94. Cha muốn cám ơn những người giúp Cha trong việc loan truyền Lời Chí Thánh của Cha


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2011, lúc 16:00

Giờ đây Cha đến để khích lệ tất cả những tín hữu của Cha, những người mà khi nhận ra được Tiếng Nói chân thật của Cha, đã hưởng ứng bằng những việc phục vụ với lòng quảng đại lớn lao. Đối với những ai trong các con đang hiến dâng một cách quảng đại thời gian của các con để quảng bá và loan truyền những Thông Điệp của Cha thì Cha muốn nói lời cám ơn đến các con. Các con, những người con yêu dấu của Cha, đang mang lại niềm vui lớn lao cho trái tim sầu khổ của Cha trong những thời khắc lịch sử này. Hỡi các con, các con đã can đảm, dũng cảm và thấm nhuần Ân Sủng của Chúa Thánh Thần. Lòng trung thành và món quà thời gian của các con dành cho Cha và lòng sùng kính đầy yêu thương của các con đối với Sự Thật sẽ làm nảy sinh những ân sủng lớn lao trong Địa Đàng Mới mà Cha đã hứa ban cho con cái của Cha.

Cha sẽ nắm tay hướng dẫn các con trong Sứ Vụ Thánh Thiêng này và các con sẽ cảm nhận được Tình Yêu của Cha. Đừng bao giờ sợ hãi khi rao giảng Lời Cha vì mọi nỗ lực nhỏ nhoi mà bất cứ ai thực thi để quảng bá những Thông Điệp này đều sẽ được ban thưởng.

Giờ đây, hãy dấn thân, hỡi các tín hữu trung thành và yêu dấu của Cha. Hãy loan truyền Lời Thánh của Cha và giúp anh chị em các con là những người cần được hướng dẫn.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Dành Cho Hàng Giáo Sĩ

0 Shares
Share via
Copy link