Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010, lúc 15:00

Nào tiến lên, hãy làm ngay những gì cần làm để mọi người thấy và nghe được những Thông Điệp thánh thiêng của Cha.

Cha hoàn toàn tin tưởng vào con trong việc sử dụng bất cứ phương tiện nào con cảm thấy bảo đảm rằng người ta sẽ đọc những Thông Điệp này, hỡi con. Con cần tất cả sức lực mà con có để viết Cuốn Sách này. Cuốn Sách này* sẽ thay đổi cuộc sống, cứu được nhiều linh hồn và Cuốn Sách này đã từng được tiên báo. Quả thật, Cuốn Sách này là những gì đã được tiên báo. Con là người viết. Cha là Tác giả.

Con đừng ngạc nhiên hay bị choáng ngợp vì đây là một Sứ Vụ rất thiêng liêng và con đã được tuyển chọn để thực hiện công việc này cùng với Cha. Con sẽ phải dành ra ba tháng. Cha muốn con xuất bản Cuốn Sách này trên khắp thế giới. Công Trình này phải có quy mô to lớn, đầy sức mạnh và phải được hàng triệu người tìm kiếm, giống y như cuốn Kinh Thánh.

Hỡi con gái của Cha, con có thể xuất bản Sách với nhan đề “Cuộc đối thoại với vị tiên tri thần bí”. Làm như vậy cũng được. Con của Cha, tại sao con lại sợ? Con đang được hướng dẫn từ Thiên Đàng. Con phải mạnh mẽ lên. Hãy tín thác vào Cha. Hãy đầu phục Cha. Cha sẽ nắm tay con trên mỗi bước đường của con. Cha sẽ lại nói chuyện với con sau.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Ghi chú: * Cuốn Sách mà Chúa Giêsu đề cập đến là Tập một của những Thông Điệp được phát hành trên thế giới vào tháng hai năm 2011.