Thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2011, lúc 19:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, giờ đây Cha ban cho các con một Chiến Dịch Cầu Nguyện để giải thoát thế giới khỏi nỗi sợ hãi:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con nài xin Chúa giải thoát thế giới khỏi nỗi sợ hãi, vốn tách rời các linh hồn khỏi Thánh Tâm yêu thương của Chúa.

Con cầu xin cho các linh hồn phải trải qua nỗi sợ hãi thật sự trong Cuộc Cảnh Báo, không phải sợ hãi nữa, và cho phép Lòng Thương Xót Chúa ngập tràn linh hồn họ, để họ được tự do yêu mến Chúa theo cách thức mà họ nên làm. Amen.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth