Thứ tư ngày 20 tháng 7 năm 2011, lúc 23:00

Con gái của Ta, như con biết, con là một thị nhân không giống bất cứ một thị nhân nào khác vì con không có sự thông hiểu về các vấn đề thiêng liêng. Tuy nhiên, con lại là sứ giả được tuyển chọn. Con phải hiểu rằng con sẽ không thể bảo vệ những Thông Điệp của Ta bằng bất kỳ thẩm quyền thực sự nào, vì thế con hãy giữ im lặng khi được yêu cầu giải thích các Thông Điệp của Ta.

Con sẽ bị khiêu khích và thách thức để tham gia vào các cuộc tranh luận về tôn giáo, đặc biệt là những tranh luận về ngày cánh chung, nhưng con không được phản ứng hoặc đưa ra cách diễn giải của riêng con nữa. Vì Sứ Vụ này, con sẽ bị thù ghét.

Sự ghen tỵ trong đường thiêng liêng sẽ nảy sinh nơi những tín hữu của Ta, đặc biệt là các nhà thần học và những người đã nghiên cứu Kinh Thánh suốt cả cuộc đời. Vì vậy, hãy giữ im lặng vì như Ta đã từng nói với con trước kia rằng con không có sự thông hiểu cũng như không có thẩm quyền để giải thích các Thông Điệp của Ta.

Chỉ cần tuân theo lệnh truyền của Ta và hãy giữ cho riêng con. Con hãy đáp lại lời mời gọi cầu nguyện bằng mọi phương thế và giúp mang lại cho Ta các tín hữu và những người tận hiến, những người đã nguyện dâng sự trợ giúp của họ cho Sứ Vụ này.

Giờ đây thời gian thật ngắn ngủi. Tất cả mọi sự sẽ xảy ra một cách nhanh chóng.

Cuộc Cảnh Báo hiện đã gần kề vì vậy mà không còn nhiều thời gian để cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương sẽ bị hư mất. Bằng việc đọc Kinh Lòng Thương Xót, để tận hiến cho chính những linh hồn ấy mà hàng triệu người sẽ được cứu.

Hỡi các con của Ta, giờ đây các con đang ở giữa Cơn Hoạn Nạn như đã được tiên báo trong Kinh Thánh. Như Ta đã nói, phần thứ hai của Cuộc Đại Nạn sẽ bắt đầu trước khi hết năm 2012. Hỡi con gái của Ta, điều này không có nghĩa là để truyền cho các con sự sợ hãi nhưng để làm cho các con nhận thức được tính cấp bách để con cái Ta cầu xin sự trợ giúp của Ta.

Nhờ những lời cầu nguyện của các thị nhân của Ta trên toàn thế giới mà quyền lực của tổ chức Trật Tự Thế Giới Mới, được thúc đẩy bởi các thế lực của Tam Điểm, đang bắt đầu giảm nhẹ và trở nên sáng tỏ trước mắt các con. Càng ngày càng nhiều hơn nữa những tổ chức toàn cầu đói khát quyền lực này sẽ phải khiêm nhường quỳ gối khi họ phải trả lời về sự gian ác của họ, không chỉ cho Thiên Chúa Cha, mà còn cho những ai mà họ phải có trách nhiệm trên trái đất này.

Giờ đây hãy nhìn xem khi móng vuốt của các tập đoàn quyền lực đang cố gắng vượt qua nhau, bao che cho tội lỗi của mình và che giấu Sự Thật khỏi những người ở địa vị cao mà họ e sợ. Hỡi các con, lời cầu nguyện đang khiến điều này xảy ra.

Thiên Chúa Cha giờ đây đang ra tay trừng phạt những kẻ này trước khi chúng có thể áp đặt các kế hoạch ác độc mà chúng đang chuẩn bị để kiểm soát con cái Ta.

Hỡi các con, đây là một thời gian đau đớn, vì sự ảnh hưởng của Satan chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy trong những ngày cuối cùng trong triều đại của hắn trên trái đất. Các con – tất cả các con hãy đấu tranh chống lại những đường lối độc ác của hắn.

Chỉ cần nhìn vào sự tàn phá mà hắn đang gây ra khi hắn khiến anh em chống đối nhau, nước này chống lại nước nọ, hắn tạo ra thù hận giữa tất cả các con và làm cho các con không tôn trọng cuộc sống của nhau. Và sau đó hắn tiêm nhiễm vào con cái Ta sự thù hận tận cùng dành cho Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của họ.

Lòng căm thù mà hắn khuấy động lên nhằm chống lại Chúa Cha đã đạt tới tầm mức đại dịch. Hình thức mạnh mẽ nhất của lòng hận thù đối với Chúa Cha là nhân loại chối bỏ sự Hiện Hữu của Người.

Các con phải chịu nỗi đau mà các con phải đối mặt trong thế giới ngày nay biết là dường nào. Không ai có thể bỏ qua tình trạng bất ổn rất đáng lo ngại do Satan và hàng triệu tên quỷ của hắn đã xâm nhập khắp thế giới, thúc đẩy. Tình Yêu của Ta giờ đây sẽ được chứng tỏ cho tất cả các con. Qua Cuộc Cảnh Báo, Ta sẽ lại đến để cứu các con nhờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha. Hãy tin vào Ta và Chúa Cha Hằng Hữu – Cha Ta và các con sẽ không có gì phải sợ hãi. Nếu phớt lờ những gì đang xảy ra thì các con sẽ không được chuẩn bị một cách đầy đủ.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth