Bí Mật Kinh Mân Côi 28 -30: Mười Ân Xá cho những thành viên Hiệp Hội Mân Côi và những công dụng hữu hiệu của Kinh Mân Côi.

Bông Hồng 28Những Công Dụng Hữu Hiệu

Thánh Augustinô nhấn mạnh là không có một việc linh thao nào kết quả và ích lợi cho phần rỗi chúng ta hơn việc luôn luôn nghĩ về sự thương khó của Chúa Cứu Thế.

Chân phước Albêtô Cả mà thánh Tôma Aquina là môn đệ, trong một thị khải, được biết rằng chỉ cần nghĩ đến hay suy về sự thương khó của Chúa Giêsu Kitô, người Kitô hữu đủ chiếm được nhiều công nghiệp hơn là chay tịnh ăn bánh và uống nước cả năm trời, hay đánh tội đổ máu ra mỗi tuần một lần, hoặc đọc cả bộ Thánh Vịnh hằng ngày.

(Phụ chú của người dịch bản Việt Ngữ: Albêtô Cả qua đời ngày 15/11/1280, nhưng mãi cho tới năm 1622 mới được phong chân phước, và mãi đến năm 1927 các giám mục Đức mới xin tòa thánh phong hiển thánh cho Ngài thành công, do đó, thánh tác giả ở đây gọi thánh Albêtô Cả bấy giờ là chân phước)

Nếu là như vậy thì còn có công đến đâu khi đọc kinh Mân Côi theo sự tượng niệm cả cuộc đời cùng sự thương khó của Chúa Cứu Thế!

Một ngày kia, Đức Mẹ tỏ cho chân phước Alan biết rằng, sau Thánh Lễ là việc tưởng niệm cao trọng và sống động nhất về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thì không còn một việc tôn sùng nào khác tốt lành hơn và phúc đức hơn kinh Mân Côi, một tưởng niệm và biểu hiệu khác cho cuộc đời và cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô.

Cha Dorland nói rằng, vào năm 1481, Đức Mẹ đã hiện ra với chân phước Đaminh dòng Cathusan, ở Teves, nói với ngài: “Khi nào một tín hữu đang có Ơn Nghĩa Chúa đọc kinh Mân Côi theo sự suy niệm các mầu nhiệm về đời sống và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, mọi tội lỗi của họ sẽ hoàn toàn và trọn vẹn được thứ tha.”

Đức Mẹ còn nói với chân phước Alan:

“Mẹ muốn cho con biết rằng, mặc dầu có nhiều ân xá đi theo với việc lần hạt Mân Côi của Mẹ, Mẹ sẽ ban thêm cho ai sạch tội trọng qùi lần 50 kinh Kính Mừng.

Còn ai kiên trung trong việc sùng kính kinh Mân Côi, đọc và suy gẫm, sẽ được tưởng thưởng; Mẹ sẽ xin cho họ hoàn toàn được tha mọi đền trả và vết tích bởi tội lỗi của họ vào lúc họ lâm chung.

Đừng ngờ vực gì nữa, cho dù nó xem như không thể nào xẩy ra. Nhưng đối với Mẹ lại dễ dàng vì Mẹ là Mẹ của Vua Trời, Đấng gọi Mẹ Đầy Ơn Phúc. Vì Mẹ đầy ơn phúc mà Mẹ có thể tự do phân chia ơn sủng cho các con cái dấu yêu của Mẹ.”

Thánh Đaminh xác tín vào công hiệu và giá trị cao cả của kinh Mân Côi đến nỗi, khi giải tội, ngài khó lòng cho hối nhân một việc đền tội nào khác.

Qúi bạn đã có một câu truyện điển hình mà tôi đã kể cho qúi bạn nghe về người đàn bà ở Rôma mà ngài bảo đọc một tràng Mân Côi đền tội.

Thánh Đaminh là vị thánh cả, nên các vị giải tội cũng phải theo gương ngài xin hối nhân làm việc đền tội bằng việc đọc kinh Mân Côi theo sự suy gẫm về những mầu nhiệm thánh, hơn là bảo họ làm những việc đền tội khác, ít công đức hơn và ít đẹp lòng Thiên Chúa hơn, ít giúp họ tiến hơn trên đường nhân đức và không công hiệu bằng kinh Mân Côi trong việc giúp họ khỏi sa ngã phạm tội.

Hơn nữa, trong khi đọc kinh Mân Côi, người ta sẽ kiếm được vô vàn ân xá không có nơi các việc tôn sùng khác.

Đức viện phụ Blosius nói rằng: “Kinh Mân Côi, khi được suy niệm về cuộc đời và cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, chắc chắn làm hài lòng Chúa và Mẹ Thánh của Người nhất và cũng là cách chiếm được tất cả mọi ơn hữu hiệu nhất; chúng ta có thể đọc kinh Mân Côi cho chính chúng ta cũng như cho những người mà chúng ta muốn cầu nguyện cho và cho cả và Hội Thánh. Vậy chúng ta hãy qui mọi nhu cầu của chúng ta về kinh Mân Côi, và chúng ta chắc chắn sẽ xin được các ơn chúng ta cầu cùng Thiên Chúa để cứu vớt linh hồn của chúng ta.”

Bông Hồng 29Phương Thế Cứu Rỗi

Thánh Denis nói rằng không có gì cao đẹp hơn và làm hài lòng Thiên Chúa hơn là việc đồng công cứu các linh hồn và việc làm điêu đứng hủy hoại các mưu đồ của ma qủi. Con Thiên Chúa xuống thế gian không ngoài lý do là để cứu rỗi các linh hồn.

Người đã khống chế vương quốc Satan bằng việc thiết lập Giáo hội. Nhưng, chúng đã vùng dậy và nhào tới tấn công các linh hồn, bằng lạc thuyết Albigensê, bằng ghen hận, bằng nổi loạn và bằng những tội lỗi xấu xa mà chúng gieo rắc khắp thế giới, vào các thế kỷ 11, 12 và 13.

Chỉ có những biện pháp thẳng tay mới có thể chặn đứng được những băng hoại ghê gớm này và mới khắc phục được quyền lực của Satan.

Rất Thánh Trinh Nữ là Nữ Hộ Thân của Giáo Hội đã ban cho chúng ta một phương thế thần hiệu nhất để ngăn cản cơn giận của Con Người, để tiêu diệt lạc thuyết và để cải tiến nền luân lý Kitô giáo, ở nơi Hiệp Hội Kinh Mân Côi.

Phương thế này quả là thần hiệu khi nó hồi phục Đức Ái, hồi phục việc năng chịu các phép Bí Tích, các phép đã được sùng mộ từ những thế kỷ vàng son đầu tiên của Giáo hội, và nó cũng cải tiến cả nền luân lý Kitô giáo.

Đức giáo hoàng Lêô X đã nói trong tự sắc của ngài rằng Hiệp Hội này được thành lập để tôn vinh Thiên Chúa và Rất Thánh Trinh Nữ, như một bức tường ngăn chặn các sự dữ đang bùng nổ trong Giáo hội.

Đức giáo hoàng Gregory XIII nói rằng kinh Mân Côi từ trời ban cho chúng ta như những phương cách để ngăn cản cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và để cầu khẩn sự can thiệp của Đức Mẹ.

Đức giáo hoàng Julêô III nói kinh Mân Côi được Thiên Chúa linh ứng để nhờ các ân huệ của Đức Mẹ mà Thiên đàng mở ra cho chúng ta một cách dễ dàng hơn.

Đức giáo hoàng Phaolô III và Thánh giáo hoàng Piô V nói rằng kinh Mân Côi được ban cho các tín hữu để họ có thể dễ dàng sống bằng an và ủi an trong tâm thần. Chắc hẳn ai cũng muốn gia nhập một Hiệp Hội được lập nên với những mục đích cao cả như vậy.

Cha Đaminh, một tu sĩ Cathusian, vị sùng kính kinh Mân Côi thật là sâu đậm, được thị kiến thấy Trời mở ra với tất cả triều thần Thiên quốc quây quần trong hào quang rực rỡ. Cha còn nghe thấy các ngài hát kinh Mân Côi nhịp nhàng, mỗi chục kinh đọc để kính nhớ một mầu nhiệm về cuộc đời, về sự thương khó hay vinh quang của Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người.

Cha Đaminh nhận thấy rằng khi nào các ngài hát đến thánh danh Maria, các ngài liền cúi đầu xuống, và đến thánh danh Chúa Giêsu, các ngài qùi xuống tạ ơn Thiên Chúa về công cuộc lành thánh Người đã thực hiện trên trời dưới đất qua kinh Mân Côi mà các phần tử của Hiệp Hội Kinh Mân Côi đọc ở trên trái đất này.

Cha cũng để ý thấy rằng các ngài đang cầu nguyện cho những ai thực hành việc tôn sùng này.

Cha còn thấy những vòng vương miện không có số được làm bằng các loại hoa thơm ngát đang sẵn sàng để đội cho những kẻ lần hạt Mân Côi sốt sắng.

Cha hiểu rằng mỗi một kinh Mân Côi họ đọc là họ làm cho họ một triều thiên mà họ sẽ đội trên Thiên đàng.

Việc thị kiến của vị tu sĩ thánh đức này rất giống với thị kiến của thánh Gioan, Người Môn Đệ được Chúa yêu. Ngài đã thấy một số lớn thần thánh liên lỉ chúc tụng và chúc tụng Chúa Giêsu Kitô Cứu Tinh của chúng ta, về tất cả những gì Người đã thực hiện và đã chịu đựng trên trần gian vì phần rỗi của chúng ta.

Đây chính là điều mà các phần tử sốt sắng của Hiệp Hội Kinh Mân Côi làm.

Không được nghĩ rằng kinh Mân Côi chỉ dành cho đàn bà và cho thành phần đơn hèn, không biết gì, nó cũng cho đàn ông và những vĩ nhân.

Ngay từ khi thánh Đaminh trình cho Đức giáo hoàng Innocentê III biết về sự việc thánh nhân nhận lệnh từ trời trong việc thành lập Hiệp Hội Kinh Rất Thánh Mân Côi, Đức thánh cha đã hoàn toàn ban phép cho ngài, còn thúc giục thánh nhân rao giảng về Hiệp Hội và còn tỏ ý muốn chính mình trở nên phần tử của Hiệp Hội nữa.

Nhiều vị hồng y cũng gắn bó nhiệt liệt với việc tôn sùng này, làm cho Lopez phải thốt lên:

“Bất kể phái tính, tuổi tác, hay gì gì đi nữa cũng không có thể ngăn trở người ta tôn sùng kinh Mân Côi được.”

Các phần tử của Hiệp Hội Kinh Mân Côi đã từng là đủ mọi thành phần trong cuộc sống: nào là các lãnh chúa, các hoàng tộc, các vương gia, cũng như các vị khâm mạng, các vị hồng y, các vị giáo hoàng; nếu kê khai đủ tên tuổi của họ trong cuốn sách nhỏ bé này thì dài lắm, mà cũng mới chỉ là một bản tóm tắt thôi.

Qúi bạn đọc thân mến, nếu qúi bạn gia nhập Hiệp Hội, qúi bạn sẽ được chia sẻ việc tôn sùng này với các phần tử đồng hội của mình cũng như được chia sẻ với các ơn sủng mà họ lập được trên trần gian cùng với vinh quang của họ trên trời.

“Bởi qúi bạn được hiệp nhất với họ ở việc tôn sùng của họ, qúi bạn cũng sẽ được thông phần phẩm tước ưu hạng của họ.”

Bông Hồng 30Những Đặc Ân Của Hiệp Hội

Nếu trị giá của một hội đoàn và của việc khuyến khích gia nhập hội đoàn này được căn cứ vào các ân xá gắn liền với Hiệp Hội, thì phải nói rằng Hiệp Hội Rất Thánh Mân Côi là một tổ chức sáng giá nhất, đáng thôi thúc các tín hữu gia nhập.

Là vì Hiệp Hội được ban cho nhiều ân xá hơn các hội đoàn khác trong Giáo hội, và ngay từ khi được thành lập hầu như Đức giáo hoàng nào cũng rộng mở kho tàng Giáo hội để ban cho Hiệp Hội thêm nhiều đặc ân
khác.

Biết rằng gương lành lôi kéo hơn là lời nói và hơn cả các ân huệ, các Đức giáo hoàng thấy rằng không còn cách nào tốt hơn để tỏ ra việc đề cao Hiệp Hội cho bằng chính các ngài gia nhập Hiệp Hội.

Sau đây là bản tóm tắt các ân xá mà các ngài hết lòng ban cho Hiệp Hội Rất Thánh Mân Côi, các ân xá được Đức thánh cha Innocentê XI tái xác nhận ngày 31/7/1679, và được Đức tổng giám mục Ba-Lê nhận lấy và công bố ngày 25/9 cùng năm:

1.- Các phần tử được một ơn đại xá trong ngày gia nhập hội;

2.- Được một ơn đại xá trong lúc lâm chung;

3.- Cứ mỗi ba nhóm phụ trách 5 mầu nhiệm (hợp thành một tràng) thì được hưởng ân xá 10 năm và 10 tiểu xá;

4.- Mỗi lần phần tử nào thành kính đọc đến thánh danh Giêsu và Maria thì được 7 ngày ân xá;

5.- Những ai sốt sắng tổ chức hay tham dự các cuộc Rước Mân Côi thì được hửơng ân xá 7 năm và 7 tiểu xá;
(xin xem thêm phụ chú về Ân Xá trang 231)

6.- Các phần tử xưng tội nên và những người thành tâm hối lỗi của mình, trong những ngày ấn định, khi kính viếng nguyện đường Rất Thánh Mân Côi ở giáo đường nơi Hiệp Hội được thành lập, thì được một ơn đại xá. Ơn đại xá này cũng có thể nhận được vào mỗi ngày Chúa nhật đầu tháng, và vào những ngày lễ của Chúa và Đức Mẹ;

7.- Khi dự vào việc nguyên kinh Lạy Nữ Vương thì được ân xá 100 ngày;

8.- Những ai sốt sắng đeo tràng hạt Mân Côi ra ngoài và để làm gương sáng thì được ân xá 100 ngày;

9.- Những phần tử bị yếu bệnh không thể đến nhà thờ vẫn có thể được một ơn đại xá bằng việc xưng tội, rước lễ và trong cùng ngày, nếu có thể, đọc trọn một tràng kinh Mân Côi, hay tối thiểu 50 kinh Mân Côi;

10- Các Đức Giáo Hoàng đã tỏ ra rộng rãi ban cho các phần tử Hiệp Hội Kinh Mân Côi các ân xá gắn liền với các Thánh Đường ở Rôma, khi họ đến kính viếng 5 bàn thờ trong ngôi Thánh đường nơi Hiệp Hội được thành lập, và đọc 5 lần kinh Lạy Cha, Kính Mừng ở mỗi bàn thờ, cầu cho bất động sản tốt lành của Thánh đường. Nếu chỉ có một hay hai bàn thờ trong ngôi Thánh đường của Hiệp hội, họ phải đọc 25 kinh Lạy Cha, Kính Mừng ở mỗi bàn thờ.

Đây là một ân huệ tuyệt vời dành cho các phần tử của Hiệp Hội, vì nơi các Thánh đường ở Rôma, họ có thể được hưởng các ơn đại xá, các linh hồn trong luyện ngục được giải thoát, và nhiều ân xá trọng đại khác mà các phần tử có thể nhận lãnh, với một chút gắng công, song không tốn phí, không cần phải đi đâu xa.

Ngay cả ở những nơi phần tử sống mà Hiệp Hội không được thiết lập, họ cũng có thể được các ân xá giống như vậy, bằng cách kính viếng bất kỳ 5 nhà thờ nào. Đức giáo hoàng Lêô X đã ban phép chuẩn này.

Thánh bộ Ân xá đã ban bố một bản liệt kê về những ngày ấn định cho những người ở ngoài thành Rôma có thể lãnh nhận các ân xá của các Thánh đường ở Rôma.

Đức Thánh Cha đã chuẩn nhận bản liệt kê này vào ngày 7/3/1678, và truyền phải giữ kỹ lưỡng. Những ân xá này có thể lãnh nhận vào các ngày sau đây:

Vào tất cả các Chúa nhật Mùa Vọng;

Vào mỗi ngày trong ba Ngày Chay Tịnh (phụ chú của người dịch bản Việt ngữ: Ember Days, theo niên lịch phụng vụ cũ, đó là các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Thứ Bảy của 4 tuần lễ sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay, ăn chay và kiêng thịt, để cầu nguyện cho nhu cầu mùa màng và lao công của dân và để tạ ơn Chúa);

Vào ngày lễ vọng Giáng Sinh, vào thánh lễ nửa đêm, thánh lễ Rạng Đông, và thánh lễ Thứ Ba (phụ chú của người dịch bản Việt ngữ: tức Thánh Lễ Ban Ngày);

Vào ngày lễ thánh Stêphanô; lễ thánh Gioan Thánh Sử; lễ các thánh Anh Hài; lễ Cắt Bì và Hiển Linh;

Vào Chúa Nhật Bảy Mươi Ngày (phụ chú của người dịch bản Việt Ngữ: Septuagesima, theo niên lịch phụng vụ cũ, tức là Chúa Nhật 70 ngày trước Phục Sinh, hay là Chúa Nhật thứ ba trước Mùa Chay cũng là ngày Chúa Nhật thứ chín trước Phục Sinh), Chúa Nhật Sáu Mươi (Sexagesima), Chúa Nhật Năm Mươi (Quinquagesima), và vào mỗi ngày trong Mùa Chay, kể từ Thứ Tư Lễ Tro đến Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh;

Vào mỗi ngày trong các Ngày Chay Nguyện (phụ chú của người dịch bản Việt Ngữ: theo niên lịch phụng vụ cũ, đây là những ngày đặc biệt giống như những ngày Chay Tịnh, Ember Days; những Ngày Chay Nguyện “chính” như ngày 25/4, lễ thaính Marcô, hay “phụ” như các ngày Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư trong tuần, trước ngày Thứ Năm, lễ Chuía Giêsu Thăng Thiên).

Vào ngày lễ Thăng Thiên; vào lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống; vào từng ngày trong Tuần Bát Nhật; và vào mỗi ngày trong ba Ngày Chay Tịnh Tháng Chín.

Qúi Hội Viên Mân Côi thân mến, còn nhiều các ân xá khác qúi bạn có thể lãnh nhận nếu qúi bạn muốn biết thêm về những ân xá này, xin hãy nhìn lên toàn bản ân xá ban cho các phần tử thuộc Hiệp Hội Kinh Mân Côi.

Qúi bạn sẽ thấy tên của các vị Giáo hoàng, năm các ngài bắt đầu ban phép cho hưởng ân xá cùng nhiều điều đặc biệt khác nữa, mà tôi không thể bao gồm hết được trong một cuốn sách nhỏ này.

Dịch giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.

Leave a Reply