Áo Đức Bà

7 Nguy Cơ Không Được Hưởng Đặc Ân Áo Đức Bà

Người Công Giáo có Áo Đức Bà và Kinh Mân Côi là Á Bí Tích đặc biệt mà Đức Mẹ trao ban. Áo Đức Bà và Kinh Mân Côi luôn luôn kết hợp cùng nhau, nhớ lại sự kiện Fatima năm 1917, lần hiện ra cuối cùng Lucia ngước nhìn lên Mẹ và mỉm cười với Mẹ, sau này chị kể lại rằng khi ấy Mẹ hiện ra với tư cách Nữ Vương Vũ Trụ và mặc Áo Đức Bà, tay phải của Mẹ cầm Áo màu nâu (Brown scapular).