Bí Mật Kinh Mân Côi 5-8: Kinh Mân Côi là thánh vịnh về Mẹ Maria, là triều thiên cho hoa hồng.

Bông Hồng 5Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Thật ra, chỉ có một Hiệp Hội Kinh Mân Côi duy nhất giành cho thành phần đồng ý đọc đủ 150 kinh Mân Côi mỗi ngày. Tuy nhiên, vì lòng mộ mến của những người đọc kinh Mân Côi, chúng ta có thể phân ra làm 3 loại hội viên:

Hội viên thường trực là người đọc đủ 150 kinh Mân Côi mỗi tuần; hội viên vĩnh viễn là người đọc đủ 150 kinh Mân Côi trong một năm; hội viên thường nhật là người đọc đủ 150 kinh Mân Côi mỗi ngày.

Không hội viên nào trong Hiệp Hội Kinh Mân Côi bị bó buộc phải làm như thế: nếu không làm thì mắc tội.

Bởi vì, đây là một việc làm hoàn toàn tự nguyện và được thêm vào mà thôi, nên cho dù tội nhẹ, hội viên cũng không bị vướng mắc.

Dĩ nhiên, không cần phải nói đến những người không gia nhập Hiệp Hội Kinh Mân Côi, nếu họ không có chủ ý chu toàn phận sự đọc kinh Mân Côi như một phần tử của Hiệp Hội mà vẫn chu toàn phận sự thuộc đời sống của họ.

Do đó, bất cứ khi nào mà kinh Mân Côi làm ngăn trở phận sự thuộc đời sống của mình, cho dù tốt lành như kinh Mân Côi đi nữa, người ta vẫn phải chú trọng đến phận sự phải thi hành hơn.

Tương tự như trường hợp của người bị bệnh không buộc đọc cả 150 kinh Mân Côi hay dù chỉ một phần nào thôi, nếu vì cố gắng đọc mà làm cho họ mệt thêm hay nặng bệnh thêm.

Nếu qúi bạn không thể đọc kinh Mân Côi vì phận sự theo đức vâng lời, hay vì hoàn toàn quên sót, hoặc vì một nhu cầu khẩn cấp nào đó, qúi bạn cũng không có lỗi gì cả, dù chỉ là một lỗi nhẹ thôi.

Qúi bạn lại còn nhận được nhiều ơn ích của Hiệp Hội Kinh Mân Côi như thường, vì được chia sẻ ân sủng và công nghiệp của anh chị em trong Hiệp Hội hằng đọc kinh trên khắp thế giới.

Hỡi qúi bạn Công giáo thân yêu của tôi, cho dù qúi bạn có không đọc kinh Mân Côi theo phận sự của mình, vì vô ý vô tứ hay vì lười biếng đi nữa, bao lâu qúi bạn không thực sự coi thường kinh Mân Côi, qúi bạn cũng không có tội; tuy nhiên, trong trường hợp này, thật ra, qúi bạn cũng đã bỏ bê việc tham dự vào những lời cầu nguyện, việc lành và phúc đức của Hiệp Hội.

Hơn thế nữa, vì qúi bạn không trung tín trong những điều nhỏ mọn và phụ trội, hầu như không còn biết gì đến việc này, qúi bạn có thể sẽ lâm vào thói quen xao lãng những điều lớn hơn, như những phận sự không làm sẽ có tội chẳng hạn. Vì “ai khinh thường những điều nhỏ sẽ từ từ sa ngã” (Huấn Ca 19:1).

Bông Hồng 6Thánh Vịnh Mẹ Maria

Ngay từ khi thánh Đaminh thiết lập việc tôn sùng kinh Mân Côi cho đến lúc chân phước Alan de la Roche lập lại việc tôn sùng này vào năm 1460, kinh Mân Côi luôn được gọi là Ca Vịnh Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Tên gọi của kinh Mân Côi như thế là vì kinh Mân Côi có cùng một lời chào của Thiên Thần như số thánh vịnh trong sách Thánh Vịnh Vua Đavít.

Đối với thành phần tầm thường và vô học không thể đọc các Thánh Vịnh Đavít thì kinh Mân Côi cũng mang lại ích lợi cho họ như Thánh Vịnh Đavít đối với các người khác vậy.

Tuy nhiên, kinh Mân Côi còn được coi như có giá trị hơn các Thánh Vịnh vì ba lý do sau đây:

  • Thứ nhất, vì Thánh Vịnh Thiên Thần chất chứa một hoa trái cao qúi hơn, đó là Ngôi Lời nhập thể, trong khi Thánh Vịnh Đavít chỉ nói tiên tri về việc Ngôi Lời sẽ đến mà thôi.
  • Thứ hai, giống hệt như một vật có thật bao giờ cũng quan trọng hơn hình ảnh ám chỉ về nó, và như thân thể quan trọng hơn chiếc bóng của nó thế nào, Thánh Vịnh Đức Bà cũng cao cả hơn Thánh Vịnh Đavít là Thánh Vịnh ám chỉ Thánh Vịnh Đức Bà.
  • Thứ ba, vì Thánh Vịnh Đức Bà (hay kinh Mân Côi được hợp bởi kinh Lạy Cha và Kính Mừng) là việc của chính Ba Ngôi Chí Thánh làm chứ không phải việc nhờ dụng cụ loài người.

Thánh Vịnh Đức Bà hay kinh Mân Côi được chia ra làm 3 phần, mỗi phần 50 kinh với những lý do sau đây:

1) Để tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa;

2) Để tôn kính sự sống, sự chết và vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô;

3) Để bắt chước Giáo hội khải hoàn, để cứu giúp những phần thể của Giáo hội chiến đấu, và để giảm bớt đau thương nơi Giáo hội tẩy luyện.

4) Để bắt chước ba nhóm Thánh Vịnh được phân chia:

– Trước hết là cho đời sống được thanh tẩy.

– Thứ hai là cho đời sống được soi sáng.

– Thứ ba là cho đời sống được kết hợp.

5) Và cuối cùng là để ban cho chúng ta muôn vàn ơn sủng trong đời sống trần gian, bình an trong giờ lâm tử và vinh quang trong nơi vĩnh phúc.

Bông Hồng 7Triều Thiên Hoa Hồng

Ngay từ khi chân phước Alan de la Roche tái lập việc tôn sùng kinh Mân Côi thì ngôn ngữ của loài người cũng như ngôn từ của Thiên Chúa, đã gọi kinh này là “Mân Côi”.

Chữ “Mân Côi” có nghĩa là “Triều Thiên Hoa Hồng” (Rosary). Tức là mỗi lần người ta đọc kinh Mân Côi sốt sắng là họ đội triều thiên cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria, triều thiên 150, trong đó có 3 bông hồng đỏ và 16 bông hồng trắng. Là những bông hoa thiên đường, chúng sẽ không bao giờ tàn phai hương sắc tuyệt vời của chúng.

Đức Mẹ đã tỏ ra hoàn toàn ưng ý với cái tên “Mân Côi” này. Người đã cho một số người biết rằng, mỗi lần họ đọc một kinh Kính Mừng là họ dâng cho Người một bông hồng đẹp, và mỗi khi họ đọc xong một tràng Mân Côi là họ
làm cho Người một vòng vương miện hoa hồng.

Thày Alphôngsô Rodriguez là một tu sĩ nổi tiếng của dòng Tên, thường đọc kinh Mân Côi sốt sắng đến nỗi, thày thấy bông hồng đỏ thoát ra từ miệng thày mỗi khi thày đọc kinh Lạy Cha, và thấy hoa hồng trắng cũng từ miệng thày mà ra mỗi khi thày đọc kinh Kính Mừng.

Những bông hồng đỏ và trắng này đều có hương sắc tương đương nhau, chỉ khác nhau về mầu sắc mà thôi.

Những tích truyện về thánh Phanxicô cũng kể rằng, có một thày dòng trẻ tuổi có thói quen lần hạt một vòng hoa hồng, tức một tràng Mân Côi, mỗi ngày trước bữa tối.

Một ngày kia, vì một lý do nào đó, thày chưa làm xong việc này. Mặc dù chuông báo hiệu bữa tối đã điểm, thày cũng đến xin phép bề trên cho thày làm xong việc này trước khi dùng bữa; được phép, thày lui về phòng của mình để cầu nguyện.

Thày đi được một lúc lâu, bề trên sai một thày khác đi tìm, và thày được sai này thấy thày ấy trong phòng đầy những ánh sáng, đang đối diện với Đức Mẹ có hai thiên thần hầu cận.

Những bông hồng xinh đẹp cứ phát ra từ miệng thày ấy mỗi khi thày ấy đọc kinh Kính Mừng; hai thiên thần cấm lấy từng bông một, đặt lên đầu Đức Mẹ, và Đức Mẹ tươi cười nhận lấy chúng.

Sau cùng, hai thày khác được bề trên sai đi tìm hai thày trước cũng thấy cùng một cảnh đằm thắm dễ thương như vậy, và Đức Mẹ chỉ biến đi cho đến khi thày ấy lần xong trọn một tràng kinh Mân Côi.

Bởi thế, một tràng kinh Mân Côi là triều thiên hoa hồng lớn và một chuỗi kinh Mân Côi là một chùm hoa hay một triều thiên hoa hồng nhỏ mà chúng ta đội lên đầu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Bông hồng là nữ vương của loài hoa, kinh Mân Côi là hoa hồng của mọi việc tôn sùng, do đó, cũng là việc tôn sùng quan trọng nhất.

Bông Hồng 8Những Kỳ Diệu của Kinh Mân Côi

Thật khó cho tôi khi phải diễn đạt bằng lời nói về vấn đề Đức Mẹ nghĩ kinh Mân Côi ra sao và Người thích nó hơn tất cả mọi việc tôn sùng khác biết là chừng nào.

Tôi cũng không thể diễn tả hết việc Người thưởng công cho những ai rao giảng, thiết lập cũng như phổ biến sự sùng kính này, hay về việc Người thẳng tay trừng phạt những ai ra tay chống lại việc sùng kính này.

Suốt cả đời sống, thánh Đaminh đã không làm gì hơn là, bằng cả tấm lòng, chúc tụng Đức Mẹ, rao giảng sự cao cả của Người và thúc đẩy mọi người tôn kính Người bằng việc lần hạt Mân Côi.

Đáp lại, thánh nhân đã nhận được từ Đức Mẹ vô vàn ơn lành.

Với quyền phép của một Nữ Vương Thiên Đình, Người đã thực hiện nhiều phép lạ và sự lạ qua việc làm của thánh nhân.

Thiên Chúa toàn năng luôn luôn ban cho thánh nhân những gì thánh nhân xin qua tay Đức Mẹ.

Vinh dự lớn lao nhất là Người đã giúp thánh nhân dẹp tan bè rối Albigensê, và đặt thánh nhân làm đấng sáng lập, làm tổ phụ của một hội dòng lớn.

Đối với chân phước Alan de la Roche, người tái tạo việc tôn sùng kinh Mân Côi, ngài đã nhận được nhiều đặc ân của Đức Mẹ.

Đức Mẹ đã hiện ra với ngài mấy lần để dạy ngài đi tìm con đường cứu rỗi, trở nên một vị linh mục tốt lành, một tu sĩ hoàn thiện, và nên giống Chúa Giêsu.

Chân phước Alan de la Roche thường hay bị ma qủi cám dỗ và bách hại ghê gớm, làm cho ngài buồn phiền kinh khủng, đến độ gần như tuyệt vọng, nhưng Đức Mẹ luôn luôn an ủi ngài, bằng sự hiện diện ngọt ngào của Người, làm biến đi những đám mây tăm tối bủa vây linh hồn ngài.

Đức Mẹ dạy chân phước cách đọc kinh Mân Côi, dẫn giải về ý nghĩa của nó và hiệu qủa của nó, còn ban chochân phước một đặc ân vinh hiển và trọng đại là vinh dự được gọi Người là Bạn Tình.

Với tình yêu trong trắng mà Người giành cho chân phước, Người đã đeo nhẫn vào ngón tay ngài, chiếc kiềng được làm bằng tóc Người quàng vào cổ ngài và trao cho ngài chuỗi kinh Mân Côi.

Cha Triteme, với hai nhà học giả là Carthagena và Martin Navarra, cùng các vị khác đã hết lời khen ngượi chân phước Alan de la Roche.

Chân phước chết tại Zunolle nước Phần Lan vào ngày 8/9/1475, sau khi đã chiêu tập được tên 100 ngàn người gia nhập Hiệp Hội Kinh Mân Côi.

Chân phước Tôma Gioan lừng danh nhờ các bài giảng về kinh Mân Côi của ngài, đến nỗi, ghen tức với việc cứu rỗi các linh hồn của ngài, ma qủi đã hành hạ ngài đến ngã bệnh liệt giường, làm thày thuốc cũng phải bó tay.

Một đêm kia, lúc mà ngài nghĩ là mình sắp chết đi, ma qủi đã hiện ra với ngài dưới một hình thù thật khiếp đảm ngoài sức tưởng tượng.

Gần giường của ngài có một bức hình Đức Mẹ; ngài nhìn vào đấy, và kêu lên với tất cả tâm hồn và nghị lực của mình: “Xin giúp con, xin cứu con, Mẹ êm ái của con ơi!” Ngài vừa dứt lời thì bức ảnh như sống động lạ thường, và Đức Mẹ giơ tay của Người ra, nâng ngài bằng cánh tay của Người mà nói:

“Đừng sợ, Tôma con Mẹ, Mẹ đây nè, Mẹ sẽ cứu con mà: Hãy chỗi dạy đi và tiếp tục rao giảng kinh Mân Côi như con vẫn làm. Mẹ hứa sẽ che chở con khỏi thù địch của con”.

Khi Đức Mẹ nói điều này, ma qủi chuồn mất, và chân phước Tôma chỗi dậy, hoàn toàn bình phục. Ngài chảy nước mắt vui mừng tạ ơn Đức Mẹ. Ngài lại bắt đầu làm tông đồ cho kinh Mân Côi, với những bài giảng mang lại thành quả lạ lùng.

Đức Mẹ chẳng những chúc lành cho những ai rao giảng kinh Mân Côi, Người còn ban thưởng bội hậu cho những ai nhờ gương lần hạt Mân Côi của mình cũng làm cho người khác bắt chước đọc theo.

Anphôngsô, vua nước Leon và Galicia, rất muốn cho tất cả mọi người tôi tớ của vua tôn kính Rất Thánh Trinh Nữ bằng việc lần hạt Mân Côi.

Bởi đó, vua có thói quen treo cỗ tràng hạt lớn ở giây thắt lưng của mình và luôn luôn đeo sợi giây thắt lưng này, song, chỉ khổ nỗi, chính vua lại không bao giờ đọc kinh Mân Côi. Tuy nhiên, việc đeo tràng hạt của vua đã khích lệ triều thần của vua đọc kinh Mân Côi rất là sốt sắng.

Một ngày kia, vua lâm bệnh nặng, và đến lúc hấp hối, trong một thị kiến, vua thấy mình đang đứng trước tòa phán xét của Chúa.

Nhiều ma qủi cũng ở đó tố cáo vua về các tội vua đã phạm. Đang lúc Chúa là Thẩm Phán Tối Cao sắp sửa luận phạt vua cho vào hỏa ngục, thì Đức Mẹ xuất hiện biện hộ cho vua.

Đức Mẹ truyền lấy một cái cân, một bên để các tội của vua, và một bên để cỗ tràng hạt vua luôn luôn đeo bên mình cùng với các kinh Mân Côi đã được đọc lên nhờ gương đeo tràng hạt của vua. Kết quả là cỗ tràng hạt nặng hơn các tội của vua.

12063 bimatkinhmancoi Bí Mật Kinh Mân Côi 5-8
Một truyện tích Kinh Mân Côi về lòng nhân hậu của Mẹ Maria dành cho vua Alphongso chỉ vì ngài đeo chuỗi hạt.


Nhìn vua một cách hết sức nhân hậu, Đức Mẹ nói: “Để thưởng công cho một chút tôn vinh mà con đã dành cho Mẹ, bằng cách đeo tràng hạt Mân Côi, Mẹ đã xin Con Mẹ cho con một ơn rất lớn lao. Con sẽ sống thêm mấy năm nữa. Mong rằng con khôn ngoan sống những ngày này bằng việc ăn năn thống hối”.

Hồi tỉnh, vua kêu lên: “Chúa tụng kinh Mân Côi của Rất Thánh Đồng Trinh Maria đã cứu trẫm khỏi đời đời trầm luân!”

Sau khi bình phục, vua đã sống những ngày còn lại bằng việc truyền bá lòng tôn sùng kinh Mân Côi và trung thành đọc kinh Mân Côi mỗi ngày.

Người nào yêu mến Rất Thánh Trinh Nữ cũng phải theo gương của vua Anphôngsô và của các thánh mà tôi đề cập tới, để họ lôi kéo thêm nhiều linh hồn cho Hiệp Hội Kinh Mân Côi.

Họ sẽ nhận được nhiều ơn trên đời này và sự sống đời đời sau này. “Ai rao giảng về Ta sẽ sống đời đời” (Huấn Ca 24:31).

Dịch giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.

Leave a Reply