Thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2011, lúc 03:00

Hỡi con cái Cha ở khắp mọi nơi hãy lắng nghe Cha. Những Lưỡi Gươm Công Lý sẽ giáng xuống trên những ai không chuẩn bị đầy đủ cho Cuộc Cảnh Báo.

Những Ngọn Lửa do Lòng Thương Xót của Cha, vốn sẽ được tỏ bày cho thế giới để mỗi người trong các con nếm thử cảm giác Ngày Phán Xét Cuối Cùng, sẽ bị nhiều người trong các con giải thích sai. Ngày trọng đại trong Cuộc Cảnh Báo này đang đến gần hơn từng tháng, vì vậy giờ đây các con phải dành thời gian để chuẩn bị cho Lòng Thương Xót của Cha.

Nhiều và rất nhiều linh hồn sẽ cảm thấy khó hiểu biến cố này thực sự có nghĩa gì. Hậu quả là nhiều người sẽ chết vì khiếp sợ và điều đó khiến Cha buồn biết bao. Chính vì tình trạng linh hồn của họ mà nhiều người sẽ không sống sót được. Giờ đây những người Công Giáo ở khắp mọi nơi phải đi xưng tội nếu các con muốn hưởng nhờ Hành Động Lớn Lao bởi Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Cha. Các Kitô hữu và những tín hữu của các tôn giáo khác hãy cầu nguyện trong thinh lặng và thưa với Thiên Chúa rằng các con thống hối biết bao, và các con đang hối hận vì tội lỗi của các con biết bao, rồi sau đó cầu xin Người tha thứ cho tội lỗi của các con.

Chỉ có những ai có tình yêu mạnh mẽ dành cho Cha và Chúa Cha Toàn năng mới được chuẩn bị một cách đầy đủ. Những người khác, do sức mạnh trong tâm trí và tính cách mạnh mẽ của mình, cuối cùng sẽ hiểu ra Sự Thật và đón nhận Cha với tình yêu trong lòng họ.

Đối với những người khác, họ sẽ khiếp sợ đến nỗi khi tình trạng linh hồn của họ được tỏ ra cho họ thấy thì trong sự tăm tối của họ, họ sẽ chết ngay lập tức. Khi ấy thì đã là quá muộn để xin ơn tha thứ. Sẽ không có hy vọng nào dành cho họ. Tất cả các con hãy cầu nguyện và cầu nguyện để càng nhiều linh hồn càng tốt sống sót được qua Hành Động vĩ đại do Lòng Thương Xót của Cha.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth