Bí Mật Kinh Mân Côi 47-49: Các Ân Xá được hưởng nhờ Kinh Mân Côi.

Bông Hồng 47Những Điều Kiện Thích Đáng

Hỡi các linh hồn được tiền định, qúi bạn là của Thiên Chúa, hãy dứt khoát tách mình ra khỏi các kẻ đang hư đi theo đời sống vô đạo, lười biếng và lạnh nhạt của họ, mà lập tức hãy lần hạt Mân Côi với cả đức tin, lòng khiêm nhượng, sự cậy trông và kiên trì của mình.

Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã dạy chúng ta theo gương của Ngài và hãy cầu nguyện luôn, vì nhu cầu của chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ, vì trí khôn chúng ta mù tối, vô tri, yếu nhược, và vì sức mạnh cũng như lực lượng bên đối thủ của chúng ta.

Ai thật tình lắng nghe lệnh truyền này của Thầy chúng ta chắc chắn sẽ không thể nào mãn nguyện với việc lần hạt mỗi năm một tràng kinh Mân Côi (như những Vĩnh Viên của Hiệp Hội Kinh Mân Côi thi hành), hay mỗi tuần một tràng (như các Thường Viên), mà là mỗi ngày một tràng (như những Nhật Viên) và sẽ không bao giờ bỏ làm như vậy, dù chỉ có một mục đích duy nhất là cứu rỗi linh hồn của mình thôi.

1.- “Phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng” (Luca 18:1). Đây là lời hằng sống của chính Chúa chúng ta. Chúng ta phải tin vào lời của Người và phải đem ra thực thi nếu chúng ta không muốn bị hư đi.

Qúi bạn có thể hiểu thế nào tùy qúi bạn, miễn là qúi bạn đừng cắt nghĩa những lời này theo kiểu cách thế gian và áp dụng nó theo đường lối thế gian.

Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta lời cắt nghĩa chân thực những lời của Người, bằng chính gương sáng Người để lại cho chúng ta. “Thầy làm gương cho chúng con để các con làm như Thầy đã làm” (Gioan 13:15). Và “Người đã cầu nguyện cả đêm với Thiên Chúa” (Luca 6:12).

Bí Mật Kinh Mân Côi 47 - Hãy tinht thức

Ngày giờ ban ngày của Người hầu như không đủ, Người thường dùng ban đêm để cầu nguyện. Người đã lập đi lập lại với các thánh Tông Đồ: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” (Mathêu 26:41), xác thịt thì yếu đuối, cám dỗ thì ở khắp nơi và bao vây các con. Nếu các con không liên lỉ cầu nguyện, các con sẽ sa ngã… Và vì có một số trong các ngài rõ ràng nghĩ rằng những lời này của Chúa chỉ là những lời khuyên mà thôi, do đó, các ngài đã hoàn toàn lạc hướng.

Đó là lý do tại sao các ngài bị sa chước cám dỗ và sa ngã phạm tội, cho dù các ngài thuộc về nhóm của Chúa Giêsu Kitô.

Hỡi các phần tử Hiệp Hội Kinh Mân Côi, nếu qúi bạn muốn sống theo đời sống thời trang và thuộc về thế gian này – tôi có ý nói, nếu qúi bạn không sợ sa ngã phạm tội trọng hết lần này đến lần khác rồi đi xưng tội, và nếu bạn tránh khỏi những tội lỗi theo đam mê mà thế gian coi nhẹ song lại là những tội đáng kể – thì, dĩ nhiên, qúi bạn không cần nhiều lời kinh kệ và tràng kinh Mân Côi.

Qúi bạn chỉ cần làm một việc nho nhỏ mỗi ngày gọi là “đáng kể” thôi: một kinh nguyện nhỏ ban đêm và ban sáng, một kinh Mân Côi vào một lúc nào đó để thống hối, một vài chục kinh Kính Mừng lần bằng chuỗi Mân Côi (một cách ngẫu nhiên, chẳng có chú ý gì) khi hứng lên – cũng đủ lắm rồi.

Nếu qúi bạn sống không đến nỗi như vậy, qúi bạn có thể được ghép vào nhóm người cấp tiến hay cực đoan; nếu qúi bạn sống còn tệ hơn thế nữa, qúi bạn đúng là một kẻ lệch lạc và cuồng loạn.

Nhưng, nếu qúi bạn muốn sống một đời Kitô hữu đích thực và muốn thực lòng cứu rỗi linh hồn mình, muốn bước theo đường lối của các thánh, muốn không bao giờ và không khi nào sa ngã phạm tội trọng, muốn phá hủy những cạm bẫy của Satan và làm đảo lộn các kế hoạch hung tàn của hắn, qúi bạn phải luôn luôn cầu nguyện như Chúa đã dạy và truyền phải thi hành.

Nếu qúi bạn luôn ôm ấp điều này trong lòng, tối thiểu qúi bạn phải đọc kinh Mân Côi hay đọc tương tự như vậy mỗi ngày.

Tôi nói “tối thiểu”, bởi vì có lẽ tất cả những gì qúi bạn đạt được bằng kinh Mân Côi, sẽ là để tránh được tội trọng và thắng được các chước cám dỗ.

Qúi bạn thật sự tỏ ra đã bị cuốn hút bởi dòng cuồng lưu tội lỗi thế tục mà những linh hồn mạnh mẽ cũng đã bị chìm đắm; qúi bạn đang ở giữa một bóng tối dầy đặc, kín mít có thể làm cho các linh hồn được ơn soi sáng nhất trở nên mù quáng; qúi bạn bị vây hãm bởi các thần dữ kinh nghiệm hơn bao giờ hết, biết rằng thời gian chẳng còn bao lâu, nên càng tìm cách khôn khéo và hiệu nghiệm hơn để cám dỗ qúi bạn.

Thật là một kỳ công của ơn sủng do phép lần hạt Rất Thánh Mân Côi nếu qúi bạn làm chủ được mình khỏi vướng mắc với thế gian, với ma qủi, xác thịt, tránh khỏi tội trọng và chiếm được thiên đàng!

Nếu không chịu tin tôi, qúi bạn ít ra cũng rút được kinh nghiệm bản thân.

Cho phép tôi hỏi qúi bạn, nếu qúi bạn có thói quen đọc kinh tương đương với số lượng như các người khác đọc ở đời này, và đọc giống như cách họ vẫn thường đọc, qúi bạn có tránh được các lầm lỗi và tội lỗi trầm trọng hay chăng, những điều mà theo sự mù quáng của mình qúi bạn coi như không, song thật sự là nặng.

Vậy thì qúi bạn phải chỗi dậy đi thôi, và nếu qúi bạn muốn sống chết cách vô tội, ít là tội trọng, hãy cầu nguyện không ngừng; hãy đọc kinh Mân Côi theo phận sự mỗi ngày, như các phần tử của Hiệp Hội Kinh Mân Côi vẫn làm vào những ngày ban đầu.

Khi Đức Mẹ ban phép lần hạt Rất Thánh Mân Côi cho thánh Đaminh, Người truyền thánh nhân đọc kinh này mỗi ngày và làm cho người khác đọc kinh ấy mỗi ngày nữa.

Thánh Đaminh không để cho ai gia nhập Hiệp Hội nếu họ không hoàn toàn xác quyết đọc kinh Mân Côi mỗi ngày.

Ngày nay, nếu người ta được phép trở thành Thường Viên của Hiệp Hội bằng việc đọc một tràng kinh duy nhất mỗi tuần, là vì sự sắng đã ngàn và đức ái đã ra nguội lạnh. Qúi bạn thấy được điều qúi bạn có thể thấy nơi một người ít cầu nguyện. “Ban đầu thì không có như vậy đâu” (Mathêu 19:8).

Có ba điều cần phải nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất, nếu qúi bạn muốn gia nhập Hiệp Hội Kinh Mân Côi Thường Nhật và tham phần kinh nguyện cũng như công phúc của mọi phần tử của hội, thì ghi danh làm Thường Viên chưa đủ hay chỉ quyết chí đọc kinh Mân Côi mỗi ngày cũng vậy; qúi bạn phải đưa tên mình cho một người có uy tín để ghi danh vào hội.

Một việc làm rất tốt nữa là đi xưng tội và rước lễ cho ý chỉ đặc biệt này. Lý do để làm như vậy là vì Thường Viên của Hiệp Hội không buộc làm như các Nhật Viên, song Nhật Viên phải làm bao gồm cả việc của Thường Viên.

Điểm thứ hai tôi muốn đề cập tới là, dù không đọc kinh Mân Côi mỗi ngày, một tháng hay cả một năm đi nữa, tuyệt đối không có lỗi gì cả, dù là nhỏ mọn.

Điểm thứ ba đó là, khi bị yếu bệnh, hay làm việc vì đức vâng lời theo lệnh bề trên hợp lệ hay phải làm một việc khẩn cấp nào đó, ngay cả cố tình quên sót, đã làm ngăn trở qúi bạn đọc kinh Mân Côi theo phận sự của mình, qúi bạn cũng không thiệt mất phần của mình trong việc thông công với các công đức và các kinh Mân Côi của các phần tử khác.

Như thế, nói cách tuyệt đối, qúi bạn vẫn không bị bắt buộc hôm sau phải đọc hai tràng kinh Mân Côi bù lại việc thiếu sót của mình, miễn là, theo tôi hiểu, không phải do lỗi của qúi bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp qúi bạn bị bệnh mà qúi bạn vẫn còn có thể đọc kinh Mân Côi theo phận sự của mình, qúi bạn vẫn phải đọc như thường.

“Phúc cho ai luôn đứng trước mặt ngài” (1Chư Vương 10:8). “Phúc cho ai ở trong nhà Chúa! Họ sẽ liên lỉ chúc tụng Người” (Thánh Vịnh 83:5). “Ôi, Chúa Giêsu yêu dấu, phúc cho anh chị em của Hiệp Hội Kinh Mân Côi Thường Nhật ở trước nhan Chúa mỗi ngày – trong ngôi nhà nhỏ bé của Chúa ở Nazarét, dưới chân cây thập giá của Chúa trên đồi Canvê, và xum vầy chung quanh ngai tòa Chúa trên trời, để suy gẫm và chiêm ngưỡng các mầu nhiệm vui mừng, thương đau và vinh hiển của Chúa.

Hạnh phúc thay cho họ ở trên đời vì những ơn tuyệt diệu Chúa đã ban cho họ cách nhân ái, và phúc thay cho họ ở trên trời nơi mà họ sẽ đời đời chúc tụng Chúa cách hết sức đặc biệt!”

2.- Kinh Mân Côi phải được đọc bằng đức tin – vì Chúa đã phán: “Hãy tin các con sẽ nhận được; và chúng sẽ được ban cho các con” (Marcô 11:24).

Nếu qúi bạn tin rằng qúi bạn sẽ nhận được điều qúi bạn xin từ tay Thiên Chúa Toàn Năng, Ngài sẽ ban như lời cầu xin của qúi bạn. Ngài sẽ nói cũng qúi bạn rằng: “Bởi các con tin, các con được như vậy” (Mathêu 8:13). “Nếu ai trong các ngươi muốn xin ơn khôn ngoan, hãy xin cùng Chúa, nhưng hãy tin mà xin, đừng ngờ vực gì cả” (Giacôbê 1:5,6).

Nếu ai cần đức khôn ngoan, hãy tin mà xin cùng Chúa, đừng do dự gì cả, và với kinh Mân Côi, điều họ xin họ sẽ nhận được.

3.- Thứ ba, chúng ta phải cầu nguyện với lòng khiêm nhượng, giống như người thu thuế, qùi gối xuống đất, cả hai chân, không phải bằng một chân như kẻ kiêu kỳ và phàm tục vẫn làm, hay bằng một đầu gối trên bàn qùi ở trước mặt.

Người thu thuế ở phía cuối nhà thờ, không phải ở trên cung thánh như người Pharisiêu kia; mắt người ấy cúi xuống, không dám ngước lên trời; người ấy không vênh mặt lên nhìn chung quanh như người Pharisiêu.

Người ấy đấm ngực, xưng thú lỗi lầm và xin ơn tha thứ: “Xin thương xót tôi là kẻ có tội.” (Luca 18:13), và người đó không giống người Pharisiêu một tí nào trong việc tuyên dương việc lành phúc đức của mình và khinh miệt kẻ khác trong lời nguyện cầu của mình.

Đừng bắt chước sự kiêu căng của người Pharisiêu với lời kinh nguyện chỉ làm chai lòng cứng dạ và tăng thêm tội lỗi; trái lại, hãy bắt chước người thu thuế với lời cầu mang lại ơn thứ tha tội lỗi.

Qúi bạn phải rất thận trọng đừng làm bất cứ một việc gì khác thường hay ngay cả ước muốn được hiểu biết những điều phi thường, những thị kiến, mạc khải hay những ơn lạ mà Thiên Chúa thỉnh thoảng ban cho một ít thánh nhân khi các ngài đọc kinh Mân Côi.

“Một mình đức tin là đủ rồi”: Một mình đức tin đã quá đủ để lúc này đây chúng ta đi sâu vào các Phúc Âm, tất cả những việc tôn sùng và những việc đạo đức.

Ngay cả khi qúi bạn chịu cảnh khô khan trong tâm hồn, buồn phiền và chán nản nội tâm, cũng đừng bao giờ bỏ một chút xíu nào phận sự đọc kinh Mân Côi của mình – bằng không, đó là dấu hiệu của sự kiêu căng và bất tín.

Ngược lại, như một chiến sĩ đích thực của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, qúi bạn phải đọc các kinh lạy Cha và Kính Mừng khô khan nếu có của mình, mà không cần được nghe hay cảm được bất cứ một niềm ủi an nào, bằng cách hết sức mình chăm chú vào các mầu nhiệm.

Qúi bạn không được tìm kiếm kẹo ngọt hay kẹo dẻo để ăn với bánh hằng ngày của mình như trẻ con, mà phải đọc kinh Mân Côi theo phận sự của mình một cách kỹ lưỡng hơn, nhất là khi cảm thấy khó đọc.

Hãy làm như vậy để bắt chước Chúa cách hoàn hảo hơn trong cơn hấp hối của Người ở vườn cây dầu: “Trong con sầu não, Người cầu nguyện lâu hơn” (Luca 22:44), để điều nói về Chúa (khi Người cầu nguyện trong cơn sầu muộn) cũng có thể nói về qúi bạn nữa: Người còn cầu nguyện lâu hơn thế nữa.

4.- Cầu nguyện với một lòng cậy trông vĩ đại, một lòng cậy trông dựa vào lòng nhân lành và sự rộng lượng vô biên của Thiên Chúa và vào lời hứa của Chúa Giêsu Kitô.

Thiên Chúa là mạch nước hằng sống không ngừng chảy vào tâm hồn của các kẻ cầu nguyện. Chúa Cha Hằng Hữu không mong gì hơn là trào đổ những giòng nước ban sự sống từ ân sủng và tình thương của Người cho chúng ta.

Người đang kêu mời chúng ta: “Tất cả các ngươi khát khao, hãy đến với các dòng nước…” (Isaia 51:4). Nghĩa là “Hãy đến mà uống suối nước của Ta bằng lời cầu nguyện,” và khi chúng ta không cầu nguyện với Người, Người buồn rầu nói rằng chúng ta đã từ bỏ Người: “Họ đã bỏ mất Ta, suối nước sự sống.” (Giêrêmia 2:13).

Chúng ta làm cho Chúa vui lòng khi chúng ta xin ơn Chúa, bằng nếu chúng ta không xin gì, Người sẽ trách yêu chúng ta: “Cho đến nay, các con chưa từng xin gì hết… hãy xin các con sẽ nhận được… hãy tìm các con sẽ thấy, hãy g cửa sẽ mở ra cho các con.” (Giaon 16:24; Mathêu 7:7).

Hơn nữa, để ban cho chúng ta thêm tin tưởng cầu xin với mình, Người đã đoan quyết với chúng ta bằng lời hứa, đó là Cha Người sẽ ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta xin nhân danh Người.

Bông Hồng 48Kiên Tâm Cầu Nguyện

5. Ðiểm thứ năm tôi phải thêm vào trong việc cầu nguyện là sự kiên tâm.

Chỉ có ai kiên tâm kêu xin, tìm kiếm và gõ cửa mới nhận được, thấy được và vào được mà thôi. Dùng một tháng, một năm, mười năm hay ngay cả hai mươi năm, cũng không đủ để xin Thiên Chúa Toàn Năng các ơn nào đó; chúng ta không bao giờ được chán nản trong việc kêu xin Thiên Chúa.

Chúng ta cứ kêu xin cho đến chết, và ngay trong việc cầu xin chứng tỏ lòng tin tưởng của chúng ta nơi Thiên Chúa này, chúng ta cũng phải gắn liền ý nghĩ về sự chết với ý nghĩ kiên tâm: “Cho dù Người có giết tôi, tôn vẫn tin cậy nơi Người” (Gióp 13:15) và tin cậy Người sẽ ban cho tôi tất cả những gì tôi cần.

Thành phần tiến tăm và giầu có ở thế gian này tỏ ra lòng quảng đại của mình bằng việc tiên liệu được những nhu cầu của người ta mà đáp ứng trước khi người ta kêu xin họ điều gì. 

Ðối với Thiên Chúa, lòng rộng lượng của Người được tỏ ra trong việc Người làm cho chúng ta tìm kiếm và kêu xin với một thời gian dài, ơn mà Người muốn ban cho chúng ta, ơn càng qúi thì thường càng lâu Người mới ban cho chúng ta. 

Có ba lý do khiến Người làm như vậy:

1. Ðể tăng thêm ơn này hơn nữa;
2. Ðể làm cho kẻ lãnh nhận biết ơn Người sâu xa hơn;
3. Ðể làm cho các linh hồn lãnh nhận ơn phải rất cẩn thận kẻo làm mất ơn đi – người ta không biết qúi những gì họ chiếm được cách nhanh chóng mà lại ít gặp khó khăn.

Bởi vậy, hỡi các phần tử của Hiệp Hội Kinh Mân Côi thân mến, hãy kiên tâm cầu xin cùng Thiên Chúa Toàn Năng về tất cả những gì qúi bận cần, cả tinh thần lẫn vật chất, bằng phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi.

Nhất là qúi bạn phải xin ơn Khôn Ngoan Thần Linh là một Kho Tàng vô cùng bất tận: “(Khôn Ngoan) là một kho tàng vô cùng bất tận” (Khôn Ngoan 7:14), và không sớm thì muộn, chắc chắn qúi bạn sẽ nhận được ơn này – miễn là qúi bạn không ngường xin ơn này và đừng nản lòng bỏ cuộc giữa đường.

“Ngươi còn một con đường dài phải đi” (1Chư Vương 19:7). Ðiều này có nghĩa là đường đi của qúi bạn còn dài, sẽ còn những lúc thời tiết xấu, còn nhiều khó khăn phải vượt qua, nhiều kẻ thù phải chiến thắng trước khi qúy bạn tích luỹ đầy đủ kho tàng đời đời, đầy đủ những kinh Lạy Cha, Kính Mừng để mua vé thông hành về trời và để chiếm được triều thiên tuyệt mỹ được dành cho mỗi một phần tử của Hiệp Hội Kinh Mân Côi.

“Ðừng để ai lấy mất triều thiên của ngươi” (Khải Huyền 3:11): Hãy giữ lấy triều thiên của qúi bạn, để nó khỏi bị đánh cắp mất bởi những người trung tín đọc kinh Mân Côi hơn qúi bạn.

Ðó là “triều thiên” của qúi bạn – Thiên Chúa Toàn Năng đã chọn nó cho qúi bạn và qúi bạn đã chiếm được nó phân nửa rồi, bằng những kinh Mân Côi mà qúi bạn đọc tử tế.

Rủi thay một người nào đó đã qua mặt qúi bạn trong cuộc thi đua – người đã nỗ lực hơn và trung thành hơn có thể sẽ chiếm được triều thiên dành cho qúy bạn, bằng những kinh Mân Côi và việc lành phúc đức.

Tất cả những việc này đều có thể thực sự xẩy ra nếu qúi bạn cứ đứng yên một chỗi, đứng ở tại con đường đẹp đẽ, con đường mà qúi bạn đã từng chạy ngon trớn: “Anh em đã chạy khá lắm” (Galata 5:7). “Ai đã cản trở anh em?” (Galata 5:7), ai là người đã ngăn trở anh em trong việc thực hiện triều thiên kinh Mân Côi? Còn ai nữa ngoài các kẻ thù đầy dẫy của kinh Mân Côi.

Hãy tin tôi đi, chỉ “kẻ mạnh mới chiếm được nó” (Mathêu 11:12).

Những triều thiên này không dành để cho những tâm hồn yếu nhược, sợ những chê bai và đe dọa của thế gian, chúng cũng không dành để cho kẻ biếng nhác và ngại ngùng, kẻ chỉ đọc kinh Mân Côi một cách vô ý vô tức, cẩu thả, cốt cho chóng xong.

Thành phần đọc kinh Mân Côi theo hứng, lúc đọc, lúc không, cũng thế. Những triều thiên này không dành cho những kẻ thất đảm, nản chí và buông khí giới khi vừa trông thấy hỏa ngục ra tay chống đối kinh Mân Côi.

Qúy phần tử Hiệp Hội Kinh Mân Côi thân mến: nếu qúi bạn muốn phụng sự Chúa Giêsu và Mẹ Maria bằng cách lần hạt Mân Côi mỗi ngày, qúi bạn phải sẵn sàng chịu cám dỗ: “Khi các người phụng sự Thiên Chúa… linh hồn hãy sẵn sàng chịu thử thánh.” (Huấn Ca 2:1).

Các kẻ lạc giáo và vô luân, kẻ “đáng gờm” trên thế gian, những người chỉ đạo đức bề mặt cũng những những tiên tri giả lừa đảo bản tính băng hoại của qúi bạn, bằng hết sức cố gắng làm sao cho qúi bạn bỏ việc thực hành thánh thiện này.

Ðể giúp qúi bạn võ trang cẩn thận hơn trong việc chống lại cuộc tấn công dữ tợn của các kẻ địch trên, tôi sẽ vạch cho qúi bạn thấy một số điều mà thành phần này luôn nghĩ tưởng và nói ra.

Làm như vậy là để qúi bạn phòng thủ mình cho khỏi tất cả bọn chúng, không phải chỉ chú ý đến những kẻ lại giáo và những kẻ hoàn toàn buông thả, mà còn đặc biệt chú ý đến những kẻ “đáng gờm” trước con mắt thế gian, cũng như những kẻ sốt sắng (có vẻ là lạ) mà không thực hành phép lần hạt Rất Thánh Mân Côi.

– “Người tung ra những lời này muốn nói gì vậy?” (Tông Ðồ Công Vụ 17:18). “Nào chúng ta hãy đến đàn áp họ vì họ chống lại chúng ta”. Những lời nói này có nghĩa là: “Họ làm gì mà đọc nhiều kinh Mân thế? Họ luôn luôn lảm nhảm gì vậy? Sao mà biếng nhác như thế! Phí giờ qúa đi, cứ ngồi đó mà lần chuỗi – đi làm việc có phải là tốt hơn không, luẩn quẩn với những thức cuồng si này mà làm gì. Ðiều tôi nói tôi phải biết chứ,…

– “Tôi nghĩ rằng tất cả những gì các anh phải làm là lần hạt Mân Côi, rồi ơn trời tự nhiên sẽ như sung rụng vào miệng các anh! Kinh Mân Côi sẽ ban cho các anh tất cả những gì các anh cần, không đòi hỏi các anh phải cố gắng gì cả! Không phải đã có lời rằng: “Chúa giúp kẻ biết giúp mình” hay sao? Thế thì cần gì phải bận tâm với qúa nhiều kinh nguyện. “Thiên đàng lắng nghe một kinh nguyện ngắn”, kinh Lạy Cha và Kính Mừng là đủ nếu đọc đàng hoàng.

– “Thiên Chúa có bao giờ bảo chúng ta lần hạt Mân Côi đâu – dĩ nhiên là tốt rồi, nếu có giờ làm thì việc tôn sùng này đâu có gì là xấu. Nhưng đừng nghĩ rằng dùng một phút để đọc kinh Mân Côi thì được lên Thiên Ðàng chắc hơn tụi này. Cứ nhìn vào một số các vị thánh không đọc kinh Mân Côi bao giờ thì đủ rõ! Có qúa nhiều người muốn làm cho ai cũng cảm thấy như họ: họ là những người làm việc gì cũng thái qúa, những người ngặt nghèo thì nhìn thấy đâu cũng tội là tội, với những câu phát biểu thẳng thừng rằng tất cả những ai không đọc kinh Mân Côi sẽ sa hỏa ngục.

– “Phải đấy, kinh Mân Côi đúng là chỉ dành cho các bà già không biết đọc. Chẳng nhẽ Tiểu Kinh Nguyện Giờ kính Ðức Bà (nhu người dịch bản Việt Ngữ đã phụ chú ở Bông Hồng 43) không có giá trị hơn kinh Mân Côi hay sao?

Bảy Thánh Vịnh Thống Hối thì sao? Còn gì hay hơn những Thánh Vịnh được Chúa Thánh Thần linh ứng? Các anh nói rằng các anh hứa đọc kinh Mân Côi hằng ngày; việc này chẳng khác gì như ngọn lửa của một các que, mà các anh qúa rõ là nó sẽ không kéo dài! Thế thì lần hạt ít đi hay cứ tiếp tục lần hạt đằng nào tốt hơn?

– “Thôi mà các bạn, nghe tôi đi, hãy đọc các kinh nguyện sáng tối, ban ngày chịu khó làm việc và dâng việc làm cho Chúa – Chúa không đòi hỏi qúi bạn làm gì hơn thế nữa đâu. Dĩ nhiên, các bạn còn phải làm ăn sinh sống nữa; trường hợp các bạn rỗi rãi thì không nói làm gì, các bạn đọc nhiều kinh Mân Côi bao nhiêu tuỳ ý. Nhưng từ đây về sau, nếu thực sự các bạn phải đọc kinh Mân Côi thì hãy đọc theo phận sự của mình và các Chúa Nhật và các Ngày Lễ là lúc các bạn có nhiều giờ thôi.

– “Nếu đúng thật là các anh đang sử dụng cỗ hạt hộp bự thì các anh giống như một bà già hơn là một người đàn ông! Tôi thấy có một cỗ tràng hạt nhỏ chỉ có mười hột – nó cũng tốt như cỗ tràng hạt 15 chục vậy. Trên đời này mà còn đeo tràng hạt ở thắt lưng của mình thì các anh không phải là kẻ cuồng tín hay sao? Tại sao các anh không đeo tràng hạt cả chung quang cổ nữa, như những người Tây Ban Nha đó? Tay nào thì họ cầm trạng hạt bự còn tay kia họ thủ dao găm.

– “Tốt hơn hết là hãy bỏ những việc tôn sùng có tích cách hình thức ấy đi; việc tôn sùng thật sự ở trong lòng mình v.v.”

Tương tự như vậy, sẽ không phải có ít kẻ xảo quyệt và thức giả mới thỉnh thoảng ra sức chinh phục qúi bạn bỏ việc lần hạt Mân Côi (dĩ nhiên là họ kiêu căng và tự phụ).

Họ thường khuyến giục qúi bạn đọc 7 Thánh Vịnh Thống Hối hay các kinh nguyện khác. (Họ còn khuyên qúi bạn rằng) nếu gặp vị giải tội tốt lành nào ra việc đền tội cho các anh một tràng kinh Mân Côi và bảo các anh lần hạt hằng ngày trong một thời gian hai tuần hay một tháng, thì tất cả những gì các anh phải làm để đổi việc đền tội này lấy các việc đọc kinh cầu nguyện, chay tịnh lễ lậy hay làm phúc bố thí, là hãy đến xưng tội với một vị giải tội khác.

Nếu qúi bạn đến bàn hỏi với một người nào đó ở thế gian này vố có tiếng sống đời cầu nguyện song không hề đọc kinh Mân Côi, họ chẳng những sẽ không khuyến khích đọc kinh Mân Côi, mà còn lôi kép người ta bỏ lần hạt Mân Côi để học theo kiểu cầu nguyện chiêm niệm – như thế kinh Mân Côi và chiêm niệm xung khắc với nhau, và như thế tất cả các vị thánh tôn sùng kinh Mân Côi không được hưởng tuyệt đỉnh chiêm niệm.

Kẻ thù gần nhất của qúi bạn sẽ tấn công tất cả qúi bạn còn dữ dằn hơn vì qúy bạn gần gũi với chúng. Tôi có ý nói về các tài năng của linh hồn qúi bạn và các giác quan của qúi bạn – như những lo ra của trí khôn, buồn chán và mông lung của lòng muốn, khôn khan của cõi lòng, mệt nhược của và bệnh tật của thân xác – sẽ hợp với ma qủi để nói với qúi bạn rằng:

– “Thôi đừng đọc kinh Mân Côi nữa; nó là việc làm cho ngươi nhức đầu đó! Bỏ nó đi là xong; không buộc thành tội đâu mà sợ. Nếu ngươi phải lần hạt thì lần một phần nào thôi; các khó khăn ngươi phải gặp phải, chính là những dấu hiệu Thiên Chúa không muốn ngươi lần hạt Mân Côi nữa. Ngày mai dễ chịu hơn ngươi vẫn có thể lần hạt cho xong cũng được cơ mà v.v.”

Sau hết, hỡi qúy phụ huynh thân mến của tôi, Nhận Viên kinh Mân Côi có rất nhiều địch thù đến nỗi tôi phải cậy dựa vào ơn Chúa để kiên tâm lần hạt cho đến chết, như là một đặc ân vĩ đại nhất mà Thiên Chúa Toàn Năng có thể ban cho chúng ta.

Hãy kiên tâm lần hạt. Nếu qúi bạn turng tín, qúi bạn dần dần sẽ chiếm được triều thiên tuyệt vời đang chờ đợi qúi bạn ở trên trời: “Hỡi các ngươi là kẻ trung tín đến cùng: Ta sẽ ban cho các ngươi triều thiên sự sống” (Khải Huyền 2:10).

Bông Hồng 49Các Ân Xá

Tới đây là lúc để nói một chút đến những ân xá đã được ban cho các phần tử của Hiệp Hội Kinh Mân Côi, để 1úi bạn có thể lãnh nhận nhiều bao nhiêu có thể.

Nói vắn tắt, ân xá là một sự xóa bỏ hay giảm bớt hình phạt tạm thời gây ra bởi các tội phạm, nhờ việc ứng dụng muôn vàn công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, của Ðức Trinh Nữ Maria và của các Thánh, được tích chứa trong Kho Tàng của Giáo Hội.

Ðại Xá là một sự xóa bỏ hình phạt nặng tuỳ theo tội; Tiểu xá, thí dụ, một trăm năn hay một ngàn năm, có thể hiệu là sự xóa bỏ hình phạt đáng lẽ một người phải đền tội, theo các khoản Giáo luật cũ của Giáo Hội tương đương với cả trăm năm hay cả ngàn năm.

Ngày nay (phụ chú của người dịch bản Việt Ngữ: “ngày này” ở đây là thời cuốn sách này được viết, chứ không phải thời sau Công Ðồng Vaticanô II từ năm 1965 trở đi, nhất là sau ngày 25/1/1983 là ngày Ðức Gioan-Phaolô II ban sắc lệnh phát hành bộ tân Giáo Luật như hiện hành), những khoản Giáo Luật xác định 7 năm hay đôi khi 10 năm hoặc 15 năm để đền một tội trọng duy nhất, thì người sa ngã phạm 20 tội trọng chẳng hạn phải làm việc đền tội 7 năm, ít nhất 20 lần, vân vân.

Các phần tử của Hiệp Hội Kinh Mân Côi muốn nhận lãnh ân xá phải:

1. Thật lòng thống hối, phải đi xưng tội và rước lễ, theo như Sác Chỉ về Ân Xá dạy;

2. Họ phải sạch hết hòan toàn tì tích của tội nhẹ, vì một khi tì tích tội còn thì vết nhơ của tội cũng còn, và, vì vết nhơ của tội vẫn còn, hình phạt vẫn cần phải giải quyết cho xong;

3. Họ phải đọc cách kinh nguyện và làm việc lành phúc đức như Sắc Chỉ ấn định. Nếu, theo như điều các Ðức Thánh Cha nói, một người có thể nhận một tiểu xá (chẳng hạn, một trăm năm) mà không được đại xá, thì, để lãnh nhận tiểu xá này, không cần phải đi xưng tội và rước lễ. Những tiểu xá như vậy thì nhiều trong số các tiểu xá gắn liền với kinh Mân Côi (hoặc 5 hay 15 chục), khi lần hạt lúc đi kiệu, hay lần hạt bằng các chuỗi đã được làm phép v.v.

Hãy coi chừng đừng coi thường những ân xá này. Flammin và một số đông các người viết khác kể câu chuyện về một thiếu nữ trẻ qúi phái tên là A-Lịch-Sơn, một người đã trở lại như một phép lạ và đã được thánh Ðaminh cho ghi tên gia nhập Hiệp Hội Rất Thánh Mân Côi.

Sau khi chết, cô đã hiện ra với thánh nhân và nói với ngài rằng cô đã bị phạt 700 năm trong luyện ngục, vì tội riêng của cô và tội mà cô đã làm cho kẻ khác vấp phạm bởi lối sống theo thế gian của cô. Vậy cô xin thánh nhân giảm bớt những đớn đau của cô bằng các kinh nguyện của ngài và xin các phần tử của Hiệp Hội cũng cầu cho cô nữa.

Thánh Ðaminh đã làm theo như lời cô xin.

Hai tuần sau, cô lại hiện ra với thánh nhân, sáng láng hơn mặt trời, sau khi được giải thoát mau chóng khỏi luyện tội nhờ những kinh nguyệm của các phần tử Hiệp Hội đã đọc cho cô.

Cô cũng nói với thánh Ðaminh rằng Các Ðẳng trong luyện ngục nhờ cô chuyển lời xin thánh nhân hãy tiếp tục rao giảng kinh Mân Côi và xin các thân nhân của họ dâng kinh Mân Côi cầu cho họ, họ sẽ trả ơn bội hậu cho những người ấy sau khi họ được vinh quang.


 

Dịch giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.

Leave a Reply