Thứ bảy ngày 5 tháng 3 năm 2011, lúc 10:00

Thông Điệp này phải được loan truyền cho càng nhiều người càng tốt

Con gái yêu quý của Ta, một lần nữa chúng ta lại gặp nhau. Mấy ngày qua con thật là bận rộn. Con có nhận thấy sức mạnh Ta ban cho con cả về đức tin cũng như thân xác không? Điều này là do công việc của con rất đẹp lòng Ta.

Khi con tiếp tục rao giảng những Thông Điệp này, hãy khuyến khích càng nhiều người mà con biết càng tốt để họ nhanh chóng tìm đến tòa giải tội ngay bây giờ vì tội lỗi của họ. Dù họ thuộc niềm tin Kitô Giáo nào cũng không sao. Họ phải tỏ ra khiêm nhường và tỏ lòng trung thành với Ta qua việc xin Ơn Cứu Rỗi.

Việc làm đơn giản này sẽ khiến họ mạnh mẽ hơn trong biến cố mà Ta gọi là Cuộc Cảnh Báo. Hỡi tất cả các con, hãy ăn năn đền tội để cứu linh hồn các con. Hãy chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo ngay lập tức bởi vì đối với những ai trong các con không ở trong tình trạng ân sủng, các con có thể không sống sót được.

Con gái yêu quý của Ta, Ta muốn con tiếp tục làm việc một cách khẩn trương để loan truyền lời Ta trong các Thông Điệp này. Ta đã giải thích cho con trước kia rằng những Thông Điệp này phải được loan truyền cho càng nhiều người càng tốt trong thời gian ngắn nhất. Biến cố này sắp xảy đến, cũng như một biến cố có liên quan đến Tòa Thánh Vatican cũng sẽ xảy đến.

Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô

Hãy mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô yêu quý của Ta, vì ngài đang bị vây quanh bởi những kẻ thù của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Hãy cầu nguyện cho các linh mục, những vị không bao giờ dao động trong đức tin của họ đối với Ta hoặc với Thiên Chúa Cha Hằng Hữu của Ta.

Sự trỗi dậy của ngôn sứ giả

Hiện nay, các con cần phải siêng năng cầu nguyện vì hậu quả cuộc tấn công vào vị Đại Diện Tòa Thánh của Ta sẽ được tất cả các con chứng kiến. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để Ngôn Sứ Giả sẽ bị nhận dạng đúng như bản chất thật của ông ta.

Hãy cẩn thận quan sát hành vi của hắn. Sự lưu tâm của hắn trong các chương trình nghị sự là cách thức mà theo đó những tôi tớ được thánh hiến của Ta vốn bị hắn dẫn dắt sai lạc sẽ ngã gục trong sự khiếp sợ dưới chân hắn.

Sau đó hãy cẩn thận lắng nghe những gì hắn nói. Sự khiêm nhường của hắn sẽ là giả dối, những ý định của hắn thì hiểm độc và thứ tình yêu mà hắn biểu lộ sẽ hoàn toàn là vì hắn.

Hắn sẽ được coi là sáng tạo, năng động – một hơi thở của bầu không khí trong lành. Trong khi hắn là người có đường hướng và tràn đầy sức sống, những khả năng của hắn sẽ không đến từ Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, mà chúng đến từ Satan, tên ác quỷ.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Hỡi các con của Ta, các con cần phải cảnh giác. Giờ đây, các con cần Ta hướng dẫn các con khi những lời tiên tri này được mặc khải cho nhân loại. Hãy mạnh mẽ, hãy trung thành với những Giáo Huấn của Ta. Hãy cầu nguyện theo nhóm. Hãy đọc kinh Mân Côi để cầu xin ơn che chở khỏi tên ác thần.

Những Giáo Huấn của Ta không bao giờ thay đổi

Hãy nhớ một bài học. Những Giáo Huấn của Ta không bao giờ thay đổi.

Xưa nay những Giáo Huấn đó vẫn luôn như thế.

Như Ta đã nói trước đây, là khi các con thấy những Giáo Huấn này bị sửa đổi, bị giảm bớt đi, hoặc sẽ có trường hợp bị bóp méo một cách có vẻ lạ lùng, hoặc mâu thuẫn với những Lời Giảng Dạy của Ta, các con hãy quay lưng lại và cầu nguyện với Ta để xin ơn hướng dẫn.

Đấng Cứu Thế Chí Thánh của các con

Chúa Giêsu Kitô