Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2011, lúc 20:50

Con gái yêu dấu của Cha, con phải lắng nghe. Khi những lời tiên tri của Cha xảy ra và khi Lời Chí Thánh của Cha bắt đầu được người ta đón nhận và lắng nghe thì con phải cẩn thận. Con gái của Cha, con sẽ bị thù ghét ở nhiều nơi và con làm cho nhiều người lo sợ.

Lời tiên tri của Cha sẽ được trao ban cho con để bảo đảm rằng sẽ không còn sự nghi ngờ nào trong tâm trí của tất cả con cái Cha, rằng lời hứa về ơn cứu rỗi đời đời cuối cùng sẽ được thực hiện.

Hỡi con gái của Cha, con sẽ cảm thấy bị cô lập, bị khước từ, lo sợ và sẽ phải chịu khổ đau khủng khiếp vì Danh Cha.

Nếu không có sự hy sinh của con, Cha không thể hoàn tất lời hứa của Cha để cứu rỗi nhân loại, để mỗi một linh hồn đều được ban cho cơ hội vui hưởng gia nghiệp chính đáng của họ.

Cha mời gọi các tôi tớ được thánh hiến của Cha để bảo vệ con, con gái của Cha, vì đó sẽ là nhiệm vụ thánh thiêng của họ. Cuối cùng họ sẽ hiểu được vai trò của họ là gì. Trong khi đó, Cha mời gọi tất cả các môn đệ yêu dấu của Cha hãy cầu nguyện để bảo vệ các con chống lại các thế lực tà ác do Satan dẫn dắt, chúng là những kẻ muốn hủy diệt thế giới vì chính lợi ích của chúng.

Hãy mạnh mẽ lên. Hãy cầu xin ơn bảo vệ và sự trợ giúp của Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta trong mọi lúc.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Thế và là Đấng Chuộc Tội nhân loại