Chúa Nhật ngày 1 tháng 7 năm 2012, lúc 15:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hiện nay, tội lỗi làm cho Ta phải đau đớn biết dường nào và Ta phải đau khổ biết bao vì bị khước từ.

Đầu Ta, đang bị tra tấn như thể gai nhọn của Mão Gai đâm vào, giống hệt như vị Đại DiệnThánh thiêng của Ta trên trái đất, vị thủ lãnh trong Giáo Hội của Ta, đang phải chịu nỗi đau của sự bách hại mà ngài gánh chịu bởi bàn tay kẻ thù.

Giáo Hội của Ta và Thân Mình Ta trên trái đất chính là một. Cuộc Khổ Hình Thập Giá đang được chuẩn bị.

Các giáo lý trong Giáo Hội của Ta sẽ sớm bị đả phá tan tành giống hệt như những Giáo Huấn của Ta khi xưa đã bị đả phá bởi những người Pharisêu và những người nghĩ rằng họ hiểu biết Lời của Cha Ta nhiều hơn Ta.

Tất cả các con phải cầu nguyện cho Giáo Hội trần thế của Ta. Các con phải luôn nhớ rằng không có thứ giáo lý nào khác được phép tồn tại ngoài giáo lý mà Ta đã giảng dạy trong lúc sinh thời của Ta trên trần thế này.

Tất cả những gì là Sự Thật sẽ không bao giờ được phép thay đổi vì nếu Sự Thật bị thay đổi thì các con sẽ buộc phải đón nhận sự dối trá.

Hỡi con gái của Ta, đừng bao giờ để cho những kẻ tiếp tục khước từ Lời Ta ban cho các con trong thời điểm này làm nản lòng con hay các tín hữu của Ta, qua đó các con không thể trợ giúp Ta cứu vớt Giáo Hội lữ hành của Ta.

Vì một khi kẻ thù tấn công Giáo Hội của Ta, các con phải liên kết với nhau để bảo đảm rằng Tin Mừng phải được loan báo khắp thế giới. 

Các Bí Tích Giải Tội, Rửa Tội, Hôn phối, và Bí Tích Thánh Thể phải được gìn giữ. Ngay cả khi người ta gây khó khăn để ngăn cản các con lãnh nhận những Bí Tích này.

Giờ đây những tôi tớ đã được thánh hiến của Ta, những người yêu mến Ta phải bắt đầu chuẩn bị. Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ bị cấm không được ban phát những Bí Tích ấy cho con cái Thiên Chúa.

Thời gian chuẩn bị đã bắt đầu.

Hãy để Ta chỉ đạo các con, dẫn dắt các con và trợ giúp các con mang Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta tới Cổng Địa Đàng.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth