253. Chiến Dịch Cầu Nguyện (2): Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo toàn cầu


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2011, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, hôm nay Cha mời gọi các môn đệ của Cha hãy dâng Chiến Dịch Cầu Nguyện này để cứu những con cái đáng thương, những người đang bị hành hạ bởi các nhà lãnh đạo trong chính quốc gia họ, những kẻ đến lượt mình lại bị sai khiến bởi những thế lực toàn cầu, vốn không thuộc về Thiên Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, nhân danh Con rất yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, con cầu xin Cha che chở con cái Cha khỏi sự bách hại mà thế lực toàn cầu đang âm mưu chống lại những quốc gia vô tội.

Con cầu xin ơn tha thứ tội lỗi cho các linh hồn gây nên sự khó khăn gian khổ này, để họ biết quay về với Cha với tấm lòng khiêm nhường thống hối ăn năn.

Xin ban sức mạnh cho những con cái của Cha bị hành khổ, để họ đứng vững trước những đau khổ, ngõ hầu đền bù tội lỗi của toàn thế giới, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba

0 Shares
Share via
Copy link