ta, và Ta sẽ là Đấng Bầu Cử cho họ trong việc đền bù lại sự công chính của Cha Ta.”

Cuộc đời này chẳng là gì khác ngoài việc tranh đấu với hết cám dỗ này đến cám dỗ khác; không phải chúng ta đối đầu với những kẻ thù có xương có thịt, mà là với chính quyền lực hỏa ngục.

Do đó, còn khí giới nào sắc bén cho chúng ta dùng để chiến đấu với nó bằng kinh nguyện mà vị Đại Thủ Lãnh của chúng ta đã dạy cho chúng ta, và bằng Lời Chào Thiên Thần, những kinh nguyện xua tan ma qủi, diệt trừ tội lỗi và canh tân thế giới?

Còn khí giới nào dũng mãnh để chúng ta có thể sử dụng hơn việc suy niệm về đời sống và sự thương khó của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế?

Như thánh Phêrô nói, biết thế, chúng ta phải trang bị cho mình để tự vệ khỏi chính những kẻ thù mà Người đã chiến thắng, cũng là kẻ thù hằng ngày ve vãn chúng ta (xem 1Phêrô 4:1).

Ngay từ khi ma qủi bị sự khiêm nhượng và thương khó của Chúa Giêsu Kitô đạp nát, thì hắn hầu như không còn có thể tấn công một linh hồn được trang bị bằng việc suy gẫm các mầu nhiệm về đời sống của Chúa, và nếu hắn có quấy nhiễu linh hồn này, chắc chắn hắn sẽ bị hổ bại mà thôi” (Đức Hồng Y Hugues).

“Hãy mặc lấy khí giới của Thiên Chúa” (Ephêsô 6:11).

Cũng thế, qúi bạn hãy trang bị khí giới của Thiên Chúa là kinh Mân Côi, và qúi bạn sẽ đạp nát đầu ma qủi cũng như sẽ khắc phục được mọi chước cám dỗ của hắn. Đó là lý do tại sao ngay cả tràng hạt Mân Côi mà thôi cũng là điều dễ sợ đối với qủi ma rồi, và đó cũng là lý do tại sao các thánh đã dùng tràng hạt để trói buộc qủi ma cũng như để xua đuổi chúng ra khỏi thân thể của các kẻ bị chúng ám.

Những sự việc này không phải được những sách vở đáng tin ghi nhận chỉ duy một lần.

Chân phước Alan kể rằng, có một người đàn ông ngài biết đã thử đủ thứ việc tôn sùng mà vẫn không làm sao thoát được các tà thần ám vào mình.

Hết nước, ông ta mới nghĩ đến việc đeo tràng hạt Mân Côi vào cổ, điều này đã làm ông nguôi ngoai nhiều lắm. Ông ta khám phá ra rằng, mỗi lần ông bỏ tràng hạt ra là ma qủi lại hành hạ ông dữ dội.

Thế là ông dứt khoát đeo tràng hạt cả ngày lẫn đêm.

Từ đó ma qủi không bao giờ trở lại với ông nữa, vì hắn không thể nào chịu nổi sợi giây xích khủng khiếp này. Chân phước Alan cũng làm chứng là ngài đã giải cứu cho một số đông người bị quỉ ám bằng cách đeo tràng hạt quanh cổ của họ.

Cha Jean Amat, dòng Đaminh, vào một năm nọ, lúc đang giảng tuần đại phúc vào Mùa Chay ở nước Aragon thì có một em gái bị qủi ám được đem đến cho ngài.

Sau khi làm phép trừ qủi cho em mấy lần mà không xong, ngài lấy cỗ tràng hạt đeo vào cổ của em. Ngài khó khăn lắm mới làm được như vậy xong thì em gái bắt đầu kêu gào dữ dội: “Hãy bỏ chúng ra! Hãy bỏ chúng ra! Những hạt này hành hạ tôi!” Thương hại em gái, cuối cùng, vị linh mục đành bỏ cỗ tràng hạt ra.

Ngay đêm hôm sau, khi cha Amat đang ở trên giường thì những tên qủi đã ám em gái điên cuồng giận dữ tìm cách tấn công cha.

Thế nhưng, với cỗ tràng hạt cuốn trong bàn tay mà chúng không làm sao giựt nó khỏi cha được, cha đã dùng để quật chúng tơi bời và đánh chúng chạy mất, trong khi miệng cha kêu cứu: “Thánh Maria, Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi, xin đến cứu giúp con!”

Ngày hôm sau, khi đến nhà thờ, ngài gặp em gái đáng thương, vẫn còn bị qủi ám, và một trong những tên qủi đang ở trong em bắt đầu cười và nói diễu cợt rằng: “Này, đại ca, nếu đại ca dám bỏ cỗ tráng hạt đi thì tụi này sẽ cho đại ca biết tay!”

Bấy giờ vị linh mục tốt lành không chần chờ quàng ngay cỗ tràng hạt vào cổ em gái mà nói: “Nhân danh Tên Thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Mẹ Thánh của Người, và bằng quyền năng của Phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi, ta truyền cho ngươi, hỡi các tà thần, hãy ra khỏi thân thể của em gái này,” lập tức chúng bó buộc phải nghe theo và buông tha em gái.

Những câu truyện này chứng tỏ quyền phép của kinh Mân Côi đối với các chước cám dỗ do ma qủi có thể gây ra – đối với cả các giống tội lỗi nữa – vì các hạt kinh này đuổi ma qủi chạy mất.

Dịch giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.

Leave a Comment

0 Shares
Share via
Copy link