Thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2011, lúc 19:00

Con gái yêu dấu của Cha, sự trợ giúp mà Cha đã gửi đến cho con giờ đây sẽ loan truyền Lời Cha một cách nhanh chóng trên toàn thế giới bằng việc sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại.

Trái tim Cha đang rực cháy với tình yêu dành cho những con cái đặc biệt của Cha, những người tích cực trước lời mời gọi của Cha. Vì họ là đạo binh sẽ dẫn dắt con cái Cha.

Tất cả phúc lành của Cha đang bảo bọc từng người trong số những ai đang giúp vác thập giá của Cha vì lợi ích của nhân loại. Chúa Thánh Thần hiện diện trong những con người ấy để họ có thể truyền bá những Thông Điệp này rộng khắp và mang lại những tác động thực sự.

Con cái Cha và tất cả các tín hữu của Cha chỉ cần nhớ một điều mà Cha muốn các con tập trung vào. Hãy báo cho tha nhân để họ xin Ơn Cứu Rỗi trước Cuộc Cảnh Báo. Giờ đây họ phải đi xưng tội và không được sợ hãi.

Thay vào đó họ phải vui mừng. Chỉ còn ít tháng nữa thôi trước Hành Động Lớn Lao do Lòng Thương Xót của Cha. Đừng lãng phí thời gian. Hãy dấn thân trong tình yêu và bình an. Đừng nao núng trong Sứ Vụ này.

Tất cả là vì lợi ích của con cái Cha. Tất cả những ai đang làm việc để truyền bá Sự Thật của Cha sẽ được ban thưởng vì lòng sùng kính và đức tin của họ. Phúc Lành của Cha sẽ bảo vệ từng người trong số họ và gia đình họ.

Giờ đây hãy vui mừng vì thời điểm đã đến rất gần, để cuối cùng thế giới lắng nghe Tiếng Nói của Cha theo cách thức cần phải có nơi họ.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc và là Vua của toàn thể nhân loại

Chúa Giêsu Kitô