Thứ năm ngày 14 tháng 4 năm 2011, lúc 00:05

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, đừng lo lắng, con đang tiến triển trong cách con dành thời gian riêng để cầu nguyện với Cha. Giờ đây điều quan trọng là con người phải hiểu rằng để đến gần với Thánh Tâm Cha hơn, họ phải hiểu sự cần thiết của việc nhận lãnh bí tích Thánh Thể.

Nhiều người, bao gồm các nhóm Kitô Giáo khác nhau, phủ nhận sự Hiện Diện Đích Thực của Cha trong Bí Tích Thánh Thể. Lý do tại sao họ lại quyết định khước từ những lời hứa mà Cha thực hiện trong bữa Tiệc Ly là không rõ ràng, trong bữa Tiệc Ly, Cha đã hứa sẽ ban Mình và Máu Cha như của ăn và nguồn sống nuôi dưỡng linh hồn các con. 

Điều rõ ràng là ngày nay các phép lạ Thánh Thể, trong tất cả các Nhà Tạm trên toàn thế giới vẫn tồn tại và Thánh Thể hiện diện ở đó để nuôi dưỡng những linh hồn thiếu sức sống và trống rỗng đáng thương của các con bằng chính sự Hiện Diện của Cha.

Sự Hiện Diện này sẽ làm các con mạnh sức theo cách thức mà nếu các con bỏ lỡ việc đón nhận Cha, một khi các con đã quen với việc đón nhận này thì các con sẽ cảm thấy mất mát ngay.

Nhiều Kitô hữu bỏ qua một trong những lời hứa cơ bản nhất mà Cha đã thực hiện trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha, đó là Cha sẽ có mặt trong Bánh và Rượu và để lại một dấu ấn vĩnh viễn giúp dưỡng nuôi các linh hồn. 

Có quá nhiều lập luận của con người khiến Cha bị khước từ bởi chính những Kitô hữu tốt lành. Những Kitô hữu này không thể đón nhận Mình Thánh dưới Hình Thức Đích Thực của Bí Tích ấy. 

Thánh Thể Cực Thánh đã được trao cho tất cả các con như một Ân Huệ trọng đại vì ơn cứu chuộc và phần rỗi của các con. Việc khước từ sự thật rằng Cha đang Hiện Diện có nghĩa là các con đang để mất đi những ân sủng đặc biệt vốn là một phần của một lời hứa nhằm mang Cha đến gần tâm hồn các con hơn. 

Hãy nhớ rằng khi Cha chết vì các con là để dẫn các con đến với ơn cứu chuộc và sự sống đời đời. Hãy đón nhận Cha như là sự Hiện Diện sống động và linh hồn của các con sẽ an toàn theo những cách thức mà các con không thể nào tin là có thể xảy ra được. Hãy quay trở về và đón nhận Mình và Máu Thánh của Cha. 

Hãy để Cha loại bỏ những nghi ngờ của các con. 

Đây là một trong những sai lầm lớn nhất mà các Kitô hữu đã mắc phải khi họ không chịu đón nhận Cha vào linh hồn của họ. Thật là một sự xúc phạm đến Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta vì việc Hiến Tế là để cứu linh hồn của các con. 

Hãy để Cha mang Ánh Sáng và sức sống vào đời sống của các con. Các con sẽ sẵn lòng hơn để đón nhận Sự Thật trong Giáo Huấn của Cha sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra.

Hãy nhớ những gì Cha đã hứa trong bữa Tiệc Ly khi các con nhận lấy bánh và rượu thì bánh và rượu sẽ trở thành Mình và Máu Thánh của Cha cho các con. 

* Bất kỳ lời giải thích nào khác, là đã bị bóp méo bởi lối suy luận của con người. Giờ đây các con hãy hiểu và đón nhận Sự Thật.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô


Để làm sáng tỏ Giáo Lý về việc Biến Đổi Bản Thể, xin hãy xem Thông Điệp ngày thứ sáu 1 tháng 6 năm 2012, lúc 20:15

“ Khi tên Phản Kitô phá hủy tan tành tất cả các tôn giáo thì những vũ khí khiến hắn trở nên bất lực là Thánh Lễ và việc Biến đổi bản thể của Bánh và Rượu thành Mình và Máu Thánh, trong Bí Tích Thánh Thể.”