Ước muốn của Mẹ là cứ mỗi năm vào ngày 8 Tháng 12 vào lúc 12 giờ trưa, các con hãy làm một giờ Thánh gọi là Giờ Ân Huệ cho toàn thế giới. Các con sẽ nhận được rất nhiều ân sủng thánh thiện cho việc làm này!

ĐỨC MẸ MARIAHOA HỒNG MẦU NHIỆM

Tước hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm

Vào ngày 8 tháng 12 nhân dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, qua thị nhân Pierina Gillio (1911 – 1991), người Ý, Đức Mẹ Maria phán với bà Pierina rằng:

“Bằng việc hiện ra ở Montichiari,  Mẹ mong muốn được tôn kính với tước hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm (Rosa Mystica).”

“Ước muốn của Mẹ là cứ mỗi năm vào ngày 8 Tháng 12 vào lúc 12 giờ trưa, các con hãy làm một giờ Thánh gọi là Giờ Ân Huệ cho toàn thế giới. Các con sẽ nhận được rất nhiều ân sủng thánh thiện cho việc làm này!”

Và:

“Chúa Giêsu Con Mẹ sẽ đổ tràn đầy Lòng Thương Xót Chúa trên những người tốt lành vì họ biết cầu nguyện liên lỷ cho các người tội lỗi.”

“Giờ Ân Huệ này mang lại nhiều ơn hối cải đến cho những trái tim chai đá và cứng cỏi. Ân sủng của Chúa sẽ đụng chạm đến họ và biến đổi họ thành những con cái trung thành của Chúa trong tình yêu mới. Thiên Chúa mong muốn nhân loại hãy thống hối.”

Đức Mẹ Maria phán:

“Việc đền tội không gì khác hơn là hãy chấp nhận những cây thánh giá hàng ngày một cách vui vẻ. Dù thánh giá lớn hay nhỏ thì cũng hãy chấp nhận với tình yêu!”

Đức Mẹ Maria phán với thị nhân Pierrina rằng:

“Con hãy đến với Mẹ vào buổi trưa ngày 8 tháng 12 bởi vì đó là Giờ Ân Huệ của Mẹ.”

Chị Pierrina hỏi Mẹ xem chị cần phải làm gì để chuẩn bị cho Giờ Ân Huệ này thì Đức Mẹ Maria phán:

“Các con hãy chuẩn bị với lời cầu nguyện và việc đền tội. Hãy cầu nguyện Thánh Vịnh số 50 (51) ba lần với hai tay giang ra. Trong Giờ Ân Huệ này, nhiều ơn lành thiêng liêng được ban cho những ai hết lòng cầu nguyện và thống hối. Những kẻ có trái tim chai đá nhất sẽ được ơn Chúa tác động. Mẹ hứa ban cho những ai xin ơn Mẹ trong Giờ Ân Huệ này, ngay cả trong những trường hợp khó khăn nhất, ơn ấy sẽ được ban cho, nếu hợp với Thánh Ý Chúa Cha trên Trời.”

“Các con hãy thông báo cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ XII rằng đây là ý của Mẹ, Mẹ muốn Giờ Ân Huệ cho toàn thế giới được truyền bá cho tất cả mọi người được biết.

Nếu ai không thể đến nhà thờ được thì hãy cầu nguyện tại nhà mình vào buổi trưa ngày 8 tháng 12 thì họ cũng nhận được ân huệ của Mẹ. Những ai cầu nguyện và khóc lóc thống hối sẽ tìm thấy một  cầu thang vững chắc để dẫn đến thiên đàng. Họ cũng sẽ nhận được sự bảo vệ và ơn phúc qua Trái Tim đầy tình yêu Từ Mẫu của Mẹ.”

Sau đó Đức Mẹ Maria chỉ cho chị thị nhân Pierrina thấy Mẫu Tâm của Mẹ và phán:

“Con hãy nhìn xem Mẫu Tâm Mẹ yêu thương nhân loại nhiều vô cùng nhưng nhiều người đã xúc phạm đến Mẫu Tâm Mẹ. Nếu những người tốt và xấu cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện thì họ sẽ nhận được Lòng Thương Xót và bình an trong Mẫu Tâm Mẹ. Thiên Chúa đang bảo vệ những người tốt và đang ghì lại những hình phạt dành cho người tội lỗi vì Mẹ đang cầu bầu cho tất cả các con.”

Đức Mẹ Maria mỉm cười và phán:

“Các con sắp sửa nhận ra sự vĩ đại của Giờ Ân Huệ này!”

Khi chị Pierrina thấy Đức Mẹ Maria sắp biến đi thì chị cầu khấn:

“Lạy Mẹ, con xin cảm tạ Mẹ. Xin Mẹ chúc phúc cho tổ quốc của con là nước Ý và toàn thế giới. Xin Mẹ ban ơn đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng của chúng con, cho các linh mục và tu sĩ nam nữ và cho những người tội lỗi.”

Đức Mẹ Maria phán:

“Mẹ vừa chuẩn bị cho một dòng suối ân huệ ngập tràn cho tất cả những con cái lắng nghe lời Mẹ và giữ lời Mẹ trong trái tim họ.”

Lời yêu cầu của Đức Mẹ Maria về Giờ Ân Huệ

1. GIỜ ÂN HUỆ  bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa, ngày 8 tháng 12  hàng năm. Đó là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và đó là Giờ Ân Huệ.
2. Nếu không đến được nhà thờ thì hãy cầu nguyện ở nhà nhưng đừng nghe điện thoại hay mở cửa đón tiếp ai. Hãy tịnh hiệp với Chúa Giêsu trong Giờ Ân Huệ này.
3. Cầu nguyện Thánh Vịnh 50 (51) ba lần với hai cánh tay giăng ra.
4. Sau đó, hãy cầu nguyện trong thinh lặng với Chúa để suy niệm về Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu KiTô. Có thể đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện ca ngợi Chúa và đọc các Thánh Vịnh khác.
5. Xin hãy thông báo cho nhiều người được biết.
6. Hãy cầu nguyện cho tổ quốc trong Giờ Ân Huệ này.
7.  Đức Mẹ Maria mong muốn mọi người hãy truyền bá các thông điệp của Mẹ cho toàn thế giới được biết. Hãy giúp đỡ Mẹ trong sứ mệnh của Mẹ để các linh hồn được tìm vế với Chúa để rồi Chúa Giêsu được mọi người yêu mến. Đó là bài ca tuyệt mỹ hằng sống trong Mẫu Tâm Mẹ. Đó cũng là điều mà trái tim chúng ta mong ước.

Sau đây là lời Thánh Vịnh 50 (51):

“Tv 50 (51)

ĐC: Xương cốt con, Chúa đã nghiền nát,
nay nhảy múa mừng Ngài.

Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. *
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. *
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.

Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. *
Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con,
con sẽ được tinh tuyền; *
xin rửa con cho sạch,
con sẽ trắng hơn tuyết.

Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát
được nhảy múa tưng bừng.

Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi,
và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.

Lạy Chúa Trời,
xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.

Xin đừng nở đuổi con
không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con
thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con
niềm vui vì được Ngài cứu độ, *
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.

Đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Lạy Thiên Chúa con thờ
là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con,
con sẽ tung hô Ngài công chính.

Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, *
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.

Lạy Thiên Chúa,
tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát; *
một tấm lòng tan nát giày vò,
Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành lũy Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. *
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ
dâng trên bàn thờ Chúa.”

Đức Mẹ hiện ra tại Montichari, Nước Ý, năm 1947-1966

Người được Mẹ Maria chọn làm thông tín viên lần này là chị Pierina Gilli, lúc đó 36 tuổi, và nơi Đức Mẹ hiện ra là một bệnh viện tại Montichiari, nơi chị Pierina làm việc.
Montichiari nằm giữa vùng đồng bằng phì nhiêu của sông Pô, cách San Damiano khoảng 98 cây số về phía tây bắc, cách thành phố Brescia khoảng 60 cây số về phía đông nam. Fontanelle là ngoại ô của Montichiari, nơi chị Pierina Gilli chào đời ngày 3 tháng 8 năm 1911.

Hôm đó, chị Pierina đang làm việc một mình trong phòng tại bệnh viện, một vị phụ nữ tuyệt đẹp (Đức Mẹ) bất chợt hiện ra với chị. Đức Mẹ mặc áo dài mầu tím, khăn choàng đầu mầu trắng. Đức Mẹ rất buồn, mắt đẫm lệ, nhiều giọt lệ rơi xuống sàn nhà. Ngực Đức Mẹ bị ba mũi gươm xuyên qua.

Đức Mẹ chỉ nói:

“Cầu nguyện – Thống Hối – Đền Tội”.

Sau đó Người nín thinh, những giọt lệ lóng lánh rơi xuống sàn nhà. Đức Mẹ biến đi.
Chúa nhật, 13 tháng 6 năm 1947, Đức Mẹ trở lại lúc sáng sớm. Lần này Đức Mẹ mặc toàn trắng và thay vì ba mũi gươm là ba bông hồng – trắng, đỏ và vàng kim. Chị Pierina hỏi:

“Xin Người vui lòng cho con biết Người là Ai?”

Đức Mẹ mỉn cười nói:
“Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ tất cả các con”.

Lúc đó Đức Mẹ ban thông điệp khá dài liên quan đến việc sùng kính mới dâng cho Mẹ và những sắp xếp các dòng tu và linh mục.
Đức Mẹ muốn ngày 13 hàng tháng được dành là “Ngày Của Mẹ Maria”, ngày tôn vinh “Hoa Hồng Huyền Nhiệm” và vào ngày này, Đức Mẹ sẽ ban cho những ai tôn vinh Mẹ “tràn đầy ơn sủng và sự thánh hóa cao cả”.

Đến đây Đức Mẹ giải thích ý nghĩa ba mũi gươm đã đâm vào ngực Mẹ trong lần hiện ra trước:
* lưỡi gươm thứ nhất là sự mất ơn gọi linh mục và tu sĩ;
* lưỡi gươm thứ hai là các linh mục và tu sĩ sống trong tội trọng;
* lưỡi gươm thứ ba là các linh mục và tu sĩ phạm tội phản nghịch của Juda Iscariot, những người này bỏ ơn gọi, mất đức tin cùng hạnh phúc vĩnh cửu và trở nên kẻ thù của giáo hội.

Kế đến Đức Mẹ giải thích ý nghĩa ba bông hồng:
* bông hồng trắng có nghĩa là tinh thần cầu nguyện;
* bông hồng đỏ là tinh thần đền tạ và hy sinh;
* bông hồng hoàng kim là tinh thần ăn năn thống hối.

Ngày 22 tháng 10 năm 1947, Đức Mẹ nói:
“Con của Mẹ mỏi mệt vì những xúc phạm triền miên và muốn thi hành đức công bằng của Ngài. Vì thế Mẹ đặt mình làm trung gian giữa Chúa và nhân loại, đặc biệt là những linh hồn được thánh hiến”.

Tại nhà thờ giáo xứ, ngày 16 tháng 11 năm 1947, một số người hiện diện thấy chị Pierina xuất thần. Đức Mẹ nói:
“Con của Mẹ, Chúa chúng ta, mỏi mệt vì quá nhiều xúc phạm, những xúc phạm nặng nề, những tội chống lại đức trong sạch thánh thiện”.
Sau một chút, Đức Mẹ nói tiếp:
“Chúa muốn gởi đến một trận lụt khác hoặc một hình phạt khác. Mẹ đã can thiệp. Mẹ khẩn thiết yêu cầu các linh mục bằng tình yêu mà cảnh cáo mọi người rằng họ không được phạm các tội đó nữa”.

Tiếp sau khi Đức Mẹ hiện ra ở nhà thờ xứ Montichiari, nhiều phép lạ nhãn tiền chữa lành bệnh đã xảy ra. Nhưng đức giám mục Giacinto Tredici, giáo phận Brescia, ra lệnh cho chị Pierina chấm dứt thị kiến và vào làm việc tại tu viện ở Brescia. Chị vâng lời và làm việc tại đây mười chín năm. Trong thời gian này, các lần thị kiến hầu như không còn xảy ra.

Nhưng vào tháng 2 năm 1966, khi chị Pierina đang cầu nguyện trong phòng, Đức Mẹ lại hiện ra cho chị biết Đức Mẹ sẽ hiện ra tại Fontanelle vào Chúa Nhật Phục Sinh, 17 tháng 4, 1966. Khi đức giám mục được báo cáo tin này, ngài cấm chị Pierina không được nói với ai, cũng không được về Fontanella.

Dẫu vậy, chị Pierina đã đi cùng với một người bạn về Fontanella và dừng lại nơi giếng nước cũ có bậc đá đi xuống. Chính tại giếng nước này, Đức Mẹ lại hiện ra sau kinh Truyền Tin. Đức Mẹ nói:
“Con của Mẹ yêu thương vô cùng, và Chúa gởi Mẹ đến đây ban cho giếng nước này sức chữa lành bệnh tật. Để làm dấu ăn năn thống hối và thanh tẩy, con hãy quì gối và hôn bậc trên cùng này!”

Chị Pierina đã thi hành như Đức Mẹ dạy:
“Bây giờ con lại hôn các bậc bước lên bước xuống và đặt ở đây một Tượng Chịu Nạn!”
Bằng tay trái, Đức Mẹ ghi dấu nơi đặt Tượng Chịu Nạn. Đức Mẹ nói tiếp:
“Trước tiên các bệnh nhân và các con cái của Mẹ phải xin Con của Mẹ tha thứ tội lỗi họ, kế đó họ yêu mến hôn thánh giá này, sau đó múc nước uống. Con hãy lấy bùn, thoa vào hai bàn tay con, rồi rửa bằng nước giếng đó! Việc này cho thấy tội lỗi trở thành bùn và bụi dơ nơi trái tim các con cái Mẹ, nhưng được thanh tẩy trong nước ân sủng, các linh hồn lại trở nên thanh sạch và xứng đáng hưởng ân sủng.
“Mẹ ước muốn các người bệnh tật và tất cả mọi con cái của Mẹ đến giếng nước này. Nhiệm vụ của con là tại đây nhận các người bệnh tật và tất cả người người cần con giúp đỡ”.

Tới đây Đức Mẹ bay lên không trung. Người dang rộng hai cánh tay và áo choàng của Mẹ phủ khắp khoảng mênh mông trên bầu trời. Nơi cánh tay Đức Mẹ có chuỗi mân côi mầu trắng.

Rất nhiều bệnh nhân tật nguyền được lành nhờ ăn năn thống hối và dùng nước giếng Đức Mẹ, và sự việc Đức Mẹ hiện ra với chị Pierina được bán chính thức nhìn nhận.

Vào thời gian này xảy ra chuyện là một kiến trúc có tên “Lâu Đài Thánh Maria” được rao bán, có người định mua để biến nơi đó thành một hộp đêm ma quỷ. Tuy nhiên các mưu kế đó bị phá tan và Đức Ông Luigi Novarese đã mua lâu đài đó và biến thành nhà thương nối liền với viện dưỡng lão các linh mục. Ngày khánh thành long trọng, cha sở tại Montichiari, đức ông Rossi, đã mời đức giám mục Fatima, João Pereira Vencancio, tới dự.

Bây giờ chị Pierina được giáo quyền cho phép đón Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ tiếp tục hiện ra với chị ít nhất thêm 36 lần, tuy không đều đặn, cho tới hết năm 1976.
Ngày 20 tháng 4 năm 1969, chị Pierina viết: “Đức Mẹ đã hứa ban dấu lạ trên trời để đẩy mau chiến thắng của Người”. Nơi dấu lạ xảy ra là nhà thờ ở Fontanelle.
Tới ngày đó, nhiều người đã tới sớm để cầu nguyện. Trời giông bão, bầu trời đen kịt, gió lạnh. Thình lình, một khoảng trống hiện ra trên mây. Khoảng trống đó trở nên tối hơn, cho tới khi tưởng chừng màn đêm xuống. Người ta nhìn đồng hồ, nhưng chỉ mới 4 giờ chiều.

Giữa bầu trời đen kịt, người ta nhìn rõ các ngôi sao lóng lánh. Các ngôi sao tiếp tục chớp sáng cho tới khi một triều thiên lớn gồm 12 ngôi sao hiện ra. Mặt trời từ xa tắp lúc này tới gần hơn, lớn hơn và sa xuống phía người ta. Rồi đổi thành mầu đỏ với nhiều tia sáng đẹp mắt. Mặt trời như rung rinh lắc lư vì gió bão, và tưởng chừng rớt xuống.

Mọi người hoảng hốt. Nhiều người quì xuống cầu nguyện. Mặt trời ngừng rơi, bắt đầu xoay trên trục, phóng ra những ngọn lửa lớn xuống trái đất. Khắp bầu trời nhuộm đỏ. Cảnh tượng kinh hoàng và không thể hiểu.

Bất chợt, mặt trời trở lại khoảng trống đen lúc trước. Các đám mây trở thành mầu trắng tuyết. Mặt trời bình thường lại xuất hiện, mầu trắng bệch và vẫn còn trong khoảng đen, rồi từ từ di chuyển. Mặt trời đứng im một lúc trong vòng triều thiên mười hai ngôi sao. Kế đó, mặt trời tách ra tạo thành hình thánh giá ánh sáng rực rỡ.
Trong thời gian này, cả bầu trời đổi thành mầu vàng. Mặt trời lại ra khỏi hành lang tối, tựa như sao chổi, nhưng lần này nó di chuyển từ từ, lắc lư và như nhảy tới nhảy lui.

Một lúc sau, khoảng tối trở nên sáng lại. Các ngôi sao mờ đi. Mây vẫn còn bao phủ bầu trời. Nhiều người tại Lonato, cách xa 12 hoặc 13 cây số, nhìn thấy hiện tượng lạ mặt trời tại Montichiari.


DUCMEMARIA.COM tổng hợp từ MEMARIA.ORG & Benhotamthuong.blogspot.com

Leave a Reply