Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011, lúc 14:00

Con gái của Ta, hãy chuẩn bị thế giới cho sự xuất hiện của Con Yêu Dấu Ta, Chúa Giêsu Kitô, vì Người sẽ đến như đã được tiên báo, để cứu nhân loại một lần nữa.

Sự xuất hiện của Người sẽ được báo hiệu bởi tiếng kèn loan báo từ Thiên Đàng cùng dàn hợp xướng của các thiên thần, họ sẽ ca hát ngợi khen để thông báo biến cố vĩ đại này.

Ân Huệ trọng đại của Ta dành cho nhân loại được thể hiện với các con qua Thánh Tử Yêu Dấu của Ta, Người đang được sai đến để cứu các con trước Cuộc Phán Xét Cuối Cùng.

Hãy chuẩn bị linh hồn vì tội lỗi của các con sẽ được tỏ lộ cho các con, Ta truyền cho các con phải phủ phục dưới chân Người trong khiêm nhường và cầu xin Lòng Thương Xót. Các con phải cầu xin Người tha thứ cho các con và các con phải đón nhận sự trừng phạt cần thiết để thanh tẩy linh hồn của các con.

Lòng Thương Xót của Người quá lớn lao đến nỗi cho dù tội lỗi các con có nặng nề đến thế nào cũng có thể được tha thứ nếu các con tỏ ra thật lòng thống hối. Khiêm nhường là điều cần phải có nơi tất cả các con để các con trở nên xứng đáng bước vào Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới Đầy Vinh Hiển trên trái đất vì thời điểm ấy đang đến rất gần. Chỉ có những linh hồn thật sự ăn năn và tỏ lòng trung thành thực sự đối với Thánh Tử yêu dấu của Ta mới xứng đáng để bước vào cổng Địa Đàng. Vì vậy các con phải được sạch tội để bước vào Địa Đàng Mới tuyệt vời trên trái đất.

Các con yêu dấu của Ta, Ta đã chuẩn bị Địa Đàng này với Tình Yêu lớn lao dành cho từng người trong các con. Đây là gia sản mà các con chờ đợi đã bao lâu nay. Đây cũng chính là Tặng Ân Địa Đàng mà Ta đã ban tặng cho Ađam và Evà vào lúc khởi đầu.

Bất kỳ người nào khước từ Địa Đàng Trên Trái Đất này, nơi không có sự dữ tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, đều là những người đang quay lưng lại với ơn cứu độ.

Đây là cơ hội cuối cùng của các con để giải thoát linh hồn các con khỏi sự kìm kẹp của Satan và ảnh hưởng xấu xa mà hắn gây ra trong cuộc sống của các con.

Hãy sẵn sàng đón nhận Ân Huệ trọng đại này của Lòng Thương Xót. Qua Ân Huệ này, các con sẽ được ban cho cơ hội của ơn cứu rỗi đích thực và một Địa Đàng vinh hiển mà các con khó có thể hiểu thấu đáo được.

Đối với những người tội lỗi đáng thương, những người khước từ ơn tha thứ của Con Ta, các con sẽ được dành cho thêm một ít thời gian để quay trở lại với đức tin của mình. Tuy nhiên, thời gian ban cho các con sẽ không đươc nhiều vì sự kiên nhẫn của Ta đang cạn kiệt.

Giờ đây các con hãy chờ đợi Thánh Tử của Ta trở lại một lần nữa để cứu các con khỏi tội lỗi và mang đến cho các con ơn cứu rỗi đời đời.

Thiên Chúa Cha