Thứ năm ngày 2 tháng 2 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta hân hoan biết bao khi các tín hữu của Ta hưởng ứng Ân Huệ trọng đại của Ta là Ơn Toàn Xá dành cho việc xá giải toàn bộ tội lỗi.

Nhưng Ta cũng hết sức đau buồn vì những con người vô ơn khước từ Ân Huệ của Ta.

Những tâm hồn này không thể hiểu được rằng chỉ có Thiên Chúa Cha mới có thể chấp thuận ban Ơn Toàn Xá.

Việc Ơn Toàn Xá được ban cho nhân loại qua vị Đại Diện Tòa Thánh của Ta hoặc qua chính Ta, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, không phải là điều quan trọng.

Điều quan trọng là chỉ còn lại rất ít thời gian để cứu vớt linh hồn của nhân loại.

Đối với những ai đang chất vấn Lời Ta thì hãy biết rằng, Ta là Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, Đấng đang phán bảo các con từ Thiên Đàng.

Các con có nhìn nhận rằng Ta hiện hữu? Rằng có phải Ta mong muốn gửi đến cho các con Thông Điệp của thời cuối?

Chẳng lẽ các con nghĩ rằng Ta lại bỏ mặc các con cho đến Ngày Phán Xét sao? Rằng Ta sẽ không chuẩn bị cho linh hồn của các con bằng cách thông truyền cho các con theo cách này sao?

Nếu các con tin Ta, thì các con phải tin vào sự can thiệp của Thiên Chúa. Và nếu các con không tin, thì các con không thể mở lòng mình ra.

Làm thế nào để các con nhận biết đó là Ta?

Giờ đây Ta mời gọi các con hãy ngồi nói chuyện thân mật với Ta. Hãy cầu xin Ta ban cho các con Ơn Chúa Thánh Thần và Ta sẽ nhận lời ngay lập tức đối với những người có tâm hồn cởi mở và trong sạch.

Hãy bỏ đi sự tự vệ của các con và hãy để Ta ban cho các con Ơn đặc biệt này.

Các con hãy biết rằng các con đang xúc phạm đến Ta khi các con khước từ Ân Huệ của Ta. Điều này cũng có nghĩa là các con sẽ khước từ Lòng Thương Xót của Ta, đúng không?

Các con hãy sống khiêm nhường và cầu xin ơn tha thứ. Khi các con đến với Ta với lòng biết ơn khiêm hạ thì Ta sẽ soi sáng cho các con về Sự Thật.

Khi các con hiểu được Sự Thật thì những giọt nước mắt của sự thông hiểu sẽ tuôn trào và cuối cùng các con sẽ tạ ơn Ta vì Ân Huệ trọng đại của Ta là Ơn Toàn Xá.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth