Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Cha, khi Cha chết trên thập giá, hai tên trộm cũng ở gần với Cha, họ cũng bị đóng đinh cùng một lúc.

Một người xin Cha tha thứ tội lỗi và đã được cứu. Người kia đã không làm như vậy. Thay vào đó, anh ta đã bịt tai lại. Sự cố chấp và việc anh ta không chịu cầu xin Lòng Thương Xót của Cha khiến anh ta không thể được cứu.

Điều tương tự sẽ xảy ra trong Cuộc Cảnh Báo. Một số con cái Cha sẽ nhìn nhận tội lỗi của mình và nhìn nhận rằng họ đã xúc phạm đến Cha. Họ, với tất cả sự khiêm nhường, sẽ đón nhận việc đền tội của họ và sẽ được cứu. Họ sẽ bước vào Địa Đàng Mới trong Kỷ Nguyên của Hòa Bình vốn đang đến gần.

Sẽ có những người không chịu nhìn nhận tội lỗi của họ như chính bản chất của những tội lỗi ấy, một sự ghê tởm trong mắt của Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu.

Cha sẽ ban cho những linh hồn này nhiều thời gian để ăn năn thống hối vì Lòng Thương Xót của Cha hết sức bao la, sâu thẳm. Hãy cầu nguyện để họ xin ơn hoán cải để mong sao họ cũng sẽ được cứu. Cha muốn tất cả con cái Cha trân trọng Ân Huệ to lớn của Lòng Thương Xót. Cha muốn tất cả các con đều bước vào cổng Địa Đàng Mới.

Hãy cầu nguyện để những linh hồn chai đá sẽ ra mềm mại và đón nhận Bàn Tay Cha. Hãy cầu nguyện để họ học cách trở nên khiêm nhường trong Ánh Mắt Cha.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Chuộc nhân loại