Đức Hồng y Miguel Angel Ayuso Guixot kêu gọi các lãnh đạo các tôn giáo đáp lại lời kêu gọi của ĐTC trong thông điệp Tất cả anh em trong việc thăng tiến tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội. Ngài cũng hy vọng rằng những nhà lãnh đạo tôn giáo có thể thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các cộng đồng và mọi người trên khắp thế giới chỉ tìm kiếm công ích và phẩm giá của mỗi con người.

Ngỏ lời với 500 lãnh đạo các truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới và các nhân vật thuộc thế giới chính trị và văn hóa, Đức Hồng y Ayuso đưa ra lời mời gọi: “Thế giới đang trải qua một thời điểm vô cùng đen tối đòi hỏi những câu trả lời và giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề của cuộc sống hiện sinh của chúng ta. Gia đình nhân loại cần có một tinh thần hiệp nhất và tình bạn chân chính để đưa ra câu trả lời cho những vấn đề chung của chúng ta. Chúng ta, đặc biệt là những nhà lãnh đạo tôn giáo, phải là nguồn lan truyền hy vọng.”

Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh nhận định rằng trách nhiệm của các lãnh đạo tôn giáo là làm chứng về “hiệp nhất, liên đới và huynh đệ, cho xã hội mà chúng ta đang sống.”

Theo Vaticannews.
www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2020-10/dhy-ayuso-dien-dan-lien-ton-g20.html