199. Đức Trinh Nữ Maria: Hãy cầu xin ơn che chở của Mẹ cho toàn thế giới


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011, lúc 21:00

Hỡi con của Mẹ, con phải mời gọi con cái Mẹ cầu nguyện với Mẹ để Mẹ có thể bao bọc họ bằng áo choàng thánh thiêng nhất của Mẹ trong thời buổi này. Việc làm của tên lừa dối đang gia tăng và lan rộng như đám cháy rừng. Sự kiểm soát độc ác mà các con đang nhìn thấy tất cả chung quanh các con đang được điều khiển bởi hắn và lũ quỷ rất đông đảo của hắn. Chúng gây ra nhiều nỗi thống khổ và đau đớn trên thế giới. Việc đọc Kinh Mân Côi rất thánh của Mẹ sẽ ngăn chặn hắn gây ra những thiệt hại mà hắn đang có ý định áp đặt trên thế giới này.

Hỡi các con của Mẹ, hãy cầu nguyện khi các con ở bất cứ nơi nào để xin ơn che chở đặc biệt của Mẹ chống lại tên ác quỷ.

Hãy cầu nguyện để xoa dịu nỗi thống khổ của Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Đấng đang cần nhiều sự an ủi của các con. Người cần lời cầu nguyện của các con khi Người bắt đầu cứu nhân loại khỏi cuộc sống tội lỗi và ngang ngạnh của họ một lần nữa.

Giờ đây hãy cầu nguyện như thể các con chưa bao giờ cầu nguyện trước kia.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con

Nữ Vương Bình An

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Dành Cho Hàng Giáo Sĩ

0 Shares
Share via
Copy link