Thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2011, lúc 00:05

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 22 tháng 4 năm 2011

Hỡi ái nữ của Cha, hôm nay là ngày cho tất cả những ai tin vào Cuộc Khổ Nạn, giúp vác lấy Thập giá của Cha để Lời Cha được lắng nghe một lần nữa trên thế giới.

Hãy nhắc nhở họ về việc Cha đã chết như thế nào và tại sao điều này mang lại ơn cứu độ cho họ.

Giờ đây bổn phận của các con là báo cho những kẻ đã lạc đường biết mở lòng ra một lần nữa để đón nhận Sự Thật trong những Giáo Huấn của Cha.

Giờ đây hãy đứng dậy và bảo vệ quyền được làm Kitô hữu của các con.

Trong khi Cha mong đợi sự khoan dung ở phía các con – khi các con phải tôn trọng quan điểm của những người có những niềm tin khác – các con không bao giờ được phép xúc phạm đến Cha bằng cách gạt bỏ đức tin Kitô Giáo của các con sang một vị trí thấp kém hơn.

Thật là một thứ giáo lý rất nguy hiểm khi các con lầm lẫn cho rằng sự khoan dung, tha thứ thay thế cho Sự Thật. Hãy mở lòng các con ra với những người có những niềm tin khác và hãy đối xử cách công bằng với những anh chị em của các con.

Tuy nhiên, đừng bao giờ để bị gây áp lực nhằm gạt bỏ niềm tin của các con hoặc đánh mất quyền được giáo dục thành người Kitô hữu cho con cái của các con.

Những tổ chức Công Giáo điều hành nhiều trường học hiện đang khuất phục trước những áp lực để từ bỏ lòng trung thành của họ đối với Cha.

Nhiều chính phủ hiện đang cố gắng cấm đoán việc thực hành Kitô Giáo với sự lan tràn những lề luật mới. 

Tuy vậy con sẽ thấy rằng những tôn giáo khác, không phải là Kitô Giáo thì lại được đối xử ít hà khắc hơn. Thay vào đó, bất kỳ tôn giáo nào khác cũng sẽ được cho phép hành đạo cách thuận lợi hơn là Kitô Giáo. 

Giờ đây hãy đấu tranh cho đức tin của các con.

Hãy cầu nguyện cho sự hoán cải. Hãy cầu nguyện để những chế độ hiện đang đàn áp quyền được làm người Kitô hữu của các con – tỏ ra khoan dung hơn với các con.

Việc không chống lại những áp lực này sẽ dẫn đến hậu quả là một thế giới khô khan, cằn cỗi khi mà có ít Kitô hữu thể hiện đức tin của họ.

Từ nay hãy vác lấy Thập Giá và hãy làm gương cho người khác. Đừng bao giờ xấu hổ vì Thập Giá.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vị Vua của Nhân loại