Chúa Nhật ngày 9 tháng 10 năm 2011, lúc 15:30

Con gái của Ta, con hãy nói với thế giới về tình yêu của Ta dành cho tất cả các thụ tạo của Ta ở khắp mọi nơi. Cũng vậy, hãy báo cho họ rằng giờ đây Ta sẽ làm chủ kế hoạch cho hành động can thiệp lớn lao nhất của Thiên Chúa mà người ta sẽ chứng kiến trên trái đất này kể từ Cuộc Phục Sinh của Thánh Tử yêu dấu Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Tất cả đều được chuẩn bị cho Hành Động Thương Xót lớn lao mà Ta đã chấp thuận để giúp cứu tất cả các con.

Tình yêu của Ta dành cho các con có nghĩa là trong khi Ta có ý định chống lại tên lừa dối trong nỗ lực của hắn nhằm tiêu diệt nhân loại, thì giờ đây Ta sẽ cho phép Hành động Thương Xót duy nhất cuối cùng để hoán cải các con. Hành động cuối cùng nhằm giúp các con đền tội trước mắt Ta có nghĩa là nhân loại một lần nữa lại có thể biết được Sự Thật về sự hiện hữu của Ta.

Các con ơi, hãy sấp mình cầu xin Lòng Thương Xót cho gia đình và những người thân yêu của các con. Nếu họ không ở trong tình trạng ân sủng, họ sẽ nhận thấy Cuộc Cảnh Báo quả là khó khăn. Các con phải báo cho họ biết sự cần thiết phải suy niệm về Sự Thật.

Thời gian thật ngắn ngủi. Cuộc Cảnh Báo gần như ở ngay trước mắt các con. Một khi Cuộc Cảnh Báo qua đi, các con sẽ có thời gian để quyết định con đường các con muốn đi theo. Con đường của Ánh Sáng thần linh hay con đường của tên lừa dối. Sự lựa chọn là ở nơi các con.

Sau một thời gian nếu con người không từ bỏ con đường tà ác của mình, Ta sẽ tiêu diệt những quốc gia tỏ lòng tôn kính tên lừa dối. Họ sẽ chạy trốn khi bàn tay của Ta giáng phạt, nhưng họ sẽ không có nơi nào để trốn.

Lòng kiên nhẫn của Ta đang cạn kiệt khi Ta hiện đang lập kế hoạch để hiệp nhất tất cả những ai tin vào Ta, Đấng Tạo Hóa của Muôn Loài và đưa họ cùng với Ta vào Kỷ nguyên Mới của Hòa Bình. Những ai chọn đi theo con đường khác sẽ bị ném vào lửa Hỏa Ngục.

Giờ đây hãy chú ý đến lời mời gọi cuối cùng này dành cho nhân loại, đây là lúc để các con quyết định tương lai các con. Hãy cầu nguyện cho những người mù lòa trước tình yêu của Ta vì nhiều người trong số họ khi một lần nữa được tỏ cho thấy Sự Thật, sẽ chống đối Ta và từ bỏ Ta.

Đấng Tạo Hóa yêu dấu của các

Thiên Chúa Cha

Vua Tối Cao