Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2011, lúc 24:10

Con gái yêu dấu của Cha, nỗi đau khổ của con đã giảm bớt và Cha muốn cảm ơn con về của lễ này. Đau khổ sẽ trở lại nhưng con có thể đón nhận đau khổ với nhiều niềm vui hơn nữa trong lòng con. Cha cần sự hy sinh đau khổ của con vì đau khổ cứu linh hồn của các tội nhân, nếu không họ sẽ phải sa xuống Hỏa Ngục. Một ngày kia con sẽ nhìn vào linh hồn của họ và sẽ bị choáng ngợp bởi tình yêu và niềm vui khi con nhìn thấy họ ngồi kề bên Cha, bên cạnh ngai vàng của Chúa Cha.

Các tội nhân sẽ luôn được ưu tiên đón nhận khi họ ăn năn thống hối. Họ sẽ luôn luôn được ở một vị trí quan trọng làm ngạc nhiên những tín hữu của Cha. Những linh hồn này đã được mang đến cho Cha nhờ lời cầu nguyện và sự hy sinh của những tín hữu và những linh hồn ưu tuyển của Cha. Các tín hữu của Cha sẽ hiểu được điều này nhờ việc họ hiệp thông với Cha và họ sẽ vui mừng vì phần rỗi của những linh hồn ấy.

Con gái của Cha, giờ đây Cha cần thêm nhiều linh hồn được cứu rỗi. Con hãy cầu nguyện để con và những linh hồn được tuyển chọn khác sẽ biết cách thức mà nhờ đó sự hy sinh đau khổ có thể làm tăng số lượng những người bước vào Vương Quốc của Chúa Cha. Cha mời gọi họ cầu xin những ân sủng cần thiết để có được ơn chịu đau khổ. Các con hãy nhớ rằng khi Cha ban ơn chịu hy sinh đau khổ thì đó là một ân sủng đặc biệt và điều đó sẽ mang thêm nhiều linh hồn vào cung lòng Thánh Tâm Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Độ nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth