Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức: Giám mục Georg Bätzing, đã nói với các nhà báo tại một cuộc họp báo vào ngày 25 tháng 2 rằng cần phải tôn trọng “quyết định lương tâm cá nhân” của những người tìm cách nhận Mình Thánh Chúa. Nhằm trả lời về việc cho phép Thệ phản (Tin lành) được rước Mình Thánh Chúa trong thánh lễ của người Công Giáo hay không.

Giám mục Georg Bätzing
Photo: sueddeutsche.de

Giám mục Georg Bätzing đã nói: “Tôi không từ chối ban Mình Thánh Chúa cho một người Thệ Phản nếu anh ta muốn.”

Vị giám mục 59 tuổi nói thêm rằng đây đã là một “thông lệ” ở Đức “vào mỗi Chúa Nhật”.

Giám mục Georg Bätzing và Giám mục Thệ phản Martin Hein – đã nghỉ hưu – cả hai là đồng chủ tịch của Nhóm Nghiên cứu Đại kết

 

Mời bạn đọc thêm:

Phong trào đại kết

Mở

 

ÖAK tên gọi tắt của nhóm Nghiên cứu Đại kết, năm 2019 đã đưa ra đề xuất có tên là “Cùng nhau nơi bàn tiệc của Chúa”. Mục đích của nhóm này là không cho phép những sự khác biệt tồn tại giữa Công Giáo và Thệ phản, cách đặc biệt là những bất đồng trong nhận thức về Bữa Tiệc Ly, Bí tích Thánh Thể, chức thánh.

Như thế, rõ ràng nhóm này chủ trương đồng hóa giữa Công Giáo và Thệ phản. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được vì Công Giáo luôn luôn gắn liền với Đức Ki-tô như cành nho gắn với cây nho thật, luôn xem Bí tích Thánh Thể là Mình và Máu thật của Chúa Ki-tô. Bí tích Thánh Thể không phải là một biểu tượng hay bữa tiệc đơn giản để tái hiện Bữa Tiệc Ly cách qua loa. Với Thệ phản, Bí tích Thánh Thể không phải là Bí tích thánh, tấm bánh trong mắt họ chỉ là một tấm bánh không hơn không kém, họ không tin rằng qua lời truyền phép bánh và rượu trở thành Mình và Máu thật của Chúa Ki-tô.

Linh mục Fx. Ngô Tôn Huấn giải thích về vấn đề này như sau: (Trích)

< Chúng ta biết rằng các giáo phái Thệ phản Lutherans, Baptists, Methodists, Church of Christ, Fundamentalists, Pentecostals Evangelicals v.v. Tất cả đều không có nguồn gốc Tông Đồ (Apostolic succession), mặc dù họ tin Chúa(God), nhận Chúa Kitô là Đấng Cứu thế (Savior) và dùng Kinh Thánh làm nền tảng cho sứ vụ giảng dạy (preaching ministry) của họ. Nhưng họ cắt nghĩa Kinh Thánh theo cách hiểu riêng của họ, nên có sự khác biệt giữa Giáo Hội Công Giáo và các giáo phái Thệ phản, kể cả Anh Giáo về việc giải thích và áp dụng Kinh Thánh.

Chính vì họ không có các bí tích quan trọng và hữu hiệu như Thánh Thể, Hòa giải và Truyền Truyền Chức Thánh (Holy Orders) nên họ không có hàng tư tế (Sacerdos) phẩm trật và có chức thánh là Giám mục và Linh mục để cử hành hữu hiệu các bí tích hòa giải, Thêm sức, Thánh Thể, Sức Dầu và Truyền Chức Thánh như trong Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Đông Phương.

Nói rõ hơn, họ không thể có Bí Tích Thánh Thể được, vì họ không có chức Linh Mục (priesthood) hữu hiệu để có thể cử hành Thánh lễ Ta Ơn (Eucharist) qua đó, Chúa Kitô lại một lần nữa hiện diện nơi thừa tác viên có chức thánh (giám mục hay linh mục) để biến bánh và rượu nho thành Mình và Máu Chúa như Người đã làm lần đầu tiên trong Bữa tiệc ly. >. Hết trích.

Điều quan trọng cần phải nhắc lại chính là quan điểm của Thệ phản về cử hành Bí tích Thánh Thể. Đối với họ, không coi đó là Bí tích Thánh Thể mà chỉ đơn giản là tái hiện Bữa Tiệc Ly. Họ sẽ không tôn kính Mình Thánh Chúa vì họ không có cùng một nền tảng đức tin như Công Giáo.

Những Giám mục hay Thần học gia như Georg Bätzing hiểu rõ những khác biệt bất khả tương đồng này, thế nhưng vẫn đang cố gắng để hòa làm một cùng với Thệ phản, thì chỉ có hai con đường: một là Công Giáo thay đổi, hai là Thệ phản phải thay đổi để phù hợp với nhau. Thực tế đã và đang cho thấy, Công Giáo đang ngày càng bị thay đổi giống với Thệ phản hơn, đơn cử là việc rước Mình Thánh Chúa trên tay, xuất phát từ Thệ phản.

 

 

Mặc dù Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ vũ Hiệp nhất Kitô Giáo, đã lên tiếng phản đối đề xuất “Cùng nhau nơi bàn tiệc của Chúa” của ÖAK nhưng vị Giám mục Công Giáo Georg Bätzing này vẫn ngoan cố và tái khẳng định rằng việc hiệp nhất trong bàn tiệc Thánh Thể là tốt có thể xảy ra.

Nhóm ÖAK được thành lập năm 1946 tại Paderborn được thành lập dưới sự chủ trì của Giám mục Lorenz Jaeger và Wilhelm Stählin, đang ngày càng thu được nhiều kết quả cách đặc biệt tại Đức. Đây thực sự là điều đáng lo ngại với Giáo hội Công Giáo, đức tin đang bị thử thách và Giám mục có phần nuông chiều các tư tưởng thế tục đang góp phần làm hủy hoại đức tin tinh tuyền của người Công Giáo.

DUCMEMARIA.COM
Tổng hợp từ CNA

Leave a Reply