Thứ tư ngày 4 tháng 7 năm 2012, lúc 12:50

Hỡi con, những ai đã từng chứng kiến các phép lạ về việc hiện ra của Mẹ trên trái đất sẽ biết rằng thời điểm để những bí mật và những lời tiên báo, sẽ sớm xảy ra.

Hỡi các con, Mẹ đã tỏ mình ra trên thế giới trong một thời gian để giúp chuẩn bị các con cho Cuộc Quang Lâm Đầy Vinh Hiển của Con Mẹ.

Thánh Tử của Mẹ đang chuẩn bị tất cả các con qua các thị nhân và các ngôn sứ để các con xứng đáng lãnh nhận Ơn Sự Sống Đời Đời của Người.

Các con không được sợ hãi tương lai nếu các con tin vào Thánh Tử của Mẹ vì Người là Bánh Trường Sinh và các con sẽ có một tương lai mới tuyệt vời.

Hỡi các con, cho dù bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới, các con phải biết rằng Thiên Chúa Tối Cao nắm quyền điều khiển.

Satan có rất ít quyền lực để chống lại Thiên Chúa Cha.

Sức mạnh của con rắn chỉ được củng cố bởi những kẻ sa ngã vì tội lỗi và những cám dỗ mà hắn đặt sẵn trên đường họ đi.

Con người trở thành tù nhân khi người ấy phạm tội, vì sức mạnh của người ấy để chống lại tội lỗi và chống lại những xúc phạm đến Thiên Chúa, bị suy yếu đi.

Và rồi con người ấy lại tiếp tục phạm tội cho đến khi chìm đắm trong bóng tối dày đặc đến nỗi anh ta không thể thoát ra được cho dù anh ta cố gắng biết bao.

Hỡi các con, giờ đây các con phải trợ giúp những linh hồn đáng thương này, vì tình yêu các con dành cho Thánh Tử của Mẹ.

Chỉ có các con mới có thể giúp được họ và cứu vớt họ vì nhiều người không thể tự cứu được mình.

Các con là những chiến binh mà giờ đây Thánh Tử của Mẹ cần đến. Chính nhờ tình yêu của Người mà Người ban Ân Sủng cho những linh hồn lầm lạc khi các con khẩn cầu sự trợ giúp của Người qua những lời cầu nguyện của các con.

Đây là Chiến Dịch Cầu Nguyện để cứu những tội nhân.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (64): Xin cứu vớt anh chị em con

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế rất dấu yêu, xin nhận của lễ hy sinh và lời cầu nguyện của con để cứu anh chị em con thoát khỏi ngục tù bóng tối đang giam hãm họ.

Xin cho phép con giúp Chúa cứu rỗi linh hồn họ.

Con nài xin Chúa tha thứ tội lỗi, và tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn họ, để họ chạy vào trong Vòng Tay Chúa, là nơi nương náu họ đang hết sức cần đến, kẻo phải hư mất đời đời.

Con xin dâng lên Chúa của lễ là sự đầu phục trong tâm tình khiêm hạ tạ ơn để cầu xin cho linh hồn của họ. Amen.

Hỡi các con, các con nên một với Thánh Tử Mẹ.

Tình yêu của các con mang đến cho Người niềm an ủi lớn lao, sự hy sinh và lời cầu nguyện của các con sẽ giúp Người mang cả nhân loại vào chốn an toàn nơi Địa Đàng Mới của Người trên trái đất.

Chỉ khi ấy gia đình Thánh của Thiên Chúa Tối Cao mới có thể đoàn tụ và sống trong an bình cho đến muôn đời.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth