Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2011, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, con hãy mời gọi con cái Cha đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện kể từ bây giờ cho đến Cuộc Cảnh Báo. Các tín hữu của Cha sẽ được mời gọi hàng ngày đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Cha ban cho con để cứu rỗi các linh hồn. Đây là Chiến Dịch Cầu Nguyện đầu tiên:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (1): Của lễ dâng Chúa Giêsu để cứu rỗi các linh hồn:

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, Đấng yêu thương chúng con vô cùng, xin cho phép chúng con bằng cách thức khiêm nhường, giúp cứu các linh hồn quý giá của Chúa.

Xin thương xót tất cả các tội nhân, bất kể họ đã xúc phạm đến Chúa nặng nề đến đâu.

Xin cho phép chúng con, qua việc cầu nguyện và đau khổ, để giúp đỡ cho các linh hồn không được sống sót qua Cuộc Cảnh Báo, tìm được nơi chốn bên cạnh Chúa trong Vương Quốc của Chúa. Ôi Chúa Giêsu dịu ngọt, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện, để giúp Chúa chinh phục được các linh hồn mà Ngài mong mỏi nhất.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con nguyện trung thành với Thánh Ý Chúa luôn mãi. Amen.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth