Chúa Nhật ngày 20 tháng 11 năm 2011, lúc 18:00

Hỡi con gái của Cha, Chiến Dịch Cầu Nguyện này rất quan trọng vì nó sẽ giúp hiệp nhất các gia đình để các gia đình có thể quy tụ nên một trong Vương Quốc Địa Đàng Mới của Cha trên Trái Đất.

Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất mọi gia đình trong Cuộc Cảnh Báo, để họ nhận được Ơn Cứu Rỗi đời đời.

Con cầu xin cho mọi gia đình ở bên nhau trong sự hiệp nhất với Chúa, để họ được thừa hưởng Địa Đàng Mới trên Trái Đất. Amen.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc nhân loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth