Thứ bảy ngày 7 tháng 5 năm 2011, lúc 09:50

Con gái yêu dấu của Ta, giờ đây con hãy nhận lấy Thập Giá của Ta và giúp Ta vác Thập Giá trên hành trình mà Ta đã vạch ra cho con.

Con gái yêu quý của Ta, vài tuần vừa qua, con đã chịu đau khổ biết bao.

Ta cho phép điều này diễn ra bởi vì nó đã mang con đến gần Thánh Tâm của Ta hơn.

Nhiều linh hồn được mời gọi để truyền đạt những Thông Điệp của Ta cho thế giới. Chỉ qua sự tự nguyện thanh tẩy của chính linh hồn ấy thì mới xác định được mức độ của ơn phân định.

Nói cách khác là nếu linh hồn Ta chọn để truyền tải lời của Ta mà tinh tuyền thì những Thông Điệp sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn. Những Thông Điệp ấy sẽ có dấu ấn vững bền trong linh hồn.

Những Thông Điệp ấy sẽ đầy lòng trắc ẩn nhưng sẽ tỏ lộ Sự Thật trong Giáo Huấn của Ta ở hình thức tinh tuyền nhất.

Ta không có thời gian cho những chi tiết vụn vặt được loài người mong đợi, những người muốn nghe lời của Ta theo một cách thức nhất định nào đó – theo một hình thức đã được đơn giản hóa.

Ngay cả Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta và những hành động tàn ác gây ra bởi loài người trong Cuộc Khổ Nạn của Ta đã không được tỏ lộ cho thế gian theo cái cách thức cần phải có.

Vì vậy, hỡi các con, chỉ một số ít người trong các con hiểu được sự khủng khiếp mà Ta, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, đã bị đối xử khi nằm trong tay của loài người. Sự đối xử này đối với Ta ngày hôm nay, khi Ta bị chế giễu, cười nhạo, khước từ và ngược đãi vẫn còn là bằng chứng.

Cái chết của Ta đã mở ra con đường cứu linh hồn các con khỏi hoả ngục đời đời. Điều này vẫn còn hiệu nghiệm. Đừng hoài phí ơn cứu độ vì nếu không đón nhận Sự Thật, các con sẽ không thể được cứu.

Hãy lắng nghe điều này: Ta là Sự Thật. Ta chính là con đường dẫn đến ơn cứu rỗi của các con.

Trước khi chết, hãy quay lại với Ta và cầu xin ơn cứu rỗi ngay cả khi các con đã khước từ Ta, khước từ các Giáo Huấn của Ta, chối bỏ sự Hiện Hữu Đích Thực của Ta.

Không bao giờ là quá muộn để quay trở về với Ta và cầu xin Ta nắm tay các con và để Ta dẫn đưa các con vào Vương Quốc Thiên Đàng của Cha Ta.

Nhưng các con chỉ có thể làm điều này khi các con còn sống trên trái đất. Đây là cơ hội duy nhất để được ban sự sống đời đời. Sau đó thì đã quá muộn.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô