Bí Mật Maria là tác phẩm của thánh Louis de Montfort, bên cạnh đó ngài còn có các tác phẩm như Thành Thực Sùng Kính Đức Trinh Nữ Maria (True devotion to Mary), Bí Mật Kinh Mân Côi…Tác phẩm Bí Mật Maria mà bạn chuẩn bị xem sẽ mở cho bạn một con đường nên thánh hoàn hảo nhất, tốt nhất để đến được với Thiên Chúa.

Bí mật của Đấng Tối Cao

1.- Hỡi linh hồn được tiền định, đây là bí mật của Đấng Tối Cao đã dạy cho tôi, một bí mật tôi đã không tìm thấy nơi một cuốn sách cổ hay tân nào hết. Theo ơn linh ứng của Thánh Linh, tôi trao phó bí mật ấy cho quí vị, với điều kiện:

Thứ nhất, để quí vị chỉ truyền đạt nó cho những ai xứng đáng với nó, qua việc họ cầu nguyện, qua việc họ làm phúc và hãm mình, qua những bắt bớ họ phải chịu, qua việc họ không dính bén với thế gian, cũng như qua việc họ nhiệt thành với phần rỗi các linh hồn.

Thứ hai, để quí vị sử dụng nó cho việc thánh hóa và cứu độ bản thân mình; vì bí mật này chỉ tác dụng nơi linh hồn nào biết sử dụng nó một cách xứng hợp. Bởi thế, quí vị hãy coi chừng tình trạng quí vị không sinh động một khi biết được bí mật này của tôi; nó sẽ trở thành tai hại và án phạt cho quí vị đấy.

Thứ ba, để quí vị tạ ơn Thiên Chúa hết mọi ngày trong đời sống của qúi vị, vì ân sủng Ngài đã ban cho quí vị ở chỗ biết được một bí mật quí vị không đáng biết.

Khi quí vị tiếp tục sử dụng bí mật này trong hoạt động thường ngày trong cuộc sống, quí vị mới thấu hiểu được giá trị của nó và tính cách tuyệt hảo của nó là những gì mới đầu quí vị không hiểu được trọn vẹn, vì quí vị còn nhiều tội lỗi và là những tội nặng nề, cũng như vì quí vị còn âm thầm dính bén với bản thân mình.

2.- Trước khi quí vị đọc tiếp, để được chiếm đoạt bởi một ước vọng hết sức thiết tha và tự nhiên trong việc muốn biết sự thật này, quí vị hãy quì gối xuống sốt sắng đọc kinh Ave Maria Stella và kinh Veni Creator hầu quí vị có thể thấu hiểu và cảm nhận được mầu nhiệm thần linh này.

Vì tôi không có nhiều giờ để viết, cũng như quí vị không có nhiều giờ để đọc, nên tôi sẽ nói vắn gọn bao nhiêu có thể.

Ý Muốn của Thiên Chúa

3.- Hỡi linh hồn trung tín, hình ảnh sống động của Thiên Chúa, được cứu chuộc bằng Máu Châu Báu của Chúa Giêsu Kitô, ý của Thiên Chúa là muốn anh em phải nên thánh như Ngài trên đời này và được vinh hiển như Ngài ở đời sau.

Ơn gọi chắc chắn của anh em là chiếm đạt sự thánh thiện của Thiên Chúa; và tất cả mọi tư tưởng, ngôn từ và tác hành của anh em, tất cả mọi khổ đau và biến cố của cuộc sống anh em phải nhắm đến mục đích này, bằng không anh em đang chống lại Thiên Chúa, ở chỗ không làm những gì Ngài đã dựng nên anh em và đang bảo trì anh em.

Ôi, thật là một việc làm đáng ca ngợi! Công việc biến đổi cái là tối tăm thành sáng láng, công việc làm nên tinh tuyền những gì nhơ nhớp, công việc làm nên thánh hảo những gì tội lỗi, công việc làm cho tạo vật nên giống như Đấng Hóa Công của nó, làm cho con người nên giống như Thiên Chúa!

Một công việc đáng ca ngợi, tôi xin lập lại, thế nhưng tự nó cũng là một việc làm khó khăn và bất khả thực hiện với nguyên bản tính tự nhiên con người; chỉ duy một mình Thiên Chúa, bằng ân sủng dồi dào và phi thường của Ngài, mới có thể hoàn thành nó.

Ngay cả việc tạo thành nên cả thế gian này cũng không phải là một kỳ công cao cả như việc thánh hóa này.

Những Phương Tiện Thánh Hoá

4.- Hỡi linh hồn được tiền định, anh em thực hiện việc thánh hóa này như thế nào đây? Anh em sẽ chọn lựa phương tiện nào để tiến đến tuyệt đỉnh mà anh em được Thiên Chúa kêu gọi đây?

Tất cả mọi người đầu đã biết đến những phương tiện cứu độ và thánh hóa; chúng được đề ra trong Phúc Âm, được dẫn giải bởi các bậc thày về tu đức, được các thánh áp dụng, và quan yếu cho tất cả những ai muốn được cứu độ và chiếm đạt trọn lành.

Chúng là đức khiêm nhượng trong lòng, là việc cầu nguyện liên lỉ, là việc hãm mình trong tất cả mọi sự, là việc phó mình cho Sự Quan Phòng Thần Linh cũng như việc tuân hợp theo ý muốn của Thiên Chúa.

5.- Để thực hành tất cả những phương tiện cứu độ và thánh hóa này thì nhất định phải cần đến ân sủng của Thiên Chúa.

Không ai có thể phủ nhận là Thiên Chúa ban ân sủng của Ngài cho tất cả mọi người, ở một mức độ dồi dào hơn kém. Tôi nói là ở một mức độ dồi dào hơn kém, là vì Thiên Chúa, mặc dù vô cùng tốt lành, cũng không ban ân sủng cho hết mọi người đồng đều nhau, mà là ban đủ ân sủng cho mỗi một linh hồn.

Linh hồn trung tín sẽ thực hiện được những việc lớn lao với ân sủng cao cả, và sẽ thực hiện những công việc kém ơn với ân sủng ít hơn. Chính giá trị và phẩm chất cao quí của ân sủng được Thiên Chúa ban cho ấy và được linh hồn đáp ứng như thế, đã làm cho các việc làm của chúng ta nên giá trị và cao quí. Những nguyên tắc này thực là như vậy.

Một Phương Tiện Dễ Dàng

6.- Vậy thì tất cả sẽ đi đến chỗ là anh em phải tìm một phương tiện dễ dàng để Thiên Chúa ban cho anh em ân sủng cần thiết giúp anh em nên thánh; đây chính là điều tôi muốn tỏ cho anh em biết. Vậy, tôi xin nói là để tìm thấy ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta phải tìm thấy Mẹ Maria.

Mẹ Maria mới là người duy nhất được Ơn Nghĩa với Thiên Chúa

7.- 1) Mẹ Maria mới là người duy nhất được ơn nghĩa với Thiên Chúa, cả cho chính bản thân Mẹ lẫn cho hết mọi người một cách riêng. Các giáo phụ và tiên tri cùng với tất cả mọi vị thánh trong Cựu Ước đều đã không thể nào tìm được ơn nghĩa này.

Mẹ Ân Sủng

8.- 2) Mẹ Maria ban hữu thể và sự sống cho Vị Tác Giả của tất cả mọi ân sủng, và đó là lý do tại sao Mẹ được gọi là Mẹ Ân Sủng.

Mẹ Maria đã lãnh nhận Đầy Ơn Phúc

9.- 3) Thiên Chúa Ngôi Cha là nguồn mạch chính yếu của mọi tặng ân thiện hảo và của tất cả mọi ân sủng, Đấng đã ban tất cả mọi ân sủng cho Mẹ Maria bằng việc ban cho Mẹ Con của Ngài, để, như Thánh Bênađô nói, “Với Con Ngài và Nơi Con Ngài, Thiên Chúa đã tỏ ý muốn của Ngài ra cho Mẹ Maria biết”.

Kho Tàng Chung của Ân Sủng Thiên Chúa

10.- 4) Thiên Chúa đã ký thác cho Mẹ Maria việc coi giữ, quản trị và ban phát tất cả mọi ân phúc của Ngài, để tất cả mọi ân sủng và tặng ân của Ngài đều phải qua tay của Mẹ; và (như quyền hạn Mẹ đã nhận được đối với các ân sủng và tặng ân ấy), như Thánh Bônaventura dạy, Mẹ Maria ban nó cho ai tùy ý Mẹ, ban cách nào tùy nghi, khi nào Mẹ muốn và bao nhiêu Mẹ muốn, các ân sủng của Cha Hằng Hữu, những nhân đức của Chúa Giêsu Kitô và những tặng ân của Chúa Thánh Thần.

Người Mẹ của con cái Thiên Chúa.

11.- 5) Như trong lãnh vực tự nhiên, một em bé phải có cả cha lẫn mẹ thế nào, trong lãnh vực ân sủng cũng thế, một người con thật của Giáo Hội phải có Thiên Chúa là Cha và Mẹ Maria là Mẹ của họ; và nếu ai vinh dự vì có Thiên Chúa là Cha của mình, mà lại không yêu mến Mẹ Maria như đứa con thực sự, thì họ là một người lừa đảo và có ma quỉ là người cha duy nhất của họ.

Mẹ Maria hình thành Những Chi Thể của Chúa Giêsu

12.- 6) Vì Mẹ Maria đã hình thành Chúa Giêsu Kitô, Thủ Lãnh của thành phần tuyển chọn, vai trò của Mẹ cũng hình thành cả các chi thể của Thủ lãnh này nữa, tức là tất cả mọi Kitô hữu thực sự; vì mẹ không hình thành đầu mà không có chi thể, hay hình thành chi thể mà không có đầu.

Bởi thế, bất cứ người nào muốn là chi thể của Chúa Giêsu Kitô, đầy ân sủng và chân lý, cũng phải được hình thành nơi Mẹ Maria bằng ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Mẹ đã chiếm hữu trọn vẹn để thông truyền tất cả cho con cái của Mẹ, những chi thể đích thực của Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Thánh Thần nhờ Mẹ sản sinh thành phần được tuyển chọn

13.- 7) Vì Chúa Thánh Thần đã kết bạn với Mẹ Maria, và đã làm phát sinh nơi Mẹ, nhờ Mẹ và từ Mẹ tuyệt phẩm của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Lời Nhập Thể, và không bao giờ chối từ vị hôn thê của mình, mà giờ đây Ngài vẫn tiếp tục sản sinh thành phần tuyển chọn nơi Mẹ và nhờ Mẹ, một cách mầu nhiệm nhưng thực sự.

Mẹ Maria nuôi dưỡng các linh hồn và làm cho họ lớn lên trong Thiên Chúa

14.- 8) Mẹ Maria đã lãnh nhận một vai trò đặc biệt và một quyền năng trên các linh hồn để nuôi dưỡng họ và làm cho hlớn lên trong Thiên Chúa. Thánh Âu Quốc Tinh còn nói rằng trong cuộc sống của họ trên đời này, tất cả thành phần được tuyển chọn đều được ẩn thân nơi cung lòng của Mẹ Maria, và họ không được thực sự sinh ra cho đến khi Vị Thánh Mẫu sinh họ vào sự sống trường sinh.

Bởi thế, như con trẻ hưởng được tất cả mọi thứ dưỡng chất từ người mẹ thế nào, một người mẹ ban thứ dưỡng chất này một cách xứng hợp với tình trạng yếu kém của đứa con thế nào, cũng thế, thành phần được tuyển chọn được hưởng tất cả mọi dưỡng chất và sinh lực thiêng liêng từ Mẹ Maria như vậy.

Mẹ Maria ở nơi Thành Phần được tuyển chọn

15.- 9) Thiên Chúa Ngôi Cha đã nói với Mẹ Maria thế này: “Con Gái của Cha ơi, con hãy ở nơi Giacóp”, tức là ở nơi thành phần được tuyển chọn được tiền thân nơi Giacóp.

Thiên Chúa Ngôi Con đã nói với Mẹ Maria rằng: “Hỡi Mẹ yêu dấu của Con, gia sản của Mẹ ở nơi dân Israel”, tức là nơi thành phần được tuyển chọn.

Và Chúa Thánh Thần nói với Mẹ Maria: “Hỡi hôn thê trung tín của Ta, hãy gắn bó với thành phần tuyển chọn của Ta”.

Bởi thế, bất cứ ai được tuyển chọn và được tiền định đều có Đức Trinh Nữ ở với, ở trong linh hồn của họ, họ sẽ để cho Mẹ trồng cấy ở đấy những rễ cây khiêm nhượng sâu xa, đức ái nhiệt thành cùng với hết mọi thứ nhân đức.

Mẹ Maria khuôn đúc Chúa Giêsu trong Chúng Ta

Một khuôn đúc sống động của Thiên Chúa

16.-Thánh Âu Quốc Tinh gọi Mẹ Maria là “khuôn đúc (sống động) của Thiên Chúa”, và Mẹ thật sự là thế; vì chính ở nơi một mình Mẹ Thiên Chúa đã trở thành một con người thực sự mà không mất đi một chút tính chất nào của Thần Tính Thiên Chúa, và cũng chỉ ở nơi một mình Mẹ mà con người mới có thể thực sự được khuôn đúc nên Thiên Chúa, tùy theo khả năng có thể của con người, nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô.

Bí Mật Maria: khuôn đúc hình thành Đức Kitô


Nhà điêu khắc có hai cách để làm nên một bức tượng hay hình ảnh sống động như thật, ở chỗ, họ có thể khoét tượng từ một vật liệu cứng rắn, chẳng có hình dáng gì, bằng việc sử dụng năng khiếu và kiến thức chuyên môn của mình vào việc này, sử dụng công sức và các dụng cụ cần thiết, hay họ cũng có thể đúc nó thành khuôn.

Cách thứ nhất thì lâu la mất giờ và khó khăn vất vả, và lệ thuộc vào nhiều thứ trục trặc bất ngờ xẩy ra ngoài ý muốn; một nhát búa hay đục không khéo có thể làm hỏng cả công trình. Cách thứ hai ngắn ngủi, dễ dàng và trơn tru; nó không đòi gì ngoài việc chịu khó một chút và tốn phí chút đỉnh, nếu muốn cho cái khuôn đúc được trọn hảo nhờ đó nó tạo nên hình tượng giống nó như đúc; thêm vào đó, nếu vật liệu được sử dụng không gây trục trặc cho bàn tay của nhà nghệ sĩ.

Một khuôn đúc vẹn toàn

17.- Mẹ Maria là khuôn đúc cao cả của Thiên Chúa, được Thánh Linh thực hiện, để làm nên một Vị Con Người Thiên Chúa thực sự bằng việc Ngôi Hiệp, cũng như để làm nên một Thiên Chúa làm người bằng ân sủng. Nơi khuôn đúc này, không một tính chất nào của Thần Tính bị hụt hẫng cả. Ai được đúc trong khuôn này, và để mình được khuôn đúc, thì nhận được tất cả mọi đường nét của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật.

Công việc được thực hiện một cách êm ái nhẹ nhàng, xứng hợp với tình trạng yếu hèn của con người, mà không phải chịu nhiều đớn đau và vất vả; một cách chắc chắn, không bị một chút ảo tưởng nào, vì ở đâu có Mẹ Maria thì ma quỉ đã không bao giờ và sẽ không bao giờ đến được; sau hết, nó được thực hiện một cách thánh thiện tinh tuyền, không một bóng mờ của vết tích tội khiên nào.

Những linh hồn được uốn nắn đàng hoàng

18.- Ôi, khác nhau biết bao giữa một linh hồn được hình thành trong Chúa Kitô bởi những cách thức bình thường của những ai tin tưởng vào khả năng và sự tinh khéo của mình, với một linh hồn rất dễ dàng sai khiến, hoàn toàn bỏ mình và được khuôn đúc đàng hoàng, một linh hồn không hề tin tưởng vào khả năng của mình, phú mình cho Mẹ Maria là nơi họ được Thánh Linh khuôn đúc.

Biết bao nhiêu là vết tích và hư hỏng cùng với ảo tưởng, bao nhiêu là tối tăm và bao nhiêu là yếu hèn của bản tính nhân loại nơi thành phần thứ nhất, và ôi thành phần thứ hai tinh tuyền biết bao, cao sang biết mấy và giống Chúa Kitô là chừng nào.
Thiên Đàng và Thế Giới của Thiên Chúa

19.- Không thể có và sẽ không bao giờ có một tạo vật nào, cho dù các thánh hay thần kêrubim hoặc thần seraphim đệ nhất đẳng trên Thiên Đàng, mà nơi tạo vật ấy Thiên Chúa được tôn vinh tuyệt đỉnh, kể cả ở trong Ngài hay ở ngoài Ngài, như Ngài ở nơi Đức Trinh Nữ Maria.

Mẹ Maria là thiên đàng của Thiên Chúa và là thế giới khôn tả của Ngài, một thế giới Con Thiên Chúa đã đến để thực hiện những kỳ công của Ngài, để trông coi cũng như để hoan lạc nơi thế giới ấy.

Thiên Chúa đã tạo nên một thế giới cho con người lữ hành, đó là thế giới chúng ta đang cư ngụ; Ngài cũng đã làm nên một thế giới cho chính Ngài được Ngài gọi là Maria. Đây là một thế giới mà hầu hết thành phần hư vong dưới thế này không biết đến, và thậm chí còn bất khả thấu hiểu đối với ngay cả các thần thánh trên Thiên Đàng, thành phần, khi thấy Thiên Chúa hết sức cao cả hơn mình mà lại hết sức ẩn thân nơi Mẹ Maria là thế giới của Ngài, thì lòng tràn đầy lạ lùng và không ngừng than lên: “Thánh, Thánh, Thánh”.

Một mình Thiên Chúa ở nơi Mẹ

20.- Hạnh phúc, ngàn lần hạnh phúc cho linh hồn ở dưới thế này được Thánh Linh tỏ cho biết Bí Mật Maria để linh hồn có thể nhận biết Mẹ; thành phần Ngài mở “Khu Vườn Rào Kín” ra cho để họ có thể vào đó; thành phần Ngài dẫn đến “Suối Nước Niêm Phong” để có thể kín lấy mà uống những ngụm no đầy của giòng nước ân sủng hằng sống!

Linh hồn này sẽ tìm thấy một mình Thiên Chúa nơi tạo vật đáng yêu nhất này của Ngài. Linh hồn sẽ thấy Thiên Chúa vô cùng thánh hảo và cao sang, đồng thời cũng hòa đồng chính Ngài với nổi yếu hèn của mình. Vì Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi, ngay cả ở trong hỏa ngục, nhưng không có nơi nào tạo vật chúng ta thấy Ngài gần chúng ta hơn và thích ứng với nổi yếu hèn của chúng ta hơn là nơi Mẹ Maria, bởi thế mà chính vì mục đích này Ngài đã đến và ở trong Mẹ.

Ở bất cứ nơi nào khác, Ngài là Bánh của kẻ mạnh, Bánh của các thiên thần, thế nhưng nơi Mẹ Maria, Ngài là Bánh của trẻ con.

Không gì có thể cản trở việc chúng ta hiệp nhất với Thiên Chúa

21.- Vậy chúng ta đừng tưởng rằng, như có một số người giảng dạy sai lầm hướng dẫn lệch lạc thế này, vì là một tạo vật, Mẹ Maria là một cản trở cho việc chúng ta hiệp nhất với Đấng Tạo Hóa.

Không phải là Mẹ Maria sống nữa, mà là Chúc Giêsu Kitô, là một mình Thiên Chúa sống trong Mẹ. Việc Mẹ được biến đổi thành nên Thiên Chúa vượt trên việc biến đổi của Thánh Phaolô cũng như của các thánh khác, còn hơn các tầng trời cao vượt trên trái đất vậy.

Mẹ Maria được Thiên Chúa dựng nên cho một mình Ngài, và Mẹ chẳng những không cầm hãm linh hồn cho bản thân Mẹ mà còn đưa thẳng linh hồn tới Thiên Chúa, và hiệp nhất linh hồn với Ngài một cách còn trọn hảo như linh hồn được hiệp nhất trọn hảo với Mẹ vậy.

Mẹ Maria là tiếng vang khả tụng của Thiên Chúa. Khi chúng ta nói “Maria” thì Mẹ đáp “Thiên Chúa”. Theo bà Êlizabét, khi chúng ta gọi Mẹ “Diễm Phúc”, thì Mẹ tôn vinh Thiên Chúa.

Nếu thành phần minh trí lầm lạc, thành phần bị ma quỉ lừa đảo một cách thảm thương, ngay cả trong việc cầu nguyện, nếu biết cách tìm kiếm Mẹ Maria, và nhờ Mẹ tìm gặp Chúa Giêsu, rồi qua Chúa Giêsu, tới Thiên Chúa Ngôi Cha, thì họ đã không bị vấp ngã khốn nạn như vậy.

Các thánh đã nói với chúng ta rằng một khi chúng ta tìm được Mẹ Maria, và nhờ Mẹ chúng ta gặp dược Chúa Giêsu, và qua Chúa Giêsu chúng ta tới được Thiên Chúa Ngôi Cha, là chúng ta đã tìm thấy được tất cả mọi sự thiện hảo.

Ai là người nói được tất cả thì cũng không loại trừ bất cứ một sự gì: tất cả ân sủng và thân tình với Thiên Chúa, tất cả an toàn trước địch thù của Thiên Chúa, tất cả mọi chân lý để chà đạp những lầm lạc, tất cả mọi dễ dãi để thắng vượt những khó khăn khốn khó trên con đường cứu độ, tất cả mọi ủi an và tất cả mọi vui mừng hoan lạc giữa đắng cay của cuộc đời.

Mẹ ban Ân Sủng để vác Thập Giá

22.- Điều này không có nghĩa là ai thành thực sùng kính Mẹ Maria thì sẽ được châm chước không bị vác thập giá và khổ đau. Trái lại, họ càng bị vây hãm bởi thập giá và khổ đau hơn những người khác nữa, vì Mẹ Maria, Mẹ của kẻ sống, ban cho tất cả mọi con cái của Mẹ được hưởng phần Cây Sự Sống là Thập Giá Chúa Giêsu.

Thế nhưng, cùng với thập giá của họ, Mẹ cũng ban ân sủng để họ nhẫn nại, thậm chí vui vẻ, mang vác; nhờ thế thập giá Mẹ đặt lên những ai thuộc về Mẹ càng ngọt ngào hơn là đắng cay chua chát.

Nếu con cái Mẹ một thời gian có cảm thấy cay đắng của chén mà họ cần phải uống để trở nên bạn hữu của Thiên Chúa, thì niềm an ủi và hân hoan do Người Mẹ nhân lành này gửi đến cho họ sau cuộc thử thách lại càng phấn khích họ hơn trong việc mang vác những thập giá nặng hơn và đau đớn hơn nữa.

Kết luận

23.- Bởi vậy, khốn khó là để thực sự và thật tình tìm kiếm Rất Thánh Trinh Nữ Maria, nhờ đó tìm được tất cả mọi ân sủng dồi dào phong phú. Là Chủ Tể tuyệt đối tối cao, Thiên Chúa có thể tự mình trực tiếp ban phát những gì Ngài thường chỉ ban qua Mẹ Maria.

Dám nói là nông nổi nếu chối bỏ là Ngài đôi khi làm như vậy. Tuy nhiên, Thánh Tôma dạy rằng trong trật tự ân sủng được ấn định bởi Đức Khôn Ngoan Thần Linh, Thiên Chúa thường thông Mình cho con người chỉ qua một mình Mẹ Maria.

Bởi thế, nếu chúng ta muốn đến với Ngài và được hiệp nhất với Ngài, chúng ta phải sử dụng cùng một phương tiện Ngài đã dùng để đến với chúng ta, để làm người cũng như để ban phát các ân sủng của Ngài cho chúng ta.

Phương tiện đó là việc thành thực sùng kính Vị Nữ Lưu Thánh Đức của chúng ta vậy.

Theo thoidiemmaria.net

Bí Mật Maria phần 2