Thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2011, lúc 23:45

Con gái yêu dấu của Ta, tình yêu của các tín hữu giúp Ta đứng vững. Ta mừng vui đến rơi lệ vì các tín hữu của Ta đã quây quần và bao bọc con bằng những lời cầu nguyện của họ.

Con gái của Ta, nhờ Ơn Chúa Thánh Thần, họ đã được mời gọi để đón nhận Lời Rất Thánh của Ta dành cho nhân loại qua những Thông Điệp quan trọng này.

Chỉ cần những linh hồn khác, những tín hữu của Ta và những người biết rằng Ta đang truyền đạt thông qua nhiều thị nhân khác nhau hầu giúp họ mở mắt ra và lắng tai nghe những gì Ta phải nói, thì khi ấy, lời cầu nguyện của họ sẽ mang lại lợi ích cho những linh hồn đáng thương vốn không được chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo.

Tình yêu của Ta chiếu tỏa thông qua những con cái trung thành của Ta trên khắp thế giới. Ngay lúc này, Ánh Sáng tình yêu của Ta thông qua họ đang tạo ra nhiều sự hoán cải. Tháng này, mặc dù các con cái Ta có thể không ý thức được, nhưng đã có hàng triệu linh hồn đang được cứu bởi lòng sùng kính của những tín hữu yêu dấu của Ta. Họ là những con cái yêu quý của Ta, họ đã thực thi Thánh Ý của Ta trong việc cầu nguyện và tận hiến trong suốt tháng Tám là tháng Cứu Rỗi các Linh Hồn.

Hãy nói với con cái của Ta rằng việc cầu nguyện và chay tịnh của họ đã làm cho trái tim nhân hậu của Cha Ta hạnh phúc biết bao. Một nguồn ân sủng dồi dào đang tuôn tràn trên những linh hồn thánh thiện quý giá đó để họ được tăng sức với ơn chuyển cầu cho những linh hồn lầm lạc từ nay trở đi.

Ta thật khao khát để ôm chặt mỗi người trong số họ vào vòng tay Ta và đưa họ đến gần thánh tâm Ta để Ta chỉ cho họ thấy Ta yêu thương họ nhiều biết bao. Rất can đảm, rất trung thành mặc dù có đôi lúc quay lại con đường tội lỗi. Thật tốt biết bao! Trái tim và linh hồn họ giờ đây đã được thấm nhuần lòng trắc ẩn của Ta và Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn đạo binh rất thánh của Ta khi họ tiến lên giành chiến thắng và giúp Ta cứu thêm nhiều linh hồn nữa.

Đấng cứu thế trung kiên yêu dấu của các con

Vị Vua của Nhân Loại

Chúa Giêsu Kitô