Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Ta, hãy nói cho thế giới biết rằng Ta đón nhận tất cả con cái trong vòng tay của Ta. Mọi sự sẽ tốt đẹp. Giờ đây tất cả phải được giữ lại trong đôi Tay Chí Thánh của Ta theo đúng Thánh Ý của Ta.

Ta truyền rằng Thánh Tử của Ta một lần nữa sẽ được sai đến thế gian để cứu nhân loại khỏi sự tàn phá của tội lỗi. Đây là Hành Động Thánh Thiêng của Công Lý dành cho các con, những con cái yêu dấu của Ta, để Ta có thể thu hồi lại Vương Quốc của Ta trên trái đất.

Sợ hãi không đến từ Ta. Sợ hãi đến từ bóng tối. Khi các con sợ Ta, các con hãy biết rằng đó là bóng tối vốn đang bủa vây tâm hồn các con và đó không phải là sự Cao Cả của Thiên Chúa.

Để trở thành phần tử trong Vương Quốc của Ta, các con phải khước từ bóng tối và đón nhận Ánh Sáng. Ánh Sáng này hiện đang được ban tặng cho các con bởi Hành Động Thương Xót của Thiên Chúa nơi Thánh Tử của Ta.

Tình Yêu của Ta dành cho tất cả các con lớn lao đến nỗi Ta sẽ dùng đến tất cả quyền năng của Ta để cứu rỗi các linh hồn ở khắp mọi nơi. Cánh Tay Công Thẳng của Ta sẽ giáng xuống những linh hồn khước từ Ta nhưng chỉ khi nào mọi nỗ lực để hiệp nhất tất cả con cái Ta ở khắp mọi nơi không có công hiệu.

Vương Quốc Vinh Hiển vĩ đại của Ta sẽ được tỏ bày cho thế gian trong thời gian ngắn. Không một ai trong các con lại có ý muốn khước từ Vương Quốc Vinh Hiển của Ta, Vương Quốc này sẽ thống trị trong Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình trên trái đất.

Hãy cầu nguyện cho những ai cảm thấy khó đón nhận Sự Thật.

Thiên Chúa Cha Toàn Năng