Thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2011, lúc 14:30

Con gái yêu dấu của Cha, lòng Cha đang dâng lên nỗi đau buồn khi Cha nhìn vào các con dấu yêu của Cha, những người không biết gì về những thay đổi ở phía trước.

Cha quá yêu thương chúng đến nỗi Cha đã phải khóc với nỗi đau buồn sâu thẳm khi Cha nhìn thấy chúng đi lang thang khắp nơi để tìm cho bằng được Cha nhưng lại không thể tìm ra.

Chúng biết rằng có một mối dây liên kết còn thiếu trong cuộc sống nhưng không thể xác định được đó là cái gì. Mối dây liên kết đó chính là tình yêu. Cha là tình yêu. Cha là những gì chúng đang tìm kiếm nhưng lại không biết nơi nào để tìm. Tuy nhiên, Cha đang đứng ở đó chờ đợi và kiên nhẫn chờ đợi chúng quay trở về với Cha.

Con gái của Cha, chúng đang lãng phí quá nhiều thời gian. Con cái Cha chỉ nhắm vào những nơi sai lầm để tìm kiếm sự sự thỏa mãn và bình an mà chúng khao khát. Nhưng chúng sẽ không thể tìm thấy những điều này trừ khi chúng nhận thức được rằng chỉ nhờ sự khiêm tốn thì chúng mới có được bình an trong lòng.

Cho đến khi nào con cái Cha mới nhận ra rằng chúng không thể sống còn mà không có tình yêu đối với Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao, rằng chúng sẽ chết trong sự thiếu vắng tình yêu và sự bình an nơi tâm hồn? Hỡi con gái Cha, Cha đang mỏi mệt. Ước chi những người đã ruồng bỏ Cha biết quay về với Cha. Giá mà chúng ngừng tìm kiếm quyền lực, tiền bạc và vinh quang từ của cải vật chất thì chúng đã biết được Sự Thật.

Cha cần tất cả các con, những người theo Cha, tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn mù lòa, những người đang bị hư mất. Đừng bao giờ bỏ cuộc vì lời cầu nguyện của các con sẽ được đưa ra trước Ngai Tòa của Chúa Cha. Xin các con hãy đọc lời nguyện sau :

“Lạy Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, con đến trước Ngai Tòa Cha trong tuần này để cầu xin cho linh hồn của anh chị em con, những người không chịu nhìn nhận sự Hiện Hữu của Cha. Con nài xin Cha đong đầy tâm hồn họ bằng ân sủng của Cha để họ mở lòng ra lắng nghe Lời Chí Thánh của Cha.”

Hãy chọn lấy những linh hồn mà các con biết và cả những ai không muốn nhận biết Thiên Chúa Cha rồi đặt tên của họ trước nhan Thánh Chúa Cha. Của lễ là lời cầu nguyện của các con sẽ được tưởng thưởng bằng phần rỗi dành cho họ. Giờ đây hãy dấn thân, hỡi đạo binh của Cha và hãy chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến tâm linh chống lại tên ác quỷ.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô