Chúa Nhật ngày 10 tháng 7 năm 2011, lúc 12:10

Con gái yêu dấu của Cha, đối với nhiều con cái Cha đang sợ hãi vì các Thông Điệp của Cha và nhận thấy họ khó có thể đối mặt với các Thông Điệp thì giờ đây xin các con hãy lắng nghe Cha. Sự dữ đang leo thang trên thế giới là do bàn tay của nhân loại thông qua tội lỗi. Điều này không thể tiếp tục nữa. Xin các con đừng sợ hãi vì sợ hãi cũng không thay đổi được các kế hoạch đang được tiến hành bởi tổ chức độc ác Một Thế Giới. Hỡi các con, các con cần phải nhận biết những gì đang xảy ra. Điều quan trọng là tất cả mọi người phải được cảnh báo về những hành động của tổ chức này và những kế hoạch độc ác của chúng, những kế hoạch ấy được tạo ra để kiểm soát các con.

Xin các con chào đón Cuộc Cảnh Báo 

Cuộc Cảnh Báo của Cha – Hành Động lớn lao của Lòng Thương Xót là một Ân Huệ trọng đại của Tình Yêu. Vì vậy các con hãy chào đón Cuộc Cảnh Báo vì Cuộc Cảnh Báo sẽ mang lại nhiều sự hoán cải. Sự hoán cải sẽ lan rộng đến nỗi nó sẽ tạo ra một cảm giác tuyệt vời của tình yêu và bình an khi con cái Cha trở nên khiêm nhường bởi Biến Cố Trọng Đại này. Khi ấy sẽ có sức mạnh của số đông. Càng nhiều người tin vào Sự Thật thì tác động của Tổ chức Thế Giới Mới càng suy yếu. Hãy cầu nguyện và nhiều lời cầu nguyện có thể ngăn chặn nhiều thiệt hại mà họ cố ý gây ra. Vì thế, xin các con đừng bao giờ quên cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi và Kinh Lòng Thương Xót vì sự kết hợp của hai chuỗi kinh này sẽ giúp loại bỏ nhiều sự dữ chờ sẵn. Giờ đây các con hãy dấn thân và đừng sợ hãi. Với sự nhiệt tâm, hãy chờ đón một khởi đầu mới, một nền hòa bình mới, nơi đó sự dữ sẽ bị loại trừ vĩnh viễn.

Đó là Lời Cha hứa với các con.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth