Thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2011, lúc 20:10

Khi ai đó đặt vấn đề về đức tin của mình, người ấy cần phải suy nghĩ. Nếu người ấy còn nghi ngờ thì phải cầu xin Cha giúp mở mắt họ ra. Nếu người ấy thấy khó cầu nguyện thì phải cầu xin Cha giúp mở miệng họ ra. Nhưng nếu người ấy không chịu lắng nghe Sự Thật thì người ấy cần lời cầu nguyện của nhiều người khác.

Hỡi các con, Cha quan tâm sâu sắc đến cách thức mà ở đó điều tội lỗi được bày ra như là điều tốt, trong khi điều tốt lại bị người ta bày ra như là điều tội lỗi. Tất cả mọi sự trong thế giới của các con đang bị đảo lộn. Đối với những ai trong các con không có một lòng sùng kính sâu sắc đối với Cha thì các con không phải là người khôn ngoan.

Các hành động tội lỗi hiện đang được thực hiện trên khắp thế giới ở mọi cấp độ của chính phủ, mọi Giáo Hội và mọi quốc gia dưới danh nghĩa của các con mà các con không hề hay biết gì về điều này.

Các điều luật xấu xa đang được người ta đưa ra và trình bày cho nhân loại như là những quyền lợi tốt nhất của họ. Điều này bao gồm các chế độ xã hội mới, thuốc men, viện trợ nước ngoài, tiêm chủng và những lời giảng dạy của các tôn giáo mới cùng các thứ giáo lý khác. Chưa bao giờ có nhiều sự nhầm lẫn và hỗn độn giữa các con của Cha đến như vậy.

Bề ngoài thì tất cả mọi sự được xem như là đang được kiểm soát, có trật tự và theo cách thức mà nó phải có. Tuy nhiên, một trật tự duy nhất thật sự tồn tại lại nằm trong tay những kẻ đang nắm quyền kiểm soát các sự kiện trên thế giới, mà các đuờng lối độc ác của chúng được che dấu một cách an toàn đằng sau những cánh cửa đóng kín.

Hỡi các con, các con đừng để mình bị lừa gạt. Các con phải quay về với Cha cầu xin Cha trợ giúp để những việc làm xấu xa do các thế lực bí mật toàn cầu lên kế hoạch có thể bị làm suy yếu đi. Con đường duy nhất dẫn đến sự tự do thực sự của các con là khi các con khôi phục lại được niềm tin của các con trong Cha. Các con yêu dấu của Cha, điều này sẽ sớm xảy ra khi Cha tỏ mình ra cho nhân loại trong Cuộc Cảnh Báo vốn đang càng ngày càng đến gần hơn.

Cha khẩn thiết kêu gọi các con cầu nguyện cho những người có tầm nhìn nhưng lại là những người bị mù lòa trước Lời Chí Thánh của Cha. Hãy cầu nguyện cho những ai cứ khăng khăng bóp méo các Giáo Huấn của Cha và cầu nguyện cho các tôi tớ được thánh hiến của Cha là những người mà do sự hèn nhát, đã chấp nhận khuất phục trước những đòi hỏi của các chính phủ.

Chỉ có một Đấng cai trị duy nhất mà giờ đây Đấng ấy đang chịu trách nhiệm về tương lai của các con. Đó chính là Đức Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Dựng tất cả muôn loài.

Các con hãy trung thành với Người trên hết mọi sự và rồi các con sẽ nhận ra một nền tảng vững chắc khi các con tiến về phía trước trên con đường Sự Thật.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô