Thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2011, lúc 16:30

Hỡi con gái của Cha, sự khô khan về mặt tâm linh mà con phải trải qua trong vài ngày qua khi con nhận thấy không thể cầu nguyện được là do tên lừa dối tìm cách lôi kéo con xa rời Cha.

Vì con đã thực hiện lời hứa cuối cùng của con để trở thành một linh hồn hiến tế cho Chúa Cha Hằng Hữu nhằm giúp Cha cứu các linh hồn thì giờ đây con sẽ được ban thêm ơn bảo vệ để ngăn chặn tên lừa dối làm con phân tâm.

Hỡi các con, giờ đây đã đến lúc cần đến rất nhiều lời cầu nguyện trong cơ hội cuối cùng này của các con, để giúp cứu linh hồn của những ai không sống sót qua Cuộc Cảnh Báo. Hãy chú ý đến lời mời gọi của Cha là hãy cầu nguyện hết lòng trong tháng Tám này cho những con cái lầm lạc đáng thương của Cha, trong tháng dành cho phần rỗi của các linh hồn.

Hãy truyền bá lời mời gọi này đến các nhóm cầu nguyện ở khắp mọi nơi để thực thi theo đúng lệnh truyền của Cha là tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể hàng ngày và ăn chay mỗi tuần một ngày trong suốt cả tháng. Đừng đánh giá thấp sức mạnh mà những lời cầu nguyện của các con mang lại trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Hãy bắt đầu bằng việc cầu nguyện cho những thành viên trong chính gia đình của các con, những người sống trong tội lỗi hoặc những người vô tín. Họ bao gồm cả những người bạn thân và những người các con quen biết, những ai đã từng sẵn sàng quay lưng lại với những Giáo Huấn của Cha và những ai gây ra sự bất công đối với tha nhân. Giờ đây họ cần những lời cầu nguyện của các con.

Đây là lúc cần phải suy niệm trong thinh lặng vì Cuộc Cảnh Báo đang đến gần hơn. Việc cầu nguyện trong thinh lặng và liên tục và sự tận hiến là những điều Cha mời gọi các con và Cha truyền cho các tôi tớ được thánh hiến của Cha ở khắp mọi nơi phải hướng dẫn con cái Cha cầu nguyện cho linh hồn của những người phải đối mặt với án phạt của hỏa ngục. Giờ đây chỉ có cầu nguyện, đặc biệt là việc đọc Kinh Lòng Thương Xót mới có thể giúp được họ.

Hãy hiệp nhất trong tình yêu dành cho Cha.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Ghi chú: khi thị nhân ghi chép Thông Điệp này, cô giả định rằng cụm từ “những linh hồn đối mặt với án phạt” cũng tương tự như “ những linh hồn bị luận phạt”. Chúa Giêsu trước đây có mời gọi con cái Người phải hiểu rằng TẤT CẢ những linh hồn đối mặt với án phạt, thực ra có thể được cứu nhờ việc đọc Kinh Lòng Thương Xót thay cho họ. Người đã truyền cho thị nhân Maria thay đổi cụm từ “ những linh hồn bị luận phạt” thành “những linh hồn đối mặt với án phạt.”

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth